Habilitační spisy a Stručná charakteristika uchazeče

01/2021 (FSv) Ing. Anna Kučerová, Ph.D.  –  Inverzní problémy v modelování náhodných materiálů – Stručná charakteristika uchazeče

02/2021 (FSv) Ing. Petr Bílý, Ph.D. – Progresivní betonové konstrukce v dopravní infrastruktuře – Stručná charakteristika uchazeče

03/2021 (FEL) Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. – Full Authority Vehicle Control Systems – Stručná charakteristika uchazeče

04/2021 (FD) Ing. Andrej Lališ, Ph.D. – Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation – Stručná charakteristika uchazeče

05/2021 (FEL) Ing. Martin Saska, Dr.rer.nat. – Self-stabilized groups of micro aerial vehicles – Stručná charakteristika uchazeče

06/2021 (FJFI) Ing. Ondřej Turek, Ph.D. – Algebraic Problems in Quantum Mechanics on Graphs – Stručná charakteristika uchazeče

07/2021 (FBMI) MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. – Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu – Stručná charakteristika uchazeče

08/2021 (FBMI) Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. – Optický nanosenzor na bázi fluorescenčních diamantových nanočástic – Stručná charakteristika uchazeče

09/2021 (FSv) Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D. – Zhodnocení vlivu vybraných složek na vlastnosti vysokohodnotného betonu – Stručná charakteristika uchazeče

10/2021 (FEL) RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. – Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks – Stručná charakteristika uchazečeVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 30.08.2021