2021

Habilitační spisy a Stručná charakteristika uchazeče

01/2021 (FSv) Ing. Anna Kučerová, Ph.D.  –  Inverzní problémy v modelování náhodných materiálů – Stručná charakteristika uchazeče

02/2021 (FSv) Ing. Petr Bílý, Ph.D. – Progresivní betonové konstrukce v dopravní infrastruktuře – Stručná charakteristika uchazeče

03/2021 (FEL) Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. – Full Authority Vehicle Control Systems – Stručná charakteristika uchazeče

04/2021 (FD) Ing. Andrej Lališ, Ph.D. – Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation – Stručná charakteristika uchazeče

05/2021 (FEL) Ing. Martin Saska, Dr.rer.nat. – Self-stabilized groups of micro aerial vehicles – Stručná charakteristika uchazeče

06/2021 (FJFI) Ing. Ondřej Turek, Ph.D. – Algebraic Problems in Quantum Mechanics on Graphs – Stručná charakteristika uchazeče

07/2021 (FBMI) MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. – Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu – Stručná charakteristika uchazeče

08/2021 (FBMI) Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. – Optický nanosenzor na bázi fluorescenčních diamantových nanočástic – Stručná charakteristika uchazeče

09/2021 (FSv) Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D. – Zhodnocení vlivu vybraných složek na vlastnosti vysokohodnotného betonu – Stručná charakteristika uchazeče

10/2021 (FEL) RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. – Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks – Stručná charakteristika uchazeče

11/2021 (FS) Ing. Jan Čížek, Ph.D. – Advanced coatings by thermal spray methods – Stručná charakteristika uchazeče

12/2021 (FSv) Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. – Význam minerálních příměsí pro zajištění dlouhodobé trvanlivosti betonu v dopravní infrastruktuře – Stručná charakteristika uchazeče

13/2021 (FEL) Ing. Milan Petrík, Ph.D. – Many – Valued Conjunctions – Stručná charakteristika uchazeče

14/2021 (FEL) Ing. Jan Švihlík, Ph.D. – Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images – Stručná charakteristika uchazeče

15/2021 (FJFI) RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. – Production of Jets at RHIC and LHC – Stručná charakteristika uchazeče

16/2021 (FJFI) Ing. Aleš Materna, Ph.D. – Využití metody konečných prvků pro vyhodnocení indentačních zkoušek – Stručná charakteristika uchazeče

 

2022

01/2022 (FEL) Ing. Jan Bauer, Ph.D. – Controlled Induction Motor Drive in Railway Traction – Stručná charakteristika uchazeče

02/2022 (FJFI) Ing. Jan Čepila, Ph.D. – Study of parton saturation effects on protons and nuclei – Stručná charakteristika uchazeče

03/2022 (FIT) Ing. Filip Křikava, Ph.D. – Large-scale Program Analysis for Language Evolution – Stručná charakteristika uchazeče

04/2022 (FIT) RNDr. Dušan Knop, Ph.D. – Integer Programming and its Applications in Parametrized Complexity – Stručná charakteristika uchazeče

05/2022 (FSv) Ing. Eduard Hromada, Ph.D. – Determinanty nabídky a poptávky na trhu s byty – Stručná charakteristika uchazeče

06/2022 (FSv) Ing. Václav Kočí, Ph.D. – Korekce systematických chyb kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování – Stručná charakteristika uchazeče

07/2022 (FS) Ing. Otakar Horejš, Ph.D. – Minimalizace teplotních chyb obráběcích strojů pomocí softwareových kompenzačních algoritmů – Stručná charakteristika uchazeče

08/2022 (FBMI) Ing. Petr Kudrna, Ph.D. – Přístrojová technika pro terapii extrémně nezralých novorozenců – Stručná charakteristika uchazeče

09/2022 (FBMI) Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. – Nové možnosti využití biotelemetrie v osobních zdravotních dohledových systémech – Stručná charakteristika uchazeče

10/2022 (FJFI) Ing. Radek Fučík, Ph.D. – Pokročilé metody pro matematické modelování dvoufázového prodění a transportu v porézním prostředí – Stručná charakteristika uchazeče

11/2022 (FJFI) Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. – Numerické řešení nelineárních PDR a masivně paralelní numerické algoritmy – Stručná charakteristika uchazeče

12/2022 (FSv) Ing. Josef Žák, Ph.D. – Pavement Structures Permanent Deformation and Surface Roughness – Stručná charakteristika uchazeče

13/2022 (FSv) Ing. Aleš Jíra, Ph.D. – Organické struktury jako základ inženýrských aplikací – Stručná charakteristika uchazeče

14/2022 (FSv) Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. – Budovy v kontextu klimatických cílů – Stručná charakteristika uchazeče

15/2022 (FS) Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. – Collagen in bone tissue regeneration: Focusing on the mechanical
and structural constraints – Stručná charakteristika uchazeče

16/2022 (FJFI) Ing. Pavel Váchal, Ph.D. – Numerical Methods for Lagrangian and ALE Hydrodynamic Simulations – Stručná charakteristika uchazeče

17/2022 (FEL) Ing. Matěj Komanec, Ph.D. – Hollow-core optical fibers for sensing and communications – Stručná charakteristika uchazeče

18/2022 (FA) Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Mikrofotografická analýza poruch hydroizolačních systémů střešních plášťů s ohledem na kvalitu a životnost hydroizolačního povlaku. Patologické jevy izolačních systémů v procesu realizace a užívání plochých střešních plášťů – Stručná charakteristika uchazeče

19/2022 (FA) Ing. Klára Salzmann, Ph.D. – Úvahy o krajině – Stručná charakteristika uchazečeVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 05.08.2022