Informace pro potencionální zájemce

  1. Nalezení hostitelské organizace je Vaší vlastní iniciativou. Stipendium lze poskytnout na praxi nalezenou jakýmkoliv způsobem. Praxe musí probíhat v oblasti navazující na Vámi vystudovaný obor na ČVUT.
  2. Můžete využít vlastní kontakty, internet, níže uvedenou nabídku pracovních příležitostí (ze systému LEO-NET + nabídky z jiných zdrojů členěné na jednotlivé fakulty), databázi přijímajících organizací, kontakty na hostitelské organizace ze závěrečných zpráv Vašich kolegů …
  3. Připravte si dokumenty potřebné pro vyhledání vhodné praxe, tj. životopis, motivační dopis, vše v angličtině, popř. v jazyce dané země, o kterou máte zájem.
  4. Pokud budete reagovat na námi zveřejněnou nabídku, zašlete výše uvedené dokumenty na kontaktní adresu v zahraničí. Z důvodu zachování kontaktů jsou v nabídce ponechány i nabídky se starším datem.
  5. Uvědomte si, že je potřeba značné trpělivosti, snahy a času ve vyhledávání praxe, takže začněte hledat hostitelskou organizaci se značným předstihem a nenechte se odradit počátečním neúspěchem.
  6. Po nalezení hostitelské organizace zašlete přijímající firmě k potvrzení formulář Ex-ante, který je nedílnou součástí přihlášky. Formulář Ex-ante naleznete v sekci příslušného akademického roku.

Databáze přijímajících organizací, ve kterých již byly v minulosti uskutečněny pracovní stáže (včetně kontaktů). Jednotlivé zprávy pak naleznete v záložce „Zprávy ze stáží“.

Nabídka pracovních příležitostí:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017