Studium a praxe v zahraničí

ČVUT má uzavřenu řadu smluv buď v rámci mezivládních dohod či na principu univerzitní výměny studentů.

Máte dotazy ke studiu v zahraničí? Kontaktujte Odbor zahraničních vztahů RČVUT.

Možnosti s ČVUT do světa

ISC (International Student Club)
Odbor zahraničních vztahů RČVUT v úzké spolupráci s International Student Club CTU in Prague (ISC CTU) zprostředkovává nejen Buddy program ale i připravuje  spoustu aktivit a společenských akcí jak pro zahraniční tak pro české studenty. Máš-li zájem náhlédnout nebo se přímo zúčastnit mezinárodních aktivit na ČVUT, navštiv web, facebook nebo instagram ISC a přijď!

Všechny aktivity ISC připravují studenti jako ty, proto se neboj a informuj se!

 

 

STUDUJ VE SVĚTĚ
Na ČVUT je možnost vyjet do zahraničí pro více než 1000 studentů každý rok. V loňském roce se přitom obsadila méně než polovina volných míst. Šance dostat se na Erasmus nebo Mimoevropské bilaterální dohody je obrovská.

Studenti, kteří se vrátili ze zahraničních výjezdů pořádají každý říjen veletrh studia v zahraničí STUDUJ VE SVĚTĚ, v létě pak International Day.
Na obou akcích se předávají zkušenosti a zážitky z Erasmů i Mimoevropských bilaterálních dohod s cílem podpořit další studenty, aby využili šanci jet s

ČVUT do světa.

Více informací na webu STUDUJ VE SVĚTĚ

 

iaeste_1IAESTE 
Již 40 let zprostředkovává studentská nezisková organizace IAESTE studentům vysokých škol atraktivní z

ahraniční odborné stáže ve firmách, na univerzitách či v institucích. Ročně tak umožní přibližně 30 studentům ČVUT vyjet do zahraničí. Získávají tak neocenitelné životní a pracovní zkušenosti, prohlubují si své jazykové znalosti, poznávají kulturu jiných národů a obohatí svůj život o nezapomenutelné zážitky. O podmínkách účasti a další důležité informace se dozvíte na našich st

ránkách IAESTE. Na Vaše dotazy týkající se výměnného programu stáží rádi odpovíme na adrese cvut@iaeste.cz.


Další v sekci Mezinárodní programy:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 06.06.2020