Habilitační spisy a Stručná charakteristika uchazeče

2024

01/2024 (FSv) Ing. Tomáš KOUDELKA, Ph.D. – Software tool development for civil engineering problems – Stručná charakteristika uchazeče

02/2024 (FSv) Ing. Jan VALENTIN, Ph.D. – Přístupy k rozvoji a uplatňování konceptu 3E asfaltových směsí a vozovkových vrstev v dopravním stavitelství – Stručná charakteristika uchazeče

03/2024 (FA) Ing. arch. Veronika ŠINDLEROVÁ, Ph.D. – Územní plánování 2007-2022: Vlastní tvorba a zkušenosti na pozadí vybraných témat – Stručná charakteristika uchazeče

04/2024 (FIT) Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D. – High-Speed Network Traffic Monitoring Supporting Machine Learning – Stručná charakteristika uchazeče

05/2024 (FSv) Ing. Martin VONKA, Ph.D. – Typologie stojících zděných továrních komínů. Funkce, konstrukce a architektura v kontextu historického vývoje. Stručná charakteristika uchazeče

06/2024 (FEL) Ing. Jan MIKEŠ, Ph.D. – Intensification of ozone generation through multi-criteria optimization of dielectric barrrier discharge – Stručná charakteristika uchazeče

2023

01/2023 (FSv) Ing. Jan NOVÁK, Ph.D. – Modelling of Microstucture-Informed Fluctuation Fields for Generalized Finite Element Methods – Stručná charakteristika uchazeče

02/2023 (FEL) Georgios TOLIAS, Ph.D. – From Visual Representation to Object Discovery and Back – Stručná charakteristika uchazeče

03/2023 (FA) Ing. arch. Tomáš EFLER – Obnova historických staveb v příkladech realizací – Stručná charakteristika uchazeče

04/2023 (FA) Mgr. Hubert Kamil GUZIK, Ph.D. – Přání a potřeby: architektura a bydlení pohledem středoevropské sociologické expertizy – Stručná charakteristika uchazeče

05/2023 (FJFI)  Ing. Milan ŠTEFÁNIK, Ph.D. – Research of neutron fields and utilization of activation analysis in interdisciplinary approach – Stručná charakteristika uchazeče

06/2023 (FS) Ing. Pavel ZEMAN, Ph.D. – Využití laseru pro výrobu kvalitních a efektivních řezaných nástrojů – Stručná charakteristika uchazeče

O7/2023 (FIT) Ing. Kamil DEDECIUS, Ph.D. – Distributed Sequential Inference with Information Difffusion – Stručná charakteristika uchazeče

08/2023 (FSv) Ing. Petr KAVKA, Ph.D. – Povrchový odtok – dopad srážkových extrémů/Surface runoff – the impact of rainfall extremes – Stručná charakteristika uchazeče

09/2023 (FEL) Ing. Vratislav FABIÁN, Ph.D. – Brachial occlusion method for non-invasive diagnostics of cardiovascular system – Stručná charakteristika uchazeče

10/2023 (FA) Ing. arch. Jana ZDRÁHALOVÁ, Ph.D. – Evidence-based přístup v urbanismu – Stručná charakteristika uchazeče

11/2023 (FA) Ing. arch. Kateřina SÝSOVÁ, Ph.D. – Recycled PET in architecture – Stručná charakteristika uchazeče

12/2023 (FJFI) Ing. Michal KOŠŤÁL, Ph.D. – Development of Reference Benchmark Neutron Field in LR- 0 Reactor – Stručná charakteristika uchazeče

13/2023 (FJFI) RNDr. Jiří LIPOVSKÝ, Ph.D. – Spectral Theory Problems on Graphs and Their Applications – Stručná charakteristika uchazeče

14/2023 (FBMI) Ing. Jan MUŽÍK, Ph.D. – Telemonitoring u pacientů s chronickými onemocněními – Stručná charakteristika uchazeče

15/2023 (FSv) Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. – Recycled materials in building structures: experimental and environmental evaluation –  Stručná charakteristika uchazeče

16/2023 (FS) Ing. Petr Pokorný, Ph.D. –  Nominální analýzy zobrazení a návrh kombinovaných optických prvků soustav – Stručná charakteristika uchazeče

17/2023 (FS) Ing. Pavel Zácha, Ph.D. – Limity chlazení první stěny fúzních reaktorů tlakovou vodou –  Stručná charakteristika uchazeče

18/2023 (FEL) Antonio Cammarata, Ph.D. – A phonon-based approach to describe and harness nanoscale friction –  Stručná charakteristika uchazeče

19/2023 (FJFI) RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. –  Spectrometric systems for mixed field of gamma radiation and neutrons – Stručná charakteristika uchazeče

20/2023 (FSv) Ing. Kamila Cábová, Ph.D. – Ověřování modelů v požární bezpečnosti konstrukcí – Stručná charakteristika uchazeče

21/2023 (FSv) Ing. Jan Fořt, Ph.D. –  Development and assessment of sustainable cement – and geopolymer composites/Navrhování a posuzování udržitelných cementových a geopolymerních kompozitů –  Stručná charakteristika uchazeče

22/2023 (FEL) Mgr. Jan Petr, Ph.D. – Processing and application of arterial spin labeling magnetic resonance imaging – Stručná charakteristika uchazeče

23/2023 (FJFI) Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. – Optimalizace a charakterizace extrakčních systémů na bázi 1,2,4- triazin-3-ylu pro separaci Ln(IlI) a An(lIl) při přepracování vyhořelého jaderného paliva – Stručná charakteristika uchazeče

24/2023 (FBMI) Aleš Tichopád, Dr. – Informační systém s autentizací a šifrováním osobních údajů pro realizaci dohod o řízeném vstupu zdravotnických technologií –  Stručná charakteristika uchazeče

25/2023 (FIT)  Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. – Agents Heterogeneity in Microscopic Models of Pedestrian Flow – Stručná charakteristika uchazeče

26/2023 (FSv) Ing. David Zumr, Ph.D. – Význam půdních vlastností pro dynamiku odtoku a retenci vody v krajině / Impacts of soil properties on water retention and runoff dynamics in the landspace – Stručná charakteristika uchazeče

27/2023 (FS) Ing. Slavomír Entler, Ph.D. – Lawsonovo kritérium a jeho aplikace při hodnocení fúzních reakcí z hlediska využitelnosti ve fúzních elektrárnách s magnetickým udržením plazmatu – Stručná charakteristika uchazeče

28/2023 (FS) Ing. Martin Mareš, Ph.D. – Komplexní kompenzační matematický model tepelných deformací výrobních strojů – Stručná charakteristika uchazeče

29/2023 (FS) Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. – Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů – Stručná charakteristika uchazeče

30/2023 (FS) Ing. Radek Sedláček, Ph.D. – Biomechanické hodnocení vlastností tkání, biomateriálů a implantátů – Stručná charakteristika uchazeče

31/2023 (FA) MgA. Ondřej Císler, Ph.D. – Barokní minimalismus – Stručná charakteristika uchazeče

32/2023 (FBMI) Ing. Marek Piorecký, Ph.D. – Spánek z pohledu elektrických potenciálů a jeho ovlivnění vnějšími stimuly – Stručná charakteristika uchazeče

33/2023 (FBMI) Ing. Petr Písařík, Ph.D. – Fyzikální systémy pro přípravu tenkých vrstev pro použití v medicíně a dalších oblastech – Stručná charakteristika uchazeče

34/2023 (FEL) RNDr. Dr. Jana NoskováApplied Statistics in Computer Vision and Cosmic Ray PhysicsStručná charakteristika uchazeče

35/2023 (FJFI) RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.Analysis of time discretizations for parabolic problems with application to space discretizationsStručná charakteristika uchazeče

2022

01/2022 (FEL) Ing. Jan Bauer, Ph.D. – Controlled Induction Motor Drive in Railway Traction – Stručná charakteristika uchazeče

02/2022 (FJFI) Ing. Jan Čepila, Ph.D. – Study of parton saturation effects on protons and nuclei – Stručná charakteristika uchazeče

03/2022 (FIT) Ing. Filip Křikava, Ph.D. – Large-scale Program Analysis for Language Evolution – Stručná charakteristika uchazeče

04/2022 (FIT) RNDr. Dušan Knop, Ph.D. – Integer Programming and its Applications in Parametrized Complexity – Stručná charakteristika uchazeče

05/2022 (FSv) Ing. Eduard Hromada, Ph.D. – Determinanty nabídky a poptávky na trhu s byty – Stručná charakteristika uchazeče

06/2022 (FSv) Ing. Václav Kočí, Ph.D. – Korekce systematických chyb kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování – Stručná charakteristika uchazeče

07/2022 (FS) Ing. Otakar Horejš, Ph.D. – Minimalizace teplotních chyb obráběcích strojů pomocí softwareových kompenzačních algoritmů – Stručná charakteristika uchazeče

08/2022 (FBMI) Ing. Petr Kudrna, Ph.D. – Přístrojová technika pro terapii extrémně nezralých novorozenců – Stručná charakteristika uchazeče

09/2022 (FBMI) Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. – Nové možnosti využití biotelemetrie v osobních zdravotních dohledových systémech – Stručná charakteristika uchazeče

10/2022 (FJFI) Ing. Radek Fučík, Ph.D. – Pokročilé metody pro matematické modelování dvoufázového prodění a transportu v porézním prostředí – Stručná charakteristika uchazeče

11/2022 (FJFI) Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. – Numerické řešení nelineárních PDR a masivně paralelní numerické algoritmy – Stručná charakteristika uchazeče

12/2022 (FSv) Ing. Josef Žák, Ph.D. – Pavement Structures Permanent Deformation and Surface Roughness – Stručná charakteristika uchazeče

13/2022 (FSv) Ing. Aleš Jíra, Ph.D. – Organické struktury jako základ inženýrských aplikací – Stručná charakteristika uchazeče

14/2022 (FSv) Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. – Budovy v kontextu klimatických cílů – Stručná charakteristika uchazeče

15/2022 (FEL) Ing. Milan Červenka, Ph.D. – Contribution to three problems of nonlinear acoustics – Stručná charakteristika uchazeče

16/2022 (FA) Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. – Význam Registru uměleckých výstupů pro fakulty architektury – Stručná charakteristika uchazeče

17/2022 (FA) Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. – Experimentální mobilní laboratoř denního osvětlení a oslunění – Stručná charakteristika uchazeče

18/2022 (FS) Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. – Collagen in bone tissue regeneration: Focusing on the mechanical and structural constraints – Stručná charakteristika uchazeče

19/2022 (FJFI) Ing. Pavel Váchal, Ph.D. – Numerical Methods for Lagrangian and ALE Hydrodynamic Simulations – Stručná charakteristika uchazeče

20/2022 (FEL) Ing. Matěj Komanec, Ph.D. – Hollow-core optical fibers for sensing and communications – Stručná charakteristika uchazeče

21/2022 (FA) Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Mikrofotografická analýza poruch hydroizolačních systémů střešních plášťů s ohledem na kvalitu a životnost hydroizolačního povlaku. Patologické jevy izolačních systémů v procesu realizace a užívání plochých střešních plášťů – Stručná charakteristika uchazeče

22/2022 (FA) Ing. Klára Salzmann, Ph.D. – Úvahy o krajině – Stručná charakteristika uchazeče

23/2022 (FSv) Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. – Specifika podzemní části hlubinného úložiště – Stručná charakteristika uchazeče

24/2022 (FBMI) Mgr. Radim Krupička, Ph.D. – Vybrané metody přístrojového hodnocení extrapyramidových onemocnění – Stručná charakteristika uchazeče

25/2022 (FS) Ing. Jiří Vávra, Ph.D. – Experimental Research of Advanced Combustion Modes and Fuels in Internal Combustion Engines – Stručná charakteristika uchazeče

26/2022 (FJFI) Ing. MASt. Petr Jizba, Ph.D. – Generalized Statistics and its Applications – Stručná charakteristika uchazeče

27/2022 (FD) Ing. Vít Janoš, Ph.D. – Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy – Stručná charakteristika uchazeče

28/2022 (FSv) Ing. Václav Nežerka, Ph.D. – DIC Based Measurements of Displacements and Deformations: Lessons Learned Měření posunů a deformací pomocí DIC: zkušenosti a získané poznatky – Stručná charakteristika uchazeče

29/2022 (FEL) Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. – Learning Body Models: from Humans to Humanoids – Stručná charakteristika uchazeče

30/2022 (FSV) Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D. – Numerická analýza sdružených problémů ve vybraných inženýrských aplikacích/Numerical analysis of coupled problems in selected engineering applications – Stručná charakteristika uchazeče

31/2022 (FS) Ing. Petr Vlčák, Ph.D. – Modifikace titanových materiálů dusíkovým iontovým svazkem – Stručná charakteristika uchazeče

32/2022 (FEL) RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D. – Simple and commutative semirings – Stručná charakteristika uchazeče

33/2022 (FJFI) Ing. Matěj Tušek, Ph.D. – Quantum Hamiltonians with magnetic fields: effective dynamics and transport properties – Stručná charakteristika uchazeče

34/2022 (FA) Luis Miguel Marques, Dipl.arch. – Trojúhlé hierarchie urganistických a architektonických strategií – Stručná charakteristika uchazeče

35/2022 (FA) Ing. arch. Marek Tichý – Historická a současná architektura – Stručná charakteristika uchazeče

36/2022 (FD) Ing. Radek Kolman, Ph.D. – Advanced numerical methods for modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems – Stručná charakteristika uchazeče

37/2022 (FD) Ing. Petr Zlámal, Ph.D. – Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials – Stručná charakteristika uchazeče

38/2022 (FBMI) Ing. Ondřej Fišer, Ph.D. – Perspektivní metody lékařské diagnostiky na bázi mikrovlnných UWB technologií – Stručná charakteristika uchazeče

39/2022 (FBMI) Ing. Roman Matějka, Ph.D. – Kardiovaskulární náhrady připravené metodami tkáňového inženýrství – Stručná charakteristika uchazeče

2021

01/2021 (FSv) Ing. Anna Kučerová, Ph.D.  –  Inverzní problémy v modelování náhodných materiálů – Stručná charakteristika uchazeče

02/2021 (FSv) Ing. Petr Bílý, Ph.D. – Progresivní betonové konstrukce v dopravní infrastruktuře – Stručná charakteristika uchazeče

03/2021 (FEL) Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. – Full Authority Vehicle Control Systems – Stručná charakteristika uchazeče

04/2021 (FD) Ing. Andrej Lališ, Ph.D. – Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation – Stručná charakteristika uchazeče

05/2021 (FEL) Ing. Martin Saska, Dr.rer.nat. – Self-stabilized groups of micro aerial vehicles – Stručná charakteristika uchazeče

06/2021 (FJFI) Ing. Ondřej Turek, Ph.D. – Algebraic Problems in Quantum Mechanics on Graphs – Stručná charakteristika uchazeče

07/2021 (FBMI) MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. – Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu – Stručná charakteristika uchazeče

08/2021 (FBMI) Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. – Optický nanosenzor na bázi fluorescenčních diamantových nanočástic – Stručná charakteristika uchazeče

09/2021 (FSv) Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D. – Zhodnocení vlivu vybraných složek na vlastnosti vysokohodnotného betonu – Stručná charakteristika uchazeče

10/2021 (FEL) RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. – Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks – Stručná charakteristika uchazeče

11/2021 (FS) Ing. Jan Čížek, Ph.D. – Advanced coatings by thermal spray methods – Stručná charakteristika uchazeče

12/2021 (FSv) Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. – Význam minerálních příměsí pro zajištění dlouhodobé trvanlivosti betonu v dopravní infrastruktuře – Stručná charakteristika uchazeče

13/2021 (FEL) Ing. Milan Petrík, Ph.D. – Many – Valued Conjunctions – Stručná charakteristika uchazeče

14/2021 (FEL) Ing. Jan Švihlík, Ph.D. – Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images – Stručná charakteristika uchazeče

15/2021 (FJFI) RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. – Production of Jets at RHIC and LHC – Stručná charakteristika uchazeče

16/2021 (FJFI) Ing. Aleš Materna, Ph.D. – Využití metody konečných prvků pro vyhodnocení indentačních zkoušek – Stručná charakteristika uchazečeVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 02.04.2024