Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe

CHILE

 

STUDIUM:

1, ve španělštině – studium předmětů ekvivalentních k předmětům na ČVUT

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:    2.3.2018

 

 

 

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA:

1, znalost španělštiny (minimální znalost B1)

2, dobré studijní výsledky

 

 

JAK ŽÁDAT

Přihlášku (jméno, portfolio) zašlete nejpozději v uvedeném termínu vedoucímu katedry architektury prof. Mikuláši Hulcovi a jeho zástupkyni Ing.arch. Janě Hořické. (mikulas.hulec@fsv.cvut.cz; jana.horicka@fsv.cvut.cz)

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Bezprostředně po zaslání přihlášky budou uchazeči vyzváni mailem k ústnímu pohovoru na katedře architektury FSv. Vedení katedry doporučí vybrané uchazeče zahraničnímu oddělení rektorátu ČVUT nejpozději do 15.3.2018.

 

KOMU JE URČENO:

Studentům programu A+S, kteří mají ukončený alespoň první ročník VŠ studia.

 

 

MOŽNÁ DÉLKA POBYTU: 2 semestry

 

VOLNÝCH MÍST: 3

 

 

FINANČNÍ PODMÍNKY:

1, Školné se neplatí.

2, Vše ostatní (strava, ubytování, pojištění, letenka) si studenti hradí sami.

3, Student může získat stipendium ve výši 10 000Kč/měsíc pokud bude dostatek disponibilních prostředků v daném akademickém roce.

 4, Student může získat doplňkové stipendium v celkové výši 30-50.000 Kč z účelových darů, kterými disponuje katedra architektury FSv v daném akademickém roce. Případné rozhodnutí o udělení doplňkového stipendia je plně v kompetenci katedry architektury.

WWW STRÁNKY ZAHR. UNIVERZITY

 

JAK POSTUPOVAT OD PŘIHLÁŠKY, PŘES SAMOTNÝ VÝJEZD A NÁVRAT NA ČVUT

Pokud student projde naším výběrovým řízením a zároveň dostane potvrzení o přijetí od přijímající instituce, založí si přihlášku ke stipendiu, tu mu potvrdí náš studijní proděkan, rektorát mu vystaví kartu studenta a zde si založí smlouvu o poskytnutí stipendia, se kterým můžeme počítat ve výši 10.000,- Kč za semestr.

 

 

Důležité dokumenty pro studijní stáž v rámci Mimoevropských Bilaterálních Dohod (MBD)

 

 

Máte dotazy?

In the following link you will see the instructions for the nomination and application process: Information for Incoming Students (http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/70598/programa-de-movilidad-para-alumnos-extranjeros)

If you have any doubts, please do not  hesitate to contact me.

Best,

 

Marion Reininger
Coordinadora de Movilidad Estudiantil

Dirección Académica y de Relaciones Internacionales
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile
Portugal N° 84. Santiago de Chile
CP 8331051
T +562 2978 3124

E movilidadestudiantil@uchilefau.cl

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 05.02.2018