Listopad 2021

Milé studentky a milí studenti,

přihlašovací proces na listopadový běh ATHENS 2021 bude dle informací z Paříže spuštěn 25.09.2021. Pevně věříme, že kurzy proběhnou fyzickou formou v přijímající zemi. Nicméně počítejte s tím, že podle vývoje covidové situace je možné převedení některých kurzů na on-line formu, případně jejich úplné zrušení.

 

Harmonogram pro listopad 2021

(všeobecné informace)

Termín akce:  13. – 21.11.2021 (u některých kurzů již 13.11.2021 dopoledne)
Termín kurzů: 15. – 19.11.2021

Čtěte pozorně ještě před vyplňováním přihlášky:

 1. Důkladně vyberte kurz, ať nejste zklamáni – projďete si zprávy Vašich kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech…….
 2. Podle pokynu z centrály v Paříži uveďte alespoň 3-4 zvolené kurzy řazené podle vašich priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, budete přeřazeni do další volby. Uvádějte ale opravdu kurzy, o které máte zájem!!! Pokud uvedete pouze 1 kurz, podstupujete riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu!!!
 3. Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky.
 4. Passport Number  číslo pasu nebo občanského průkazu
 5. Student Identity Number – osobní číslo
 6. Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.)
 7. Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60% předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).
 8. Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkané jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.), ne rektorát ČVUT.
 9. Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.

Přihlášení:                               

 1. Přihláška (po přesměrování na příslušnou webovou stránku, kde jsou také uvedeny informace o programu a partnerských univerzitách, použijte zelené okno – APPLY FOR NEXT SESSION). Po tomto kroku se již dostanete na aktuální listopadovou přihlašovací aplikaci, která bude spuštěna 25.09.2021. Tato přihlašovací aplikace se uzavírá 10.10.2021.
 2. Dále pokračujte dle dokumentu: Postup pro přihlašování na program Athens zaslaný pařížskou centrálou. Vše je zde podrobně popsáno a neměl by být problém se přihlásit, pokud jednotlivé kroky dodržíte.
 3. Vzor vyplněné přihlášky, který Vám systém vygeneruje.
 4. Vytištěnou přihlášku = Registration form a podepsaný Student Commitment můžete buď fyzicky doručit (pouze FS, FD, KÚ) během úředních hodin nebo zaslat elektronicky následovně:
Fyzicky doručit: Elektronicky zaslat na:
FSv studijní oddělení FSv přihlášky elektronicky přes Helpdesk.cvut.cz NE helpdesk.cvut.cz – studijní odd.

do 10.10.2021

FS Markéta Hamplová, DiS. místnost: A1-4, Oddělení vnějších vztahů, FS do 08.10.2021

do 12:00

marketa.hamplova@fs.cvut.cz

do 10.10.2021

FEL studijní oddělení FEL příslušná referentka vašeho studijního oboru NE https://fel.cvut.cz/cz/education/agendy.pdf

do 10.10.2021

FJFI Markéta Faltysová referentka studijního odddělení FJFI NE marketa.faltysova@fjfi.cvut.cz

do 10.10.2021

FA Libuše Křenová místnost: 146, FA NE krenolib@fa.cvut.cz

do 10.10.2021

FD Lýdie Tetíková studijní odddělení FD do 08.10.2021

do 12:00

tetikova@fd.cvut.cz

do 10.10.2021

FBMI Ing. Lucie Kulhánková místnost: B-431, FBMI NE kulhankova@fbmi.cvut.cz

do 10.10.2021

FIT Ivana Dolejšová místnost: A-311, FIT NE ivana.dolejsova@fit.cvut.cz

do 10.10.2021

MÚVS Mgr. Gabriela Dohnalová místnost: M111, International Office NE gabriela.dohnalova@cvut.cz

do 08.10.2021 do 15:00

Ing. Jana Dudková místnost: A-801.a, rektorát do 08.10.2021

do 12:00

jana.dudkova@cvut.cz

do 10.10.2021

 

Další harmonogram

 • 12.10.2021 – výsledky výběrového řízení na ČVUT (výběr provádí fakulty a ústavy ČVUT) – 1. výběrové kolo
 • do 18.10.2021– výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr provádí centrála v Paříži) – 2. výběrové kolo
 • od 21.10. do 04.11.2021 – můžete podepsat finanční dohodu. Finanční dohodu předem sami vyplníte (jako číslo smlouvy uveďte své pořadové číslo v tabulce výsledků a vyplňte všechna žlutá pole). Dva řádně vyplněné originály přineste kdykoli Ing. Janě Dudkové, RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A, 8. patro, místnost A-802/801a. Pokud koordinátorku nezastihnete v kanceláři, vhoďte obě finanční dohody do hnědé schránky na chodbě. Finanční dohoda bude zkontrolována a emailem budete informováni o dalším postupu.
 • Po absolvování kurzu zašlete do 30.11.2021 emailem certifikát o absolvování kurzu koordinátorce programu Ing. Janě Dudkové (jana.dudkova@cvut.cz), která dá pokyn k vyplacení grantu do pokladny.
 • Vyzvednutí příspěvku v pokladně rektorátu ČVUT v pokladních hodinách nejpozději do 03.12.2021. Pokladní paní Natálie Mišinová, tel. 224 353 418 (Po-Čt 8:00-11:00, 13:00-15:00, Pá 8:00-11:00) – RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova B, 7. patro, místnost B-732. Paní pokladní vám zároveň předá i jeden výtisk Finanční dohody podepsané panem prorektorem.
 • Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!
 • Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat emailem na jana.dudkova@cvut.cz.
 • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 18.10.2021