March 2021

After careful consideration, given the uncertainty of COVID-19 we regret to inform you that the ATHENS network has made the prudent decision to suspend the ATHENS March 2021 session.

We share your deep disappointment in this decision as all parties affected have put so much effort in this , however the health and safety of all students is paramount and in this unpredictable times this felt like the best decision to be taken in the students’ best interest.

We remain deeply committed to the value and importance of international education and look forward to resuming the ATHENS activities as soon as the times will allow it again.

 

Harmonogram pro březen 2020

(všeobecné informace)

Termín akce:  14. – 22.03.2020 (u některých kurzů již 14.03.2020 dopoledne)
Termín kurzů: 16. – 20.03.2020

Čtěte pozorně ještě před vyplňováním přihlášky:

 1. Důkladně vyberte kurz, ať nejste zklamáni – projďete si zprávy Vašich kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech…….
 2. Podle pokynu z centrály v Paříži uveďte alespoň 3-4 zvolené kurzy řazené podle vašich priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, budete přeřazeni do další volby. Uvádějte ale opravdu kurzy, o které máte zájem!!! Pokud uvedete pouze 1 kurz, podstupujete riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu!!!
 3. Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky.
 4. Passport Number  číslo pasu nebo občanského průkazu
 5. Student Identity Number – osobní číslo
 6. Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.)
 7. Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60% předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).
 8. Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkané jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.), ne rektorát ČVUT.
 9. Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.

Přihlášení:                               

 1. Přihláška (po přesměrování na příslušnou webovou stránku srolujte ke konci stránky a použijte zelené okno – APPLY FOR THE MARCH/NOVEMBER SESSION). Přes „APPLY HERE“ budete přesměrováni na aktuální březnovou přihlašovací aplikaci, která bude spuštěna 09.01.2020. Tato přihlašovací aplikace se uzavírá 28.01.2020.
 2. Dále pokračujte dle dokumentu: Postup pro přihlašování na program Athens zaslaný pařížskou centrálou. Vše je zde podrobně popsáno a neměl by být problém se přihlásit, pokud jednotlivé kroky dodržíte.
 3. Vzor vyplněné přihlášky, který Vám systém vygeneruje.
 4. Vytištěnou přihlášku = Registration form a podepsaný Student Commitment odevzdejte v úředních hodinách následovně:
FSv studijní oddělení FSv příslušná referentka Vašeho studijního oboru do 29.01.2020 do 11:00
FS Markéta Hamplová, DiS. místnost: A1-4, Oddělení vnějších vztahů, FS do 29.01.2020 do 11:00
FEL pedagogické oddělení FEL příslušná referentka Vašeho studijního oboru do 29.01.2020 do 11:00
FJFI Markéta Faltysová referentka studijního odddělení FJFI do 29.01.2020 do 15:00
FA Libuše Křenová místnost: 146, FA do 29.01.2020 do 12:00
FD Lydie Tetíková studijní odddělení FD do 29.01.2020 do 15:00
FBMI Ing. Lucie Kulhánková místnost: B-431, FBMI do 27.01.2020 do 11:00
FIT Ivana Dolejšová-studenti místnost: A-312, FIT do 28.01.2020 do 15:30
Mgr. Lenka Fryčová-doktorandi místnost: A-308, FIT do 28.01.2020 do 15:30
MÚVS Mgr. Gabriela Dohnalová místnost: M111, International Office do 30.01.2020 do 11:00
Ing. Jana Dudková místnost: A-801.a, rektorát do 30.01.2020 do 11:00

Další harmonogram

 • 05.02.2020 – výsledky výběrového řízení na ČVUT (výběr provádí fakulty a ústavy ČVUT) – 1. výběrové kolo
 • 14.02.2020– výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr provádí centrála v Paříži) – 2. výběrové kolo
 • od 18.02. do 28.02.2020 – můžete podepsat finanční dohodu. Finanční dohodu předem sami vyplníte (jako číslo smlouvy uveďte své pořadové číslo v tabulce výsledků a vyplňte všechna žlutá pole). Dva řádně vyplněné originály přineste kdykoli Ing. Janě Dudkové, RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A, 8. patro, místnost A-802/801a. Pokud koordinátorku nezastihnete v kanceláři, vhoďte obě finanční dohody do hnědé schránky na chodbě. Po jejich kontrole budete emailem informováni o dalším postupu.
 • Jeden výtisk Finanční dohody si po podpisu panem prorektorem vyzvednete opět v místnosti A-802/801a dle dohody a s ním si pak zajdete na pokladnu rektorátu ČVUT. 
 • Vyzvednutí příspěvku v pokladně rektorátu ČVUT v pokladních hodinách ve dnech 24.02. – 06.03.2020. Pokladní paní Natálie Mišinová, tel. 224 353 418 (Po-Čt 8:00-11:00, 13:00-15:00, Pá 8:00-11:00) – RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova B, 7. patro, místnost B-732.
 • Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!
 • Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte předat kopii certifikátu o absolvování kurzu Ing. Janě Dudkové (osobně nebo scan na jana.dudkova@cvut.cz) a vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat emailem na jana.dudkova@cvut.cz.
 • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 09.07.2021