Profesorské spisy 2020

2020-1 (FIT) Jan VITEK, MSc., Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2020-2 (FEL) doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2020-3 (FSv) doc. Dr. Ing. Daniel RyplStručná charakteristika uchazeče

2020-4 (FS) doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

Profesorské spisy 2019

2019-1 (FEL) doc. RNDr. Bohuslav REZEK, Ph.D. –  Stručná charakteristika uchazeče

2019-2 (FSv) doc. Ing. Lena HALOUNOVÁ, CSc.Stručná charakteristika uchazeče

2019-3 (FSv) doc. Ing. Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2019-4 (FA) doc. Ing. Monika MITÁŠOVÁ, PhD (TU, Trnava)- Stručná charakteristika uchazeče

2019-5 (FA) doc. Ing. arch. Petr VORLÍK , Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2019-6 (FS) doc. Ing. Josef  ZICHA, CSc.Stručná charakteristika uchazeče

2019-7 (FSv) doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2019-8 (FEL) doc. Ing. Jan FAIGL, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2019 – 9 (FSv) doc. Ing. arch. Michal ŠOUREKStručná charakteristika uchazeče

2019-10 (FS) doc. Michal VOJTÍŠEK, M.S., Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2020-11 (FA) doc. Ing. arch. Lubica VITKOVÁ, Ph.D. (STU, Bratislava) – Stručná charakteristika uchazeče

2020-12 (FSv) doc. Ing. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D. (VŠB-TU, Ostrava)- Stručná charakteristika uchazeče

 

Profesorské spisy 2018

2018-1 (FSv) doc. Ing. arch. Zdeněk JIRAN

2018-2 (FSv) doc. Ing. Petr ŠTEMBERK,Ph. D.Stručná charakteristika uchazeče

2018-3 (FEL) doc. Mgr. Petr PÁTA, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2018-4 (FJFI) doc. Dr. Ing. Petr HUŠILDStručná charakteristika uchazeče

2018-5 (FA) doc. Dr. Henri Hubertus ACHTENStručná charakteristika uchazeče

2018-6 (FSv) doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D. – Stručná charakteristika uchazeče

2018-7 (FSv) doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2018-8 (FEL) doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2018-9 (FEL) doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.Stručná charakteristika uchazeče

2018-10 (FJFI) doc. Dr. Boris TOMÁŠIKStručná charakteristika uchazeče

2018-11 (FBMI) doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D. (VŠB – TUO)

2018-12 (FIT) doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.Stručná charakteristika uchazeče

2018-13 (FEL) doc. Ing. Radislav ŠMÍD, Ph.D. Stručná charakteristika uchazeče

2018-14 (FEL) doc. Ing. Daniel KLÍR, Ph.D.  Stručná charakteristika uchazeče

2018-15 (FJFI) doc. Dr. Jesús Guillermo CONTRERAS NUŇO Stručná charakteristika uchazeče

Profesorské spisy 2017

2017 – 1 (FEL) doc. Dr. Ing. Martin Vrňata (VŠCHT) – Chemiresistors for Detection of Gases: Materials and Structures of Sensitive Layers, Detection Mechanisms

2017 – 3 (FSv) doc. Ing. Václav TALHOFER, CSc. (UO, Brno) – Vliv kvality prostorových databází na modelování pohybu techniky v prostoru

2017 – 4 (FEL) doc. Ing. Václav PAPEŽ, CSc. – Nelinearita nominálně lineárních elektronických součástek

2017 – 5 (FA) doc. Ing. arch. Roman KOUCKÝ – Tři architektonické úlohy (dům, most, město)“

2017-6 (FSv) doc. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA

2017-7 (FS) doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, Ph.D.

2017-8 (FA) doc. Ing. arch. Jan JEHLÍK

Profesorské spisy 2016

2016 – 1 (FEL) doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. – Fyzikální a chemická charakterizace vlivu minerálních příměsí na vlastnosti cementových a vápenných past a malt

2016 – 2 (FSv) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. – Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování

2016 – 3 (FEL) doc. Ing. Roman Čmejla, CSc. – Hodnocení patologických promluv

2016 – 4 (FEL) doc. RNDr. Josef Tkadlec, CSc. – Quantum structures

2016 – 6 (FSv) doc. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D. – Současné trendy ve výstavbě ražených dopravních tunelů

2016 – 7 (FSv) doc. Ing. Martin Jiránek, CSc. – Determining and applying the Radon Diffusion Coefficient for dimensioning radon-proof insulations

2016 – 8 (FEL) doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. – Advances in Quality of Service and Quality of Experience Measurements and Optimization

2016 – 9 (FA) doc. Ing. Mgr. akad arch. Petr Hájek – Architektura a výzkum / Navrhování a výuka architektury na základě syntézy oborů

2016 – 10 (FA) doc. Ing. arch. Michal Kohout – Dům–Domov-Domácnost

2016 – 11 (FSv) doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.  –  Mathematical and Physical Modelling in Water Management Research

2016 – 12 (FD) doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.  –   Theoretical Fundaments and Solutions to Improve Road Safety and the Dynamics of Traffic Flow

 

Profesorské spisy 2015

2015 – 1 (FEL) doc. Ing. Tomáš POLCAR, Ph.D. – Towards frictionless surface

2015 – 2 (FS) doc. RNDr. Matej DANIEL, Ph.D. – Biomechanika osteoartrózy velkých kloubů

2015 – 3 (FEL) doc. Ing. Jaroslav KNÁPEK, CSc. – Ekonomika obnovitelných zdrojů energie

2015 – 4 (FEL) doc. Ing. Filip Železný, Ph.D. – Relational machine learning with applications in bioinformatics

2015-5 (FEL) doc. Dr. Ing. Jan Kybic – Image registration and its biomedical applications

2015-6 (FJFI) doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. – Nestandardní reprezentace čísel

2015-7 (FSv) doc. RNDr. Igor Medveď, Ph.D. – Theoretical aspects of heat, miosture, and salts transport in porous building materials

 

Profesorské spisy 2014

2014 – 1 (FSv) doc. akad. arch. Mikuláš Hulec – Kritický pohled na stav české památkové péče v oblasti architektury a stavitelství a možnosti

2014 – 2 (FJFI) doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. – Koherentní stavy v kvantové teorii

2014 – 3 (FSv) doc. Ing. arch. Michal Hlaváček – Výběr významnějších realizací – vývoj projektů

2014 – 4 (FSv)  doc. Ing. Jaroslav Kruis – Solution of large engineering problems on parallel computers

Profesorské spisy 2013

2013 – 2 (FJFI)   doc. Ing. Richard Liska, CSc.  – Numerical methods for modeling of compressible inviscid flow of laser plasma

2013 – 4  (FD) doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. – Modern methods in trabecular bone research and their utilization in tissue engineering

2013 – 5 (FS) doc. Dr. Ing. Tomáš Vampola – Aplikovaná akustika

2013 – 6 (FS) doc. Ing. Tomáš JIROUT, Ph.D. –  Využití teoretických a experimentálních poznatků pro optimalizaci procesu míchání a míchacích zařízení

2013 – 7 (FEL) doc. Ing. Karel ROUBÍK, Ph.D. –  Technické zajištění a optimalizace vysokofrekvenční oscilační ventilace

2013 – 8 (FA) doc. Ing. arch. Ján Štempel – Kompaktnost a racionalita jako základní princip vlastní tvorby

2013 – 9 (FA) doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. – Architektura a veřejný prostor

2013 – 10 (FA) doc. Ing. arch. Irena ŠESTÁKOVÁ –  Architektura staveb pro sociální služby

2013 – 11 (FS) doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. (FSv)– Hodnocení kvality optických prvků a soustav

2013 – 12 (FSv) doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D. – Aplikace „Semi-Scale“ experimentů při stanovení tepelně-vlhkostní funkce stavebních materiálů a konstrukcí

2013 – 13 (FEL) doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. – Diverzitní techniky v bezdrátových optických sítích

Profesorské spisy 2012

2012 – 01   (FJFI)   doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.   Nanotechnologie a polovodičové kvantové tečky

2012 – 02  (FEL)   doc. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek   Scheduling for Time-triggered Communication Protocols

2012 – 03   (FJFI)   doc. Dr. Ing. Michal Beneš   Nonlinear Diffusion and Applications

2012 – 04   (FD)   doc. Ing. Emil Pelikán, CSc.   Predikce procesů v komplexních systémech

2012 – 05   (FS)   doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc.   Technické a teoretické aspekty mikroskopie živé buňky

2012 – 06   (FSv)   doc. Ing. Michal Polák, CSc.   Experimental Analysis of Dynamic Behaviour of Building Struckture

2012 – 07   (FJFI)   doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.   Zeros of quaternionic polynomials

2012 – 08   (FEL)   doc. Ing. Didier Henrion, Ph.D.   Measures and linear matrix inequalities in polynomial optimal control

Profesorské spisy 2011

2011 – 01 (FJFI)  Doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.  Časově rozlišená infračervená emisní spektroskopie s Fourierovou transformací: aplikace v pulzních výbojích a laserové ablaci kovů

2011 – 02 (FS)  Doc. Ing. Václav Cyrus, DrSc.  Aerodynamický výzkum a návrh moderních osových ventilátorů pro energetiku a větrání

2011 – 03 (FS)  Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.   Markovské modely ve spolehlivosti výrobních systémů

2011 –  04  (FSv)  Doc. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.  Urban Drainage and Water Recipients

2011 – 05 (FSv)  Doc. Dott.-Ing. Natalino Gattesco   Analysis of Composite Structures

2011 – 06  (FS)  Doc. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.  Application of spectral methods in control synthesis of time delay systemsVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 22.06.2020