Prodloužení nebo jiné změny účastnické smlouvy

Jakékoliv změny původní účastnické smlouvy pro akademický rok 2018/19,  která vstoupila v platnost Vaším podpisem a podpisem zástupce školy – prorektora pro zahraniční vztahy, musí být provedeny oficiálně, dodatkem k původní účastnické smlouvě. Veškeré změny jsou možné pouze v termínu do 30. 6. 2019. Bude možné reagovat pouze na žádosti, které obdržíme nejpozději dne 10. 6. 2019. Žádost se všemi náležitostmi (souhlasem všech zúčastněných stran) je nutno podat do naší kanceláře (Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R) nejpozději 1 měsíc před datem skončení pobytu dle původní účastnické smlouvy nebo – v případě zkrácení pobytu – 1 měsíc před novým termínem ukončení studijního pobytu.

V závislosti na množství finančních prostředků, které budou v roce 2018/2019 k dipozici na financování výjezdů, je nutno počítat s možností, že studentovi bude na prodloužené období pobytu udělen zero-grant, tj student si toto obdobi bude financovat ze svých prostředků. V žádosti je nutno jasně konstatovat, jestli student souhlasí s prodloužením délky pobytu i za předpokladu udělení zero-grantu.

O změnu délky platnosti účastnické smlouvy (prodloužení či zkrácení doby pobytu, její zrušení) je třeba oficiálně požádat. Ve Vaší oficiální žádosti musíte přesně uvést, o jakou změnu žádáte (prodloužení do …, zkrácení do…, zrušení pobytu…), v žádosti uveďte důvody pro zrušení nebo změnu délky studijního pobytu.

Vzor žádosti o prodloužení pobytu

Vzor žádosti o zkrácení pobytu

Na žádosti o zrušení celého pobytu, pokud jste jej vůbec nenastoupili, stačí Váš podpis.

S prodloužením či zkrácením pobytu musí na žádosti vyjádřit souhlas svým podpisem také zástupce partnerské univerzity a Vaší domácí fakulty (studijní proděkan).

Pokud prodlužujete o další semestr, musíte spolu s žádostí o prodloužení dodat do Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R nový Learning Agreement na tento semestr potvrzený oběma stranami – stačí faxem. Přiložte také nový formulář srovnávacího archu pro předměty dalšího semestru.
Na novém srovnávacím archu musí být opět studijním proděkanem vyznačen požadovaný minimální počet kreditů, pokud je nižší než 20 ECTS na semestr.

Stejně tak při zkrácení pobytu o celý semestr je nutno dodat opravný LA, kterým zrušíte předměty, které měly být absolvovány v letním semestru, a přiložíte nový srovnávací arch, který obsahuje pouze předměty za zimní semestr, které budou skutečně ukončeny zkouškou.

Pokud chcete provádět jakékoliv změny smlouvy, nejprve informujte naši kancelář OZV Rektorátu ČVUT, dana.mrkvickova@cvut.cz, teprve po vzájemné domluvě připravte žádost. Po obdržení oficiální žádosti s příslušnými podpisy Vám bude připraven dodatek ke smlouvě a zaslán elektronicky (těm, kteří se nebudou moci dostavit k osobnímu podpisu). Zaslaný dodatek k účastnické smlouvě na prodloužení pobytu pečlivě zkontrolujte, vytiskněte 3x, správně česky, tj. pokud máte problémy s českými fonty, kontaktujte nás. Vámi podepsaný dodatek spolu s originálem žádosti (pokud ještě nebyl odeslán) zašlete na naši adresu.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017