Chcete studovat na jedné z evropských univerzit? Jste tu správně.

ČVUT má podepsané smlouvy s partnerskými univerzitami skoro po celé Evropě, takže je z čeho vybírat.


Seznam 
interinstitucionálních dohod najdete na: https://mobility.cvut.cz

Interinstitucionální smlouvy s partnerskými institucemi jsou ze strany ČVUT v Praze uzavírány na různých úrovních:

  • na centrální úrovni – na rektorátu, institucionálním koordinátorem programu
  • na úrovni fakult – fakultním koordinátorem programu


Všeobecné podmínky výjezdu

Znalost jazyka, ve kterém budete studovat, min úroveň B2 – my si Vás vyzkoušíme

Souhlas fakulty, že můžete vyjet

Splnit na zahraniční univerzitě dostatečný počet kreditů, který Vám ČVUT uzná jako min. 20 ECTS kreditů.

 

Aktuální informace k výběrovému řízení pro akademický rok 2020/21

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 18.10.2019