2020

Habilitační spisy a Stručná charakteristika uchazeče

01/2020 (FEL) Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.   –  Textile-based Structures in Electronic and Communication Engineering – Stručná charakteristika uchazeče

02/2020 (FS) Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. – Typologické zásady (požadavky) a jejich vliv na komplexní proces navrhování a realizace staveb – Stručná charakteristika uchazeče

03/2020 (FEL) Ing. Tomáš Krajník, Ph.D. – Long-term Mobile Robot Autonomy in Changing Environments – Stručná charakteristika uchazeče

04/2020 (FJFI) Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. – Multivariate Fourier-Weyl Transforms and their Applications – Stručná charakteristika uchazeče

05/2020 (FJFI) Ing. Petr Průša, Ph.D. – Scintilační vlastnosti granátů a jejich optimalizace –Stručná charakteristika uchazeče

06/2020 (FA) PhDr. Jana Tichá, Ph.D. – Miesův prostor a Aaltova krajina, Studie ke vztahu moderní architektury a jejího přírodního rámce – Stručná charakteristika uchazeče

07/2020 (FBMI) Ing. Václav Křemen, Ph.D. – Metody zpracování signálu a strojového učení v medicíně a lékařských vědách – Stručná charakteristika uchazeče

08/2020 (FSv) Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D. – Časově proměnné gravitační pole na základě inverze družicových GPS drah- Stručná charakteristika uchazeče

09/2020 (FS) Ing. Jaromír Fišer, Ph.D. – Process Control Design for Time Delay Sytems from Similarity Point of View – Stručná charakteristika uchazeče

10/2020 (FS) Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., IWE – Svařování vysokopevných manganborových ocelí elektrickým odporem a vliv povrchových úprav na jejich svařitelnost – Stručná charakteristika uchazeče

11/2020 (FS) Ing. Jan Skočilas, Ph.D. – Tokové vlastnosti kolagenu a jejich modifikace, jako základ technologie pro zpracování v potravinářském průmyslu – Stručná charakteristika uchazeče

12/2020 (FEL) Kristian Hengster-Movric, Ph.D. – Recent advanced methods and results in distributed cooperative control – Stručná charakteristika uchazeče

13/2020 (FEL) Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. – Applications of high-speed camera systems – Stručná charakteristika uchazeče

14/2020 (FJFI) Ing. Pavel Peterka, Ph.D. – Samovolné rozmítání vlnové délky vláknových laserů – Stručná charakteristika uchazeče

15/2020 (FSv) Ing. Jan Sýkora, Ph.D. – Transport Processes and Related Inverse Problems – Stručná charakteristika uchazeče

16/2020(FEL) Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D. – Equilibrium Computation in Dynamic Games – Stručná charakteristika uchazeče

17/2020 (FEL) Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D. – Learning to Play Large Sequential Games – Stručná charakteristika uchazeče

18/2020 (FA) Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. – Metody zkoumání a interpretace architektury – Stručná charakteristika uchazeče

19/2020 (FA) Ing. Jan Jakub Tesař, Ph.D. – Jan Jakub Tesař 2008 – 2019, Stručná charakteristika uchazeče

20/2020 (FA) Ing. arch. Pavel Ullmann – Architektura zoologických zahrad – Stručná charakteristika uchazeče

21/2020 (FBMI) RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D. – Nové glyko-nanomateriály pro biomedicínu a biotechnologii – Stručná charakteristika uchazečky

22/2020 (FIT) RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. – Combinatorial Games Complexity and Ramsey Theory – Stručná charakteristika uchazeče

 

2019

Habilitační spisy a Stručná charakteristika uchazeče

01/2019 (FSv) Ing. Iva Broukalová, Ph.D. – Aplikace cementových a betonových kompozitů v konstrukčních prvcích

02/2019 (FSv) Ing. Pavel Tesárek, Ph.D. – Využití mikromletých recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví

03/2019 (FD) Ing. Vladimír Socha, Ph.D. – Metódy hodnotenia psychofyziologickej kondície pilotov v kontexte tréningu založenom na dokazoch

04/2019 (FD) Ing. Jiří Kolář, Ph.D. – Progresivní postupy v řízení kapacity železniční dopravní cestyStručná charakteristika

05/2019 (FSv) Ing. Klára Kroftová, Ph.D.Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování historických omítekStručná charakteristika uchazeče

06/2019 (FSv) Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.Hmotnostní toky v půdním prostředíStručná charakteristika uchazeče

07/2019 (FSv) Ing. Roman Šafář, Ph.D.Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonuStručná charakteristika uchazeče

08/2019 (FS) Ing. Karel Petera, Ph.D.Uživatelské modely v numerických výpočtechStručná charakteristika uchazeče

09/2019 (FEL) Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.Model-based Software Test AutomationStručná charakteristika uchazeče

10/2019 (FEL) Ing. Július Bemš, Ph.D.Energy and Economic EffiencyStručná charakteristika uchazeče

11/2019 (FJFI) Ing. Milan Kuchařík, Ph.D.Numerical Methods for Quantity Remapping in the context of indirect Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) HydrodynamicsStručná charakteristika

12/2019 (FJFI) Dr. rer. nat., Mgr. Jaroslav Bielčík, MSc.Fyzika kvarkov ťažkých voníStručná charakteristika uchazeče

13/2019 (FJFI) RNDr. Eva Mihóková, CSc. – Delayed recombination decay, thermal ionization and quantum tunneling in scintillating materialsStručná charakteristika uchazeče

14/2019 (FSv) Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. – Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslemStručná charakteristika uchazeče

15/2019 (FEL) Ing. Jan Rusz Detecting Speech Disorders in Early Parkinson´s Disease by Acoustic Analysis Stručná charakteristika uchazeče

16/2019 (FJFI) Ing. Jan Pšikal, Ph.D. – Simulation studies of laser-driven ion acceleration by ultrashort laser pulses Stručná charakteristika uchazeče

17/2019 (FIT) Ing. Robert Pergl, Ph.D. Conceptualision: Chapters from Harmonising Enterprise ad Software  – Stručná charakteristika uchazeče

18/2019 (FSv) Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. – Performance Evaluation of Consolidants for Friable Inorganic Bulding MaterialsStručná charakteristika uchazeče

19/2019 (FEL) RNDr. Daniel Průša, Ph.D.Methods for Structural Pattern Recognition: Complexity and ApplicationsStručná charakteristika uchazeče

20/2019 (FSV) Ing. Jiří Karásek, Ph.D. – Economic Evaluation of Energy Efficiency Policies in Buildings – Stručná charakteristika uchazeče

21/2019 (FS) Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. – Funkční povlaky pro tribologické aplikace – Stručná charakteristika uchazeče

22/2020 (FS) Ing. Petr Kolář, Ph.D. – Zdokonalená metodika návrhu nosných struktur obráběcích strojů – Stručná charakteristika uchazeče

23/2019 (FEL) RNDr. Martin Bohata, Ph.D. – Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras – Stručná charakteristika uchazeče

24/2019 (FEL) Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. – Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security – Stručná charakteristika uchazeče

25/2019 (FJFI) RNDr. Pavel Krejčí, CSc. – Hysteresis in smart materials – Stručná charakteristika uchazeče

26/2019 (FJFI) RNDr. Ján Nemčík, CSc. – Diffractive Electroproduction of Vector Mesons off Nulei: selected topics   –  Stručná charakteristika uchazeče

27/2019 (FA) Ing. arch. Boris Redčenkov, CSc. – Habilitační práce – soubor díla   –  Stručná charakteristika uchazeče

28/2019 (FSV) Ing. Lenka Melzerová, Ph.D.  – Studie přetváření a porušování nosníků z lepeného lamelového dřeva – Stručná charakteristika uchazeče

29/2019 (FA) Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. – Metoda je, že metoda není – Stručná charakteristika uchazeče

 

Habilitační spisy 2018

01/2018 (FJFI) Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. – 2D a 3D Image Analysis by Moments

02/2018 (FSv) Ing. Jan Pacina, Ph.D. – Landscape change detection using spatial data and methods of geoinformatics. Case study of Northwest Bohemia

03/2018 (FSv) Ing. arch. Jindřich Svatoš – Od čáry k prostoru/2019

04/2018 (FBMI) Ing. David Vrba, Ph.D. – Nové technologie pro termo-terapeutické metody

05/2018 (FJFI) RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. – 2D a 3D analýza obrazů pomocí momentů

06/2018 (FA) Ing. arch. Petr Hlaváček – Petr Hlaváček soubor prací

07/2018 (FD) Ing. Jakub Kraus , Ph.D. – Zvyšování bezpečnosti a kvality letectví pomocí zavádění přiblížení založených na družicové navigaci

08/2018 (FD) Ing. Peter Vittek, Ph.D. – Východiska pro měření bezpečnosti v letectví

09/2018 (FS) Ing. Ludmila Nováková, Ph.D. – Analýza proudění krve ve stenózách

10/2018 (FS) Ing. Karel Balík, CSc. – Vývoj biokompozitů jako náhrad kostní tkáně aneb od mikro- k nanovláknům

11/2018 (FS) Ing. Aleš Herman, Ph.D. – Tvarová přesnost složitých odlitků pro energetiku

12/2018 (FEL) Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. – Spectroscopy of the Optical Absorption Edge of Solar Cell Materials

13/2018 (FA) Ing. arch. Tomáš Hradečný  – Koncept nebo iluze

14/2018 (FA) Ing. arch Radek Lampa – Radek Lampa architekt 2017

15/2018 (FSv) Ing. Pavel Padevět – Měření mechanických vlastností pevných stavebních materiálů

16/2018 (FSv) Dr. Ing. Ivana Kabelková – Místně specifický přístup k ochraně vodních toků před narušením přepady z dešťových oddělovačů

17/2018 (FJFI) Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. – Numerical Simulation of Incompressible Flows in Environmental and Biomedical Applications

18/2018 (FJFI) Ing. Petr Kolenko, Ph.D. – Pozorování interakcí bílkovin s ligandy pomocí makromolekulární rentgenové krystalografie

19/2018 (FD) Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. – Biomechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds: Utilisationof on-the-Fly Microtomography

20/2018 (FSv) Ing. Martin Lidmila, Ph.D. – Aplikace popílkového stabilizátoru v konstrukci pražcového podloží na zkušebním úseku v železniční stanici Smiřice

21/2018 (FSv) Ing. Radoslav Sovják, Ph.D. – Balistická odolnost ultra vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů

22/2018 (FSv) Ing. arch. Jaroslav Daďa – Místo určuje děj, architektura vytváří místo

23/2018 (FS) Ing. Martin Luxa, Ph.D. – Důsledky konstrukčního řešení oběžného kola posledního stupně nízkotlakového dílu parní turbíny velikého výkonu s velmi dlouhými lopatkami na transsonické proudové pole

24/2018 (FSv) Ing. Jiří Maděra, Ph.D. – Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství

25/2018 (FJFI) Ing. Martin Štefaňák, Ph.D. – Quantum Walks

 

Habilitační spisy 2017

01/2017  (FEL) Ing. Daniel Novák, Ph.D. – Analysis of Single-Neuron Activity in Parkinson Desease

02/2017  (FEL) Ing. Alexander Kromka, Ph.D. – Advanced Diamond-Based (Bio) Sensors

03/2017  (FA) Ing. Daniela Bošová, Ph.D. – Proslunění a denní osvětlení obytných objektů – řešení tepelné pohody vnitřního prostředí

04/2017  (FSv) Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. – Výzkum české architektury šedesátých let u nás a jeho specifika

06/2017  (FEL) Ing. Tomáš PAJDLA, Ph.D. – Global Optimization in Camera and Robot Calibration

07/2017 (FEL) Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. – Source Concept Based Analysis and Synthesis of Small Rediating Structures

08/2017 (FEL) Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. – Methods to Improve Performance of Scheduling Algorithms

09/2017 (FSv) Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. – Estimation of an Unknown Cartographic Projection and its Parameters from a Map

10/2017 (FSv) Ing. Michal Jandera, Ph.D. – Konstrukce z korozivzdorných ocelí

11/2017 (FEL) Ing. Adam Sporka, Ph.D. – Use of Alternative Modalities in Human-Computer Interaction by People with Specific Needs

12/2017 (FEL) Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. – Anytime classification of impaired data

13/2017 (FA) Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. – … a přetrval jen kostel (přínos stavebněhistorického průzkumu tribunového kostela k poznání rané nobility a jejich sídel v Čechách v první třetině 13. století)

14/2017 (FA) Ing. arch. Petr Kordovský – Petr Kordovský esej a soubor prací pro habilitační řízení

15/2017 (FA) Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. – Grafická statika (historické kořeny moderní výuky statiky pro architekty)

16/2017 (FD) Ing. Michal Dorda, Ph.D. – Modelování procesu rozřaďování na svážném pahrbku na bázi systému hromadné obsluhy podléhajících poruchám

17/2017 (FBMI) Ing. Karel Hána, Ph.D. – Nové metody pro aplikace v přístrojích lékařské elektroniky

18/2017 (FA) Ing. arch., Akad. arch. Jan Hendrych – Jan Hendrych – Architektonická tvorba na příkladu vybraných projektů a realizací

19/2017 (FIT) Ing. Pavel Kordík, Ph.D. – Meta-learning templates: Beyond Algorithm Selection in Data Mining

20/2017 (FA) Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. – Koncepční přístup k tvorbě veřejného prostoru

21/2017 (FJFI) Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. – Morphisms, infinite words and symmetries

22/2017 (FS) Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. – Termodynamické modely proudění vlhkého vzduchu

23/2017 (FEL) Ing. Radoslav Bortel, Ph.D. – Anvances in signal processing techniqes for (not only) EEG-EMG coherence analysis

24/2017 (FS) Ing. Jan Novotný, Ph.D. – Analýza faktorů ovlivňujících vyhodnocení posunutí signálu při měření metodou Particle Image Velocimetry

25/2017 (FS) Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. – Model hodnocení dopadů regulací na průmyslové podniky

26/2017 (FA) Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka – Návrh Výzkum Škola

27/2017 (FJFI) RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. – Příprava vybraných radionuklidů a značených nanočástic pro in vivo a in vitro aplikace v biologii, toxikologii a medicíně

28/2017 (FSv) Ing. arch. Zdeněk Lukeš – Praha moderní/Velký průvodce po architektuře I-III

29/2017 (FEL) Ing. Mattia Butta, Ph.D. – Methods and Materials for Fluxgate Sensors

30/2017 (FEL) RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. – Quermass-interaction process – modifications, generalisations, new methods of statistical inference and applications

31/2017 (FD) Ing. Tomáš Horák, Ph.D. – Logistic for Smart Cities and Smart Regions

Habilitační spisy 2016

01/2016  (FSv) Ing. Miroslav Sedláček, CSc. – Inovační přístupy k využití velmi malých vodních zdrojů

02/2016  (FJFI) Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. – Mechanical Stabilization in Single Crystals of Shape Memory Alloys

03/2016  (FEL) Ing. Tomáš Werner, Ph.D. – Linear Programming Approach to Discrete Energy Minimization

04/2016  (FS) Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – Vznik trhlin za tepla u vytvrditelných hliníkových slitin při konvenčním svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře

05/2016  (FSv) Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. – Vápenné omítky s pucolánovými příměsmi

06/2016  (FD) Ing. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. – Komparace různých přístupů k řešení externalit v dopravě

07/2016  (FA) Ing. arch. David Tichý, Ph.D. – Principy obytnosti prostředí – koordinace práce podle měřítek prostředí

08/2016  (FSv) Ing. Martin Keppert, Ph.D. – Distribuce velikosti pórů ve stavebních materiálech: charakterizace a význam

09/2016  (FEL) Ing. Radek Procházka, Ph.D. – Dynamic Models for the Impulse Voltage Test Results Prediction under the Ice and Pollution Conditions

10/2016  (FBMI) Ing. Marek Penhaker, Ph.D. – Supervisory Monitoring Systems in Home Care

11/2016  (FS) Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. – Technologie a zařízení pro hydrotermické zpracování odpadů

12/2016  (FEL) Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. – Přesuny environmentální zátěže mezinárodním obchodem

13/2016  (FIT) Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. – Space-efficient Formats for Storing Large Sparse Matrices

14/2016  (FD) Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. – Kondenzační stopy

15/2016  (FSv) Ing. arch. Luboš Knytl – Forma – funkce – konstrukce …. a myšlenka

16/2016  (FEL) Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. – Inertial stabilization of airborne optoelectronic systems

18/2016  (FJFI) Ing. Václav Klika, Ph.D. – On modelling the emergence of self-organisation

19/2016  (FSv) Ing. Jan Vorel, Ph.D. – Calibration and Validation of Material Models for Concrete

20/2016  (FEL) Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. – Plasma Sprayed Titanates and Testing of Their Applicability for Electrical Engineering

21/2016  (FSv) Ing. Rudolf Urban, Ph.D. – Krátkodobé a dlouhodobé sledování průhybu mostních konstrukcí

22/2016  (FS) Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. – Carbon Capture and Storage Technologies

23/2016  (FEL) Ing. Karel Dušek, Ph.D. – Diagnostika poruch pájených spojů, kontrolní a testovací metody

24/2016  (FS) Ing. Jana Sobotová, Ph.D. – Perspektivní nástroje oceli

25/2016  (FBMI) Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. – Microwave Non-Invasive Blood Glucose Concentration Monitoring

27/2016  (FSv) Ing. Jan Záleský, CSc. – Prague Castle – Monitoring of Stability of Historical Buildings

Habilitační spisy 2015

01/2015  (FJFI) Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. – Matematické modelování transportu látek v podzemí

02/2015  (FJFI) Ing. Ondřej KLIMO, Ph.D. – Urychlování iontů při interakci krátkých laserových impulsů s pevnými terči

03/2015 (FSv) Ing. arch. Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. – Architektonické měřítko

04/2015  (FEL) Ing. Bc. Michal VOPÁLENSKÝ, Ph.D. – Anisotropic Magnetoresistive Effect – from the principle to the sensor

06/2015  (FEL) Ing. Miroslav Chomát, CSc. – Elektrické pohony s jednofázovými asynchronními stroji s proměnnými otáčkami

07/2015  (FSv) Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. (KÚ) – Probabilistic methods for assessment of existing structures

08/2015  (FBMI) MUDr. Ján Lešťák, CSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG – Metody diagnostiky transneuronální degenerace ve zrakové dráze

09/2015  (FA) Ing. arch. Jiří BUČEK – Duální koncepty architektury

10/2015 (FSv) Ing. arch. Petr Durdík – Možnosti dalšího rozvoje hlavního města Prahy

11/2015 (FEL) Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. – Prostředky inteligentních sítí v přenosovém systému

12/2015  (FJFI) Ing. Martin Nikl, CSc. – Novel material concepts for complex oside scintillators

13/2015  (FBMI) Ing. Jana Vránová, CSc. – Infračervená spektroskopie v klinické diagnostice

14/2015  (FSv) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. – Nová technická řešení pro sanaci spodní stavby vlhkých budov

15/2015 (FIT) Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan – Foundations of the Automatic Analysis of Cyber-Physical Systems

16/2015  (FEL) Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. – Navigation of People with Limited Orientation Capabilities

17/2015  (FSv) Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. – Soudobé architektonické a urbanistické trendy v navrhování intermodálních terminálů veřejné dopravy

18/2015  (FJFI) Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D. – Palindromes in the language are interesting not only for linguists

19/2015  (FS) Ing. Lukáš Horný, Ph.D. – Stárnutí a jeho projevy v biomechanice cév

20/2015  (FBMI) Ing. Martin Rožánek, Ph.D.  – Modelling and Simulation in Optimization of High-frequency Oscillatory Ventilation

21/2015  (FSv) Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.  – Možnosti přípravy lehkých materiálů na bázi sádry

22/2015  (FEL) Ing. Michal Jakob, Ph.D. – Advanced Multimodal Journey and Route Planning

23/2015  (FD) Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. – Optimalizační přístupy k řešení úloh o plánování plošné evakuace obyvatelstva

24/2015  (FJFI) Ing. Mojmír Němec, Ph.D. – Stanovení vybraných radionuklidů metodou urychlovačové hmotnostní analýzy

25/2015  (FD) Ing. Veronika Vlčková, CSc. – Metodologie systémového přístupu v oboru prostorově orientovaných informací

26/2015  (FJFI) Dr. Jesús Guillermo Contreras Nuňo – Highlights from ALICE results during RUN1 at the LHC

27/2015  (FD) Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc. – Application of mixture estimation with data dependent switching model to estimation of a car fuel consumptio

28/2015  (FIT) Ing. Jan Schmidt, Ph.D. – Experimental Algorithmics and Methods for Experimental Evoluation of EDA Tools

29/2015  (FA) Ing. arch. Michal Sedláček – Zadání a návrhy projektů Rozdílné přístupy a očekávání Severní Amerika, Blízký východ a Asie

Habilitační spisy 2014

01/2014  (FJFI) Ing. Lubomír Sklenka, Ph.D. – Malé a modulární jaderné reaktory a jejich potenciální využití v České republice

02/2014  (FEL) Ing. Jan Roháč, Ph.D. – Methods for improving the accuracy of navigation systems

03/2014 (FEL) Ing. Vítězslav Pankrác, CSc. – Metoda výpočtu vzájemných indukčností v nekoaxiálních soustavách vzduchových cívek

04/2014  (FEL) Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. – Mobility management in networks with small cells

05/2014  (FEL) Ing. Pavel Pačes, Ph.D. –  Algoritmy a zpracování dat senzorů pro navigaci v letectví a kosmonautice

06/2014  (FEL) Ing. David Šišlák, Ph.D. – Multi-agent model of air-traffic and its control

07/2014  (FD) Ing. Denisa Mocková, Ph.D. – Aplikace genetických algoritmů vybrané lokační úlohy

08/2014  (FEL) Ing. Vladimír Scholtz, PhD. (VŠCHT) – Evoluce digitálních organismů v počítači

09/2014  (FSv) Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – Moderní technologie výstavby ocelových mostů

10/2014 (FD) Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. – Simulace modelování pro podporu analýzy silničních nehod

11/2014  (FSv) Ing. Martina Eliášová, Ph.D. – Sklo – materiál pro nosné konstrukce

12/2014  (FSv) RNDr. Anton Trník, Ph.D. –  Measurement of the linear thermal expansion coefficient of concrete at hihg temperatures: A comparison of isothermal and non-isothermal method

13/2014  (FS) Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. – Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů

14/2014  (FJFI) Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. – Využití metody Monte Carlo in in-viro měřeních kosterní aktivity aktinidů

15/2014  (FD) Ing. Zoltán Szabo, Ph.D. (FBMI) – Measuring the position and orientation of objects in 3D space using cameras

16/2014  (FEL) Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. – Cooperation of Unmanned Vehicles

17/2014 (FEL) Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. – Adding Depth to Hand-drawn Images

18/2014 (FS) Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. – Nadkritické oběhy s CO2 v chladicí technice a tepelných čerpadlech

20/2014  (FEL) Ing. Jiří Bittner, Ph.D. – Optimized Data Structures for Ray Tracing

21/2014  (FA) Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – JIŽNÍ MĚSTO – THE SOUTH TOWN OF PRAGUE

22/2014  (FSv) Ing. arch. Michal Šourek – Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: Veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje

23/2014  (FEL) Ing. Václav Prajzler, Ph.D. – Polymerní pasivní a aktivní fotonické struktury

24/2014 (FSv) Ing. Michal Dohnal, Ph.D. Vyhodnocení infiltračních vlastností půdního povrchu

25/2014 (FJFI) Ing. Petr Cintula, Ph.D. Mathematical Fuzzy Logic: From Theory to Applications

26/2014 (FEL) Ing. Jan Faigl, Ph.D. Multi-Robot Exploration of Unknown Environment

27/2014 (FS) Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. Vliv implantace na životnost implantátů a zatížení biologických tkání

28/2014 (FS) Ing. Pavel Novák, Ph.D. Analýza a aplikace aktivních optických prvků s proměnnými parametry

29/2014 (FD) Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. Využití citlivostní analýzy v dopravní telematice

30/2014 (FD) Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. Interaktivní simulátory dopravních prostředků pro analýzu spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem

31/2014 (FEL) Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. Magnetic Metamaterials and their Application in Magnetic Resonance Imaging

32/2014 (FA) Ing. Monika Mitášová, Ph.D. Zovšeobecnitelná teória navrhovania Christophera Alexandra. Prínosy a limity – na príklade Pattern Language

Habilitační spisy 2013

2013 – 01 (FEL) Ing. Milan Polívka, Ph.D. Extremely low-profile antennas for radiofrequency identification (RFID) of people in UHF band

2013 – 02  (FD) Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.  Obsluha územní vysokorychlostními železničními systémy

2013 – 03  (FS)  Ing. Jan Halama, Ph.D.  Numerical Solution of Transonic Flow of CondensingSteam in Nozzle and Turbines

2013 – 04  Dr. Ing. Jakub Dolejš  Vysokopevnostní oceli pro stavební konstrukce

2013 – 05  (FEL) Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.  Multiview 3D tracking with a 3D model constructed incrementally

2013 – 06  (FA)  Ing. arch. Jakub Vorel, PhD.  The application of simulation models in educational and research activities ina urban design and spatial planning

2013 – 07  (FA)  Ing. arch. Miroslav Cikán  Udržitelnost měřítka detailu

2013 – 09  (FSv)  Ing. David Stránský, Ph.D.  Aktuální trendy v nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

2013 – 10  (FJFI)  Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.  Game-Theoretic Models in the Frame of Lukasiewicz Calculus

2013 – 11  (FEL) Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.  The development of new LED light bulbs – the future in lighting technology

2013 – 12  (FS) Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. Využitie holografickej interferometrie vo vybraných technických aplikáciách a do profesorského řízení

2013 – 13 (FEL) Ing. Jiří KLÉMA, Ph.D. Set-level Microarray Classification

2013 – 14 (FS) Ing. Marek VEČEŘ, Ph.D. Dvoufázové toky v procesních médiích (VŠB-TU Ostrava)

2013 – 16 (FD) Ing. Leoš BOHÁČ, Ph.D. Vliv optických zesilovačů na kvalitu přenosu v optických trasách (FEL)

2013 – 17 (FD) Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. – Ponehodová opatření v pasivní bezpečnosti automobilů

2013 – 18 (FD) Ing. Zuzana Schejbalová, Ph.D. – Metodologie testů pasivní bezpečnosti zranitelných účastníků nehod se zaměřením na dětskou populaci

2013 – 19 (FEL) Ing. Martin HROMČÍK, Ph.D. Advanced control algorithms for flexible high-capacity passenger BWB aircraft

2013 – 20 (FJFI) RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. Měření fúzních neutronů na zařízeních typu tokamak

2013 – 21 (FD) RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. – Telekomunikace a umělá inteligence

2013 – 23  (FA) Ing. arch. Antonín NOVÁK Virtuální výstava ME100 a ME101, pozitivní vymezení proti urban sprawl

2013 – 24 (FEL) Ing. Daniel Klír, Ph.D. Z-pinch and nuclear fusion

2013 – 25 (FSv) Ing. Marek Foglar, Ph.D. Výbuchová odolnost železobetonových prvků a prvků z vláknobetonu

2013 – 26 (FSv) Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. Rekonstrukce historické krajiny a zaniklých obcí

2013 – 27 (FEL) Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc. Nové optické a optoelektronické polymerové planární integrované obvody

2013 – 28 (FD) Ing. Vít Fábera, Ph.D. Konstrukce konečného automatu pomocí gramatické evoluce

Habilitační spisy 2012

2012 – 01   (FA)   Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.   Automobilismus, parkování a garáže v meziválečné době v Čechách

2012 – 03   (FD)   Ing. Martin Leso, Ph.D.   Moderní trendy v technologii řízení a zabezpečení regionálních drah

2012 – 04   (FSv), Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.   K otázce dlouhodobých ztrát předpětí betonových konstrukcí

2012 – 05   (FSv)   Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.   Analýza těžkých kovů v sedimentech vodních toků

2012 – 06   (FJFI)   Ing. Libor Šnobl, Ph.D.   Casimirovy invarianty Lieových algeber a jejich aplikace

2012 – 07   (FS)   Ing. Radek Šulc, Ph.D.   Zvětšování měřítka v mechanicky míchaných nádobách

2012 – 08   (FJFI)   Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.   Cyclotron production of 99mTc as an alternative to the 99Mo/99mTc generator and a viable solution to the 99Mo production crisis in nuclear reactors

2012 – 09   (FEL)   Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.   Využití modální dekompozice pro analýzu a syntézu antén

2012 – 11   (FSv)   Ing. arch. et Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.   Hodnocení historického jádra českých vesnic

2012 – 12   (FA)   Ing. arch. Zbyšek Stýblo   Univerzální prostor pro výuku – jeho vývoj a tendence

2012 – 13   (FSv)   Ing. Dana Měšťanová, CSc.   Nové přístupy při příparavě a realizaci dálničních staveb

2012 – 14   (FS)   Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.   ICE Simulation – Calibration and Optimization

2012 – 15   (FJFI)   doc. RNDr. Ivana Pultarová, PhD.   Víceúrovňové metody pro stochastické matice

2012 – 16   (FJFI)   Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.   Rušivé jevy v rentgenové fluorescenční analýze a rekonstrukce reliéfu zkoumaných předmětů

2012 – 17   (FEL)   Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.   Prediktivní regulace budovy ČVUT v Praze -Dejvicích: Případová studie

2012 – 18   (FS)   Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.   Sálavé chladicí systémy ve vztahu k tvorbě vnitřního prostředí

2012 – 19   (FA)   Ing. arch. Hana Seho   Vliv hustoty zástavby na půdorysný koncept bytu

2012- 20   (FS)   Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.   Nonconventional neural architectures and their advantages for technical applications

2012 – 21

2012 – 23   (FSv)   Ing. Jana Valentová, CSc.   Analýza vlivu zástavby a protipovodňových opatření na odtokové poměry

2012 – 24   ((FS)  doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.   Stability issues of electromechanical systems with high-speed permanent magnet machines

2012 – 25  (FEL)   doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.   Large-Scale Discovery of Spatially Related Images

2012 – 26   (FSv)   Ing. Josef Křeček, CSc.   Paleohydrologie a historická hydrologie

2012 – 27   (FS)   RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.   Nízkoteplotní plazma a jeho využití v oblasti technologií povrchových úprav materiálů

2012 – 28   (FSv)   Ing. Matěj Lepš, Ph.D.   Metody evoluční optimalizace a jejich aplikace ve stavebním inženýrství

2012 – 29   (FS)   doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.   Využití konfokální mikroskopie k charakterizaci preforem dopovaných prvky vzácných zemin a aktivní vrstvy optického vláknového senzoru měření pH.

2012 – 30   (FJFI)  Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.   Vyšetření kognitivních a verbálních funkcí mozku funkčním MR zobrazováním: aslpekty lokalizace a lateralizace

Habilitační spisy 2011

2011-01 (FSv), Ing. Jitka Vašková, CSc., Faktory ovlivňující charakter porušení betonových prvků při namáhání ohybem

2011-02 (FA), Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., „Chytré materiály“

2011-03 (FEL), Ing. Vlastimil Havran, Ph.D., Komprese prostorově rozšířené dvousměrové funkce odrazivosti povrchu pomocí vyhledávání a víceúrovňové vektorové kvantizace

2011-04 (FSv), Ing. Pavel Trtík, Ph.D., Využití synchrotronového záření a soustředěných iontových svazků pro výzkum mikrostruktury cementových past

2011 – 05 (FJFI), Ing. Luděk Beneš, Ph.D., Numerické řešení případů stratifikovaného a nestratifikovaného proudění

2011 – 06 (FSv), Dr. Ing. Natalino Gattesco, New Materials for the Rehabilitation Of Cultural Heritage

2011 – 07 (FEL), MUDR. Jiří Kofránek, CSc., Integrované modely fyziologických systémů jako teoretický podklad pro lékařské výukové simulátory

2011 – 09 (FJFI), Michal Šumbera, CSc., DSc., Extrémní stavy jaderné hmoty

2011 – 10 (FJFI), Mgr. Milan Krbálek, PhD., Socio-fyzikální modelování dynamiky dopravního proudu

2011 – 11 (FJFI), Ing. Václav Čuba, Ph.D., Radiační příprava anorganických sloučenin

2011 – 12 (FS), Ing. Antonín Bubák, Ph.D., Servomechanismy ve výrobních strojích – interakce regulace a mechanické stavby pohonu

2011 – 13 (FSv), Ing. Josef Krása, Ph.D., Geoinformatika versus vodohospodářství a krajinné inženýrství

2011 – 14 (FSv), Ing. Michal Sněhota, Ph.D., Neinvazivní metody vizualizace proudění a transportu v pórovitém prostředí

2011 – 15 (FD), Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Vyhodnocování závažnosti identifikovaných rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací

2011 – 16 (FA), Ing. arch. Irena Fialová, Výzkum a popularizace architektury

2011 – 17 (FEL), RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., Nekonformní metody konečných prvků

2011 – 18 (FSv), Ing. Martin Šanda, Ph.D., Přirozené stopovače v experimentální hydrologii

2011 – 20 (FSv) Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., Náklady životního cyklu při přípravě stavební investice

2011 – 21 (FA), Ing. arch. Michal Kohout, Energie – struktura – mysl

2011 – 22 (FS), doc. Ing. Jaroslav Kuba, Dr. et Ph.D., MBA, Výzkum a vývoj transinentních rentgenových laserů

2011 – 23 (FD), Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., Data plovoucích vozidel v aplikacích monitorování dopravy

2011 – 24 (FD), Ing. Petr Bouchner, Ph.D., Simulátorové technologie pro výzkum a výcvik

2011 – 25 (FA), Ing. arch. Ján Štempel, Nové trendy v současné maďarské architektuře

2011 – 26 (FSv), Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Experimentální vyšetřování stavebních konstrukcí

2011 – 27 (FEL), Ing. Petr Hušek, Ph.D., Analýza a syntéza Takagi-Sugeno fuzzy systémů

2011 – 28 (FSv), Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Akumulace tepla

2011 – 29 (FS), Ing. Irena M.Hlaváčová, Podstata a možnosti využití magnetohydrodynamického jevu

2011 – 31 (FSv), Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., Stanovení zůstatkové zatížitelnosti historických staveb

2011 – 32 (FSv), Ing. Martin Novák, CSc., Tvorba výpočtového modelu v prostředí BIM

2011 – 33 (FD), Dr. Ing. Roman Štěrba, Strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti dopravního podniku

2011 – 34 (FEL), Ing. Tomáš Polcar, Ph.D., High Temperature Tribology of Protective Coatings

2011 – 35 (FS) Ing. Jaroslav Skopal, CSc., Metrologie ozubeníVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 07.05.2024