Vzdělávací program EU – Erasmus+ nabízí možnost výjezdů na pracovní stáže:

 • v délce 2-12 měsíců (finanční příspěvek ČVUT je poskytován na 6 měsíců pobytu),
 • pro studenty a doktorandy se statusem studenta ČVUT po celou dobu pracovní stáže,
 • pro budoucí absolventy ČVUT, kteří se však musí přihlásit a projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia,
 • stážisty může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).

 

Základní informace o programu Erasmus+ – pracovní stáže 2015-2021:

 • Finanční podpora bude poskytována výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci, přičemž se musí jednat o práci na plný úvazek a pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci. Pro budoucí absolventy podmínka uznatelnosti neplatí.
 • Program je určen především pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia bez ohledu na formu studia.
 • V závislosti na čerpání finančních prostředků je program určen i pro budoucí absolventy. Zájemci se musí přihlásit a být schváleni příslušným pedagogickým proděkanem fakulty ještě před ukončením studia!!!
 • Program Erasmus+ – pracovní stáže není určen pro financování aktivit souvisejících s diplomovými a disertačními pracemi (v těchto případech volte Erasmus+ – studijní pobyt).
 • Hostitelskou organizaci si potencionální zájemce vyhledává sám v návaznosti na studovaný obor.
 • Cílové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • Minimální délka stáže 2 měsíce (měsíc = 30 dní, např. 1.10. – 30.11.2020).
  • Pokud plánujete stáž v minimální délce i přes období Vánoc, ověřte si, zda Vám hostitelská organizace tuto délku skutečně potvrdí (během Vánoc bývá provoz velmi často omezen/uzavřen).
  • Doporučujeme tedy tento typ stáží ukončit před Vánocemi a naopak nezačínat např. 14.12.2020.
 • Maximální délka stáže 12 měsíců.
 • Finanční příspěvek od ČVUT bude poskytován na prvních 6 měsíců stáže.
 • Zároveň můžete dostávat i finanční podporu od hostitelské organizace.
  • Pokud stáž nebude hostitelskou organizací finančně podpořena, doporučujeme její délku pro začátek volit raději na 3-4 měsíce.
  • Sami se pak rozhodnete, zda ji budete chtít prodloužit a využijete maxima šesti financovaných měsíců od ČVUT (také tedy budete mít možnost si vyjednat lepší finanční podmínky s hostitelskou organizací).
 • Stáž je třeba ukončit do konce příslušného akademického roku, tedy např. do 30.9.2021 (tzn. poslední možný výjezd v tomto případě je 30.7.-30.9.2021).
 • Absolventi musí ukončit stáž maximálně do roku po ukončení studia (tzn. ukončení studia např. 30.6.2020, stáž musí být ukončena do 29.6.2021).
 • Do programu budou zájemci zařazováni do vyčerpání finančních prostředků.
 • Výše stipendia pro rok 2021.
 • Výplata stipendia – 80 % před zahájením stáže, pokud jsou splněny všechny náležitosti, 20 % po ukončení stáže a předání veškerých závěrečných dokumentů.
 • Důležité: pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců lze absolvovat jednou v každé etapě studia (tzn. v bakalářské, magisterské, doktorské), ale součet měsíců za studijní pobyt Erasmus+ a pracovní stáž Erasmus+ nesmí překročit v součtu maximum 12 měsíců za příslušnou etapu studia (platí i pro budoucí absolventy).
 • Např.: bakalářská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 3 měsíce pracovní stáž, magisterská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 6 měsíců pracovní stáž, doktorská etapa – 12 měsíců pracovní stáž, budoucí absolventi – 6 měsíců studijní pobyt v rámci magisterského studia + 3 měsíce pracovní stáž po ukončení studia …

 

V rámci výběrového řízení budou mít prioritu:

 • uchazeči bez předchozích mezinárodních zkušeností,
 • pracovní stáže v délce 3 měsíců a více,
 • studenti prezenčního magisterského studia,
 • pracovní stáže konané v podnicích, firmách, ateliérech …, tzn. pracovní stáže probíhající na univerzitách budou mít prioritu nižší.

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu Dudkovou

 

Všeobecné informace o programu:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.11.2020