Březen 2023

Milé studentky a milí studenti,

přihlašovací proces na březnový běh ATHENS 2023 bude dle informací z Paříže spuštěn 19.01.2023. Pevně věříme, že kurzy proběhnou fyzickou formou v přijímající zemi. Nicméně počítejte s tím, že podle vývoje covidové situace je možné převedení některých kurzů na on-line formu, případně jejich úplné zrušení.

 

Harmonogram pro březen 2023

(všeobecné informace)

Termín akce:  11. – 18.03.2023 (u některých kurzů již 11.03.2023 dopoledne)
Termín kurzů: 13. – 17.03.2023

Čtěte pozorně ještě před vyplňováním přihlášky:

 1. Důkladně vyberte kurz, ať nejste zklamáni – projďete si zprávy Vašich kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech…….
 2. Podle pokynu z centrály v Paříži uveďte alespoň 3-4 zvolené kurzy řazené podle vašich priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, budete přeřazeni do další volby. Uvádějte ale opravdu kurzy, o které máte zájem!!! Pokud uvedete pouze 1 kurz, podstupujete riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu!!!
 3. Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky.
 4. Passport Number  číslo pasu nebo občanského průkazu
 5. Student Identity Number – osobní číslo
 6. Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.)
 7. Převážná většina partnerských univerzit již neposkytuje ubytování, zajišťujete si ho sami.
 8. Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60% předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).
 9. Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkané jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.), ne rektorát ČVUT.
 10. Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
 11. Pokud zrušíte svoji účast v programu bez závažného důvodu (nemoc, rodinné důvody), vyhrazujeme si právo vás do programu v následujících bězích znovu nezařadit. Důvod zrušení účasti je nutné písemně doložit (např. potvrzení od lékaře).

Přihlášení:                              

 1. Přihláška (po přesměrování na příslušnou webovou stránku, kde jsou také uvedeny informace o programu a partnerských univerzitách, použijte zelené okno – APPLY FOR NEXT SESSION). Po tomto kroku se již dostanete na aktuální březnovou přihlašovací aplikaci, která bude spuštěna 19.01.2023. Tato přihlašovací aplikace se uzavírá 31.01.2023.
 2. Dále pokračujte dle dokumentu: Postup pro přihlašování na program Athens zaslaný pařížskou centrálou. Vše je zde podrobně popsáno a neměl by být problém se přihlásit, pokud jednotlivé kroky dodržíte.
 3. Vzor vyplněné přihlášky, který Vám systém vygeneruje.
 4. Vytištěnou přihlášku = podepsaný Registration form a podepsaný Student Commitment zašlete elektronicky následovně na:   
FSv studijní oddělení FSv přihlášky elektronicky přes Helpdesk.cvut.cz Helpdesk.cvut.cz – studijní odd. do 31.01.2023
FS Markéta Hamplová, DiS. místnost: A1-4, Oddělení vnějších vztahů, FS marketa.hamplova@fs.cvut.cz do 31.01.2023
FEL studijní oddělení FEL příslušná referentka vašeho studijního oboru https://fel.cvut.cz/cz/education/agendy.pdf do 31.01.2023
FJFI Markéta Faltysová referentka studijního odddělení FJFI marketa.faltysova@fjfi.cvut.cz do 31.01.2023
FA Libuše Křenová místnost: 146, FA krenolib@fa.cvut.cz do 31.01.2023
FD Lýdie Tetíková studijní odddělení FD tetikova@fd.cvut.cz do 31.01.2023
FBMI Ing. Lucie Kulhánková místnost: B-431, Zahraniční oddělení FBMI kulhankova@fbmi.cvut.cz do 31.01.2023
FIT Ivana Dolejšová místnost: NB-311, FIT ivana.dolejsova@fit.cvut.cz do 31.01.2023
MÚVS Mgr. Gabriela Dohnalová místnost: M111, International Office gabriela.dohnalova@cvut.cz do 31.01.2023
Ing. Jana Dudková místnost: A-801.a, rektorát jana.dudkova@cvut.cz do 31.01.2023

 

Další harmonogram: 

 • do 03.02.2023 – výsledky výběrového řízení na ČVUT (výběr provádí fakulty a ústavy ČVUT) – 1. výběrové kolo
 • do 09.02.2023– výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr provádí centrála v Paříži) – 2. výběrové kolo
 • od 13.02. do 03.03.2023 – můžete podepsat finanční dohodu. Finanční dohodu předem sami vyplníte (jako číslo smlouvy uveďte své pořadové číslo v tabulce výsledků a vyplňte všechna žlutá pole). Dva řádně vyplněné originály přineste kdykoli Ing. Janě Dudkové, RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A, 8. patro, místnost A-802/801a. Pokud koordinátorku nezastihnete v kanceláři, vhoďte obě podepsané finanční dohody do hnědé schránky na chodbě. Finanční dohoda bude zkontrolována a emailem budete informováni o dalším postupu.
 • Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat emailem na barbora.koubova@cvut.cz.
 • Po absolvování kurzu zašlete do 14.04.2023 emailem certifikát o absolvování kurzu nebo certifikát se známkou koordinátorce programu Ing. Janě Dudkové (jana.dudkova@cvut.cz), která dá pokyn k vyplacení grantu do pokladny.
 • Vyzvednutí příspěvku v pokladně rektorátu ČVUT v pokladních hodinách nejpozději do 14.04.2023. Pokladní paní Natálie Mišinová, tel. 224 353 418 (Po-Čt 8:00-11:00, 13:00-15:00, Pá 8:00-11:00) – RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova B, 7. patro, místnost B-732. Paní pokladní vám zároveň předá i jeden výtisk Finanční dohody podepsané panem prorektorem.
 • Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!
 • NOVINKA – od roku 2022 jsou za účast na kurzu ATHENS přidělovány 2 kredity. Pokud chcete zapsat kredity za absolvování kurzu, musíte poslat certifikát se známkou na své studijní oddělení.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 18.01.2023