ERASMUS+

Na webové stránce zvolené univerzity (viz seznam partnerských univerzit) si student ověří, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni…). Na školách které našim studentům zajišťují ubytování je třeba pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře.

Jakmile odevzdáte následující dokumenty fakultnímu nebo rektorátnímu koordinátorovi, bude Vám dle smlouvy, na kterou jedete (fakultní/rektorátní) příslušným koordinátorem vystavena karta v mobility.cvut.cz. Prosíme o kontrolu informací v kartě a nahrání všech schválených dokumentů potřebných pro rektorát (viz tabulka výše – REKTORÁT, ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ ERASMUS +)

Dalším krokem je sepsání ÚČASTNICKÉ SMLOUVY.

Pro výjezd potřebujete odevzdat sadu následujících dokumentů:

(níže najdete rozdělení komu, co odevzdat)

a) Student application form 2019/20 /Student Application Form 2020/21 (přihláška) – použijte pouze v případě, že partnerská škola nemá vlastní el. přihlášku

b) Learning agreement 2019/20 /Learning agreement 2020/21 (LA)
Pro vyplnění využijte pro názvy oborů oficiální seznam kódů oborů ISCED !!
V LA se objevuje měsíc zahájení a ukončení pobytu. Toto datum se musí shodovat s Vaší účastnickou smlovou +-5 dní! Věnujte datu prosím pozornost. V tomto datu může být zahrnut jak Orientation Week, tak případný oficiální jazykový kurz pořádaný hostující univerzitou (presenční forma).

Pokud partnerská škola má vlastní formuláře Learning Agreement (LA), student je povinen vyplnit a nechat si potvrdit oba (formulář Erasmus+ a formulář partnerské školy).

Při přípravě svého LA postupujte podle tohoto metodického pokynu. Při výběru předmětů Vám pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány.

LA je třeba dát podepsat na Vaší fakultě fakultnímu koordinátorovi ČVUT. I v případě, že se jedná o rektorátní smlouvu.

c) Transcript of Records (ToR, přehled dosavadních studijních výsledků) – který získáte na studijním oddělení Vaší fakulty v angličtině.

d) Srovnávací arch/ Srovnávací arch Fakulta dopravní
Student si najde sám jaké předměty může studovat v zahraničí a k tomu nalezne vhodný ekvivalent ve svém studijním programu. Toto zaznamená do srovnávacího archu a nechá potvrdit zodpovědnou osobou (např. garanty případě povinných předmětů, liší se dle fakult: Seznam prodekanu). V případě volitelných předmětů se poradí s fakultním koordinátorem.

SROVNÁVACÍ ARCH ukázka srovnání českých a zahraničních předmětů z minulých let – toto je pouze příklad toho, co byste si mohli napárovat, nikoliv jistota, že to tak ve všech případech půjde.

e) V případě výjezdu na bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce. Pokud za danou práci nedostanete žádné kredity (disertační práce), a nebudete  studovat na zahraniční škole žádné předměty, není třeba dodávat Srovnávací arch.

f) Potvrzení o zdravotním pojištění na celou dobu pobytu
Více o Evropském pojištění EHIC zde.

g) Potvrzení o zápisu do daného akademického roku na ČVUT

Šablony pro požadované dokumenty naleznete v sekci „Důležité dokumenty„.

 

KOMU, CO, KAM

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA REKTORÁT, ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ ERASMUS +
Application form zahr. univerzity/ČVUT verze Letter of Acceptance – stačí cokoliv co potvrdí, že Vás univerzita chce 🙂
(nahrát do karty studenta v mobility.cvut.cz)
Learning agreement Srovnávací arch (nahrát do karty studenta v mobility.cvut.cz)
Transcript of Records Learning agreement (nahrát do karty studenta v mobility.cvut.cz)
+ další dokumenty vyžadované přijímající univerzitou Potvrzení o zdravotním pojištění na celou dobu pobytu (nahrát do karty studenta v mobility.cvut.cz před podpisem účastnické smlouvy
Potvrzení o zápisu do akademického roku 2020/21 (nahrát do karty studenta v mobility.cvut.cz před podpisem účastnické smlouvy) 
Dokumenty nutné odevzdat fakultním koordinátorům
Seznam fakultních koordinátorů s jejich kontaktními údaji
FSV Learning agreement (kopie) Srovnávací arch (kopie)
FS Learning agreement (originální podpis studijního proděkana, zbytek stačí kopie) Srovnávací arch (originál)
FEL Learning agreement (kopie) Srovnávací arch (kopie)
FA Learning agreement (skan) Srovnávací arch (kopie)
FD Letter of acceptance (kopie) Learning agreement (kopie) Srovnávací arch (2 x originál)
FJFI Learning agreement (kopie) Srovnávací arch (kopie)
FIT Learning agreement (kopie) Srovnávací arch (kopie)
FBMI Application form (kopie) Learning agreement (kopie) Srovnávací arch (kopie) Letter of Acceptance (kopie)
MÚVS Learning agreement (originál 2 x) Srovnávací arch (originál 2 x)

 


Další v Před odjezdem:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017