Studium a praxe v zahraničí

ČVUT má uzavřenu řadu smluv buď v rámci mezivládních dohod či na principu univerzitní výměny studentů.

Máte dotazy ke studiu v zahraničí? Kontaktujte Odbor zahraničních vztahů RČVUT.

 

logo_new

ISC 
Odbor zahraničních vztahů RČVUT v úzké spolupráci s International Student Club (ISC) připravuje pro zahraniční studenty spoustu aktivit a společenských akcí. Máte-li zájem náhlednout nebo se přímo zúčastnit mezinárodních aktivit na ČVUT, navštivte web ISC a přijďte.
Všechny aktivity ISC připravují studenti jako vy, proto se nebojte a informujte se!

 

STUDUJ VE SVĚTĚ
Na ČVUT je možnost vyjet do zahraničí pro více než 1000 studentů každý rok. V loňském roce se přitom obsadila méně než polovina volných míst. Šance dostat se na Erasmus nebo Mimoevropské bilaterální dohody je obrovská.

 

Studenti, kteří se vrátili ze zahraničních výjezdů pořádají každý říjen veletrh studia v zahraničí STUDUJ VE SVĚTĚ, v létě pak International Day.
Na obou akcích se předávají zkušenosti a zážitky z Erasmů i Mimoevropských bilaterálních dohod s cílem podpořit další studenty, aby využili šanci jet s ČVUT do světa.

Více informací na webu STUDUJ VE SVĚTĚ

 

iaeste_1IAESTE 
Již 40 let zprostředkovává studentská nezisková organizace IAESTE studentům vysokých škol atraktivní zahraniční odborné stáže ve firmách, na univerzitách či v institucích. Ročně tak umožní přibližně 30 studentům ČVUT vyjet do zahraničí. Získávají tak neocenitelné životní a pracovní zkušenosti, prohlubují si své jazykové znalosti, poznávají kulturu jiných národů a obohatí svůj život o nezapomenutelné zážitky. O podmínkách účasti a další důležité informace se dozvíte na našich stránkách IAESTE. Na Vaše dotazy týkající se výměnného programu stáží rádi odpovíme na adrese cvut@iaeste.cz.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.10.2017