AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNCE – HTTP://STUDUJVESVETE.CVUT.CZ/

ERASMUS

Po tom, co úspěšně projdete výběrovým řízením, čeká Vás nominace. Studenty obvykle nominuje fakultní/rektorátní koordinátor na danou univerzitu a ta Vás pak kontaktuje (budete pravděpodobně muset vyplnit přihlášku na jejich univerzitu).

Před odjezdem je dále potřeba vyřídit několik formalit. Postupujte, prosím, podle uvedených kroků:

Pokud Vás výše zmíněné informace znervóznily, nenechte se zastrašit – v období nominací na zahraniční univerzitu pořádáme společnou informační schůzku, kde si vše objasníme.

PRESENTACE z informační  schůzky k Erasmu 12.06.2020 zde.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017