Po obdržení Vaší přihlášky ke studiu by Vás hostitelská univerzita měla kontaktovat, aby Vám podala aktuální informace a vyřešila s Vámi různé organizační záležitosti (změny studijního plánu, připadné chybějící nebo nedostačující dokumenty). Po jejich projednání by měla vystavit oficiální potvrzení o přijetí ke studiu (Letter of Acceptance), které Vám odešle spolu s potvrzeným studijním plánem.

Po obdržení potvrzení o přijetí a schváleného Learning Agreementu (LA) je nutno začít vyřizovat ostatní formality – zdravotní pojištění, finance, ubytování, příjezd, jazykové kurzy, atd.

Ubytování
Postupujte podle instrukcí hostitelské univerzity a včas odešlete ubytovací formuláře, které najdete na jejich webových stránkách nebo Vám budou zaslány spolu s přijímacím dopisem. Na některých univerzitách je nutno rezervovat ubytování s velkým předstihem. Některé univerzity (Španělsko, Itálie ) koleje nemají nebo ubytování poskytované univerzitou je příliš drahé, takže si studenti zajišťují sami ubytování v soukromí. Více informací získáte ve zprávách z pobytu.

Orientation Week
Mnoho univerzit pořádá před začátkem semestru pro své přijíždějící studenty tzv. Orientation Week,  úvodní týden věnovaný vyřizování nutných formalit, registraci, seznamování s univerzitou, místem pobytu i vzájemnému seznamování výměnných studentů. Doporučujeme Vám, abyste se této akce zúčastnili.

Jazykové kurzy před začátkem semestru
Některé univerzity pořádají jazykové kurzy před začátkem semestru. Pokud chcete tento kurz proplatit jako součást výjezdu, musí Vám zahraniční univerzita dodat potvrzení o absolvování s daty od/do.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 30.04.2020