Erasmus+

Po obdržení Vaší přihlášky ke studiu by Vás hostitelská univerzita měla kontaktovat, aby Vám podala aktuální informace a vyřešila s Vámi různé organizační záležitosti (změny studijního plánu, ubytování, příjezd …). Po jejich projednání by měla vystavit oficiální potvrzení o přijetí ke studiu (Letter of Acceptance), které Vám odešle spolu s potvrzeným studijním plánem.

Po obdržení potvrzení o přijetí a schváleného LA je nutno začít vyřizovat ostatní formality – zdravotní pojištění, finance.

Ubytování
Odešlete včas podle instrukcí hostitelské univerzity ubytovací formuláře, které najdete na jejich webových stránkách nebo Vám budou zaslány spolu s přijímacím dopisem. Na některých univerzitách je nutno rezervovat ubytování s velkým předstihem. Některé univerzity (Španělsko, Itálie ) koleje nemají nebo ubytování poskytované univerzitou je příliš drahé, takže si studenti zajišťují sami ubytování v soukromí.

Mnoho univerzit pořádá před začátkem semestru pro své přijíždějící studenty tzv. Orientation Week, úvodní týden věnovaný vyřizování nutných formalit, registraci, seznamování s univerzitou, místem pobytu i vzájemnému seznamování výměnných studentů. Doporučujeme Vám, abyste se této akce zúčastnili.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 10.04.2017