Listopad 2022

Milé studentky a milí studenti,

přihlašovací proces na listopadový běh ATHENS 2022 bude dle informací z Paříže spuštěn 17.09.2022. Pevně věříme, že kurzy proběhnou fyzickou formou v přijímající zemi. Nicméně počítejte s tím, že podle vývoje covidové situace je možné převedení některých kurzů na on-line formu, případně jejich úplné zrušení.

 

Harmonogram pro listopad 2022

(všeobecné informace)

Termín akce:  12. – 19.11.2022 (u některých kurzů již 12.11.2022 dopoledne)
Termín kurzů: 14. – 18.11.2022

Čtěte pozorně ještě před vyplňováním přihlášky:

 1. Důkladně vyberte kurz, ať nejste zklamáni – projďete si zprávy Vašich kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech…….
 2. Podle pokynu z centrály v Paříži uveďte alespoň 3-4 zvolené kurzy řazené podle vašich priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, budete přeřazeni do další volby. Uvádějte ale opravdu kurzy, o které máte zájem!!! Pokud uvedete pouze 1 kurz, podstupujete riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu!!!
 3. Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky.
 4. Passport Number  číslo pasu nebo občanského průkazu
 5. Student Identity Number – osobní číslo
 6. Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.)
 7. Převážná většina partnerských univerzit již neposkytuje ubytování, zajišťujete si ho sami.
 8. Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60% předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).
 9. Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkané jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.), ne rektorát ČVUT.
 10. Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.

Přihlášení:                              

 1. Přihláška (po přesměrování na příslušnou webovou stránku, kde jsou také uvedeny informace o programu a partnerských univerzitách, použijte zelené okno – APPLY FOR NEXT SESSION). Po tomto kroku se již dostanete na aktuální listopadovou přihlašovací aplikaci, která bude spuštěna 17.09.2022. Tato přihlašovací aplikace se uzavírá 04.10.2022.
 2. Dále pokračujte dle dokumentu: Postup pro přihlašování na program Athens zaslaný pařížskou centrálou. Vše je zde podrobně popsáno a neměl by být problém se přihlásit, pokud jednotlivé kroky dodržíte.
 3. Vzor vyplněné přihlášky, který Vám systém vygeneruje.
 4. Vytištěnou přihlášku = podepsaný Registration form a podepsaný Student Commitment zašlete elektronicky následovně na:   
FSv studijní oddělení FSv přihlášky elektronicky přes Helpdesk.cvut.cz Helpdesk.cvut.cz – studijní odd. do 04.10.2022
FS Markéta Hamplová, DiS. místnost: A1-4, Oddělení vnějších vztahů, FS marketa.hamplova@fs.cvut.cz do 04.10.2022
FEL studijní oddělení FEL příslušná referentka vašeho studijního oboru https://fel.cvut.cz/cz/education/agendy.pdf do 04.10.2022 pouze do 11:00
FJFI Markéta Faltysová referentka studijního odddělení FJFI marketa.faltysova@fjfi.cvut.cz do 04.10.2022
FA Libuše Křenová místnost: 146, FA krenolib@fa.cvut.cz do 04.10.2022
FD Lýdie Tetíková studijní odddělení FD tetikova@fd.cvut.cz do 04.10.2022
FBMI Ing. Lucie Kulhánková místnost: B-431, Zahraniční oddělení FBMI kulhankova@fbmi.cvut.cz do 04.10.2022
FIT Ivana Dolejšová místnost: NB-311, FIT ivana.dolejsova@fit.cvut.cz do 04.10.2022
MÚVS Mgr. Gabriela Dohnalová místnost: M111, International Office gabriela.dohnalova@cvut.cz do 04.10.2022
Ing. Jana Dudková místnost: A-801.a, rektorát jana.dudkova@cvut.cz do 04.10.2022

Další harmonogram: 

 • do 07.10.2022 – výsledky výběrového řízení na ČVUT (výběr provádí fakulty a ústavy ČVUT) – 1. výběrové kolo
 • do 12.10.2022– výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr provádí centrála v Paříži) – 2. výběrové kolo
 • od 17.10. do 04.11.2022 – můžete podepsat finanční dohodu. Finanční dohodu předem sami vyplníte (jako číslo smlouvy uveďte své pořadové číslo v tabulce výsledků a vyplňte všechna žlutá pole). Dva řádně vyplněné originály přineste kdykoli Ing. Janě Dudkové, RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A, 8. patro, místnost A-802/801a. Pokud koordinátorku nezastihnete v kanceláři, vhoďte obě podepsané finanční dohody do hnědé schránky na chodbě. Finanční dohoda bude zkontrolována a emailem budete informováni o dalším postupu.
 • Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat emailem na jana.dudkova@cvut.cz.
 • Po absolvování kurzu zašlete do 16.12.2022 emailem certifikát o absolvování kurzu nebo certifikát se známkou koordinátorce programu Ing. Janě Dudkové (jana.dudkova@cvut.cz), která dá pokyn k vyplacení grantu do pokladny.
 • Vyzvednutí příspěvku v pokladně rektorátu ČVUT v pokladních hodinách nejpozději do 16.12.2022. Pokladní paní Natálie Mišinová, tel. 224 353 418 (Po-Čt 8:00-11:00, 13:00-15:00, Pá 8:00-11:00) – RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova B, 7. patro, místnost B-732. Paní pokladní vám zároveň předá i jeden výtisk Finanční dohody podepsané panem prorektorem.
 • Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!
 • NOVINKA – od roku 2022 jsou za účast na kurzu ATHENS přidělovány 2 kredity. Pokud chcete zapsat kredity za absolvování kurzu, musíte poslat certifikát se známkou na své studijní oddělení.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.09.2022