Všeobecné informace

ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates)

Program ATHENS byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 16 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d’Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále CTU in Prague, TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw, Aristotle University of Thessaloniki, Istanbul Technical University a University Politehnica of Bucharest.

Týdenní intenzivní kurzy. Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.

ČVUT bylo k této skupině evropských technických univerzit přizváno roku 2003. Z členství v programu ATHENS pro ČVUT vyplývá povinnost zorganizovat několik kurzů v Praze a umožnit studentům ČVUT účast na kurzech partnerských univerzit.

Důležité:

  • Programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) obvykle pouze jednou!!!  V případě malého počtu zájemců je možné výjezd opakovat. Výběrové řízení je v kompetenci Vaší fakulty. Pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), můžete se do programu znovu přihlásit, ale počítejte s tím, že budou upřednostněni Vaši kolegové, kteří se programu prozatím nezúčastnili. Pokud jste podali v minulých bězích přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se samozřejmě hlásit opakovaně.
  • Program ATHENS je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce.
  • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
  • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.
  • Registrace na jednotlivé kurzy listopad 2019 bude Paříží spuštěna dne 01. 09. 2019 – více podrobností naleznete v záložce Harmonogram a přihláška.
  • Konečný termín podání přihlášek na kurzy listopad 2019 dle níže uvedené tabulky:
V úředních hodinách:
FSv studijní oddělení FSv příslušná referentka Vašeho studijního oboru do 01.10.2019 do 15:30
FS Markéta Hamplová, DiS. místnost: A1-4, FS do 30.09.2019 do 12:00
FEL pedagogické oddělení FEL příslušná referentka Vašeho studijního oboru do 30.09.2019 do 15:00
FJFI Markéta Faltysová referentka studijního odddělení FJFI do 01.10.2019 do 11:30
FA Libuše Křenová místnost: 146, FA do 30.09.2019 do 11:00
FD Lydie Tetíková studijní odddělení FD do 30.09.2019 do 11:30
FBMI Ing. Lucie Kulhánková místnost: B-431, FBMI do 01.10.2019 do 11:00
FIT Ivana Dolejšová-studenti místnost: A-312, FIT do 01.10.2019 do 16:00
Mgr. Lenka Fryčová-doktorandi místnost: A-308, FIT do 01.10.2019 do 16:00
MÚVS Mgr. Gabriela Dohnalová místnost: M111, International Office do 30.09.2019 do 12:00
Ing. Jana Dudková místnost: A-801.a, rektorát do 01.10.2019 do 11:00

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017