Země Univerzita Fakulta Obor Rok výjezdu Zpráva
ARGENTINA UBA FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS UBA 1
ARGENTINA UBA FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS UBA 2
ARGENTINA UBA FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS UBA 3
AUSTRÁLIE UA FEL Komunikace, multimédia a elektronika 2017/18 – ZS UA 1
AUSTRÁLIE QUT FS Procesní technika 2017/18 – ZS QUT 1
AUSTRÁLIE QUT FSV Vodní hospodářství a vodní stavby 2017/18 – LS QUT 2
AUSTRÁLIE QUT FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS QUT 3
AUSTRÁLIE QUT FEl Kybernetika a robotika 2017/18 – LS QUT 4
AUSTRÁLIE RMIT FSV Budovy a prostředí 2017/18 – ZS RMIT 1
AUSTRÁLIE RMIT FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS RMIT 2
AUSTRÁLIE RMIT FIT Informatika 2017/18 – ZL RMIT 3
AUSTRÁLIE UON FEL Kybernetika a Robotika 2017/18 – LS UON 1
COSTA RICA ITCR MÚVS Ekonomika a management 2017/18 – ZS ITCR 1
COSTA RICA ITCR FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS ITCR 2
COSTA RICA ITCR FSV Konstrukce pozemních staveb 2017/18 – LS ITCR 3
COSTA RICA ITCR FSV Fyzikální a materiálové inženýrství 2017/18 – LS ITCR 4
COSTA RICA ITCR FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – LS ITCR 5
COSTA RICA ITCR FIT Počítačové systémy a sítě 2017/18 – LS ITCR 6
COSTA RICA ITCR FSV SI – konstrukce pozemních staveb 2017/18 – LS ITCR 7
ČÍNA BU MÚVS Projektové řízení inovací v podniku 2017/18 – ZS BU 1
ČÍNA BU FS DLTT 2017/18 – LS BU 2
ČÍNA DLUT FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZS DLUT 1
ČÍNA TONGJI FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS TONGJI 1
ČÍNA TONGJI FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS TONGJI 2
HONG KONG HKPU FEL Multimediální technika 2017/18 – ZS HKPU 1
HONG KONG HKPU FS Strojní inženýrství 2017/18 – ZS HKPU 2
HONG KONG HKUST FS Energetika 2017/18 – ZS HKUST 1
HONG KONG HKUST FSV Materiálové inženýrství 2017/18 – ZS HKUST 2
HONG KONG HKUST FIT Informatika 2017/18 – LS HKUST 3
HONG KONG HKUST FIT Znalostní inženýrství 2017/18 – LS HKUST 4
INDIE IITM FEL Inteligentní budovy 2017/18 – ZS IITM 1
INDIE IITM FEL Kybernetika a Robotika 2017/18 – ZS IITM 2
INDIE IITM FS Letectví a kosmonautika 2017/18 – ZL IITM 3
INDIE IITM FS Letectví a kosmonautika 2017/18 – ZS IITM 4
INDONESIE ITB FS Master of Automotive Engineering 2017/18 – ZL ITB 1
INDONESIE ITB FS Material and Production Engineering 2017/18 – ZL ITB 2
JAPONSKO KU FJFI Matematické inženýrství 2017/18 – LS KU 1
JAPONSKO KU FJFI Matematické inženýrství 2017/18 – LS KU 2
JAPONSKO HU FIT Bezpečnost a informační technologie 2017/18 – LS HU 1
JAPONSKO HU FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS HU 2
JAR SU FS Dopravní, letadlová a transportní technika 2017/18 – LS SU 1
JAR SU FD Provoz a řízení letecké dopravy 2017/18 – LS SU 2
JIŽNÍ KOREA AJOU FIT Systémové programování 2017/18 – ZS AJOU 1
JIŽNÍ KOREA AJOU FEL Počítačové inženýrství 2017/18 – ZS AJOU 2
JIŽNÍ KOREA AJOU FEL Projektové řízení inovací v podniku 2017/18 – LS AJOU 3
JIŽNÍ KOREA INHA FSV Konstrukce pozemních staveb 2017/18 – ZS INHA 1
JIŽNÍ KOREA KAIST FEL Interakce člověka s počítačem 2017/18 – ZS KAIST 1
JIŽNÍ KOREA KAIST FEL Komunikace, multimédia a elektronika 2017/18 – LS KAIST 2
JIŽNÍ KOREA KNU MÚVS Projektové řízení inovací v podniku 2017/18 – LS KNU 1
JIŽNÍ KOREA KNU MÚVS Personální management v průmyslových podnicích 2017/18 – LS KNU 2
JIŽNÍ KOREA KNU FA Architektura a urbanismus 2017/18 – LS KNU 3
JIŽNÍ KOREA SNUST FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZS SNUST 1
JIŽNÍ KOREA SNUST FSV Příprava, realizace a provoz staveb 2017/18 – ZS SNUST 2
JIŽNÍ KOREA SNUST FSV Příprava, realizace a provoz staveb 2017/18 – ZS SNUST 3
JIŽNÍ KOREA SNUST FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – ZS SNUST 4
JIŽNÍ KOREA SNUST FA Průmyslový design 2017/18 – LS SNUST 5
JIŽNÍ KOREA SNUST FA Průmyslový design 2017/18 – LS SNUST 6
JIŽNÍ KOREA UOS FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZS UOS 1
JIŽNÍ KOREA UOS FSV Vodní hospodářství a vodní stavby 2017/18 – ZS UOS 2
KANADA LAVAL FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZL LAVAL 1
KANADA LAVAL FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS LAVAL 2
KANADA LAVAL FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS LAVAL 3
KANADA LAVAL FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS LAVAL 4
KANADA UW FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS UW 1
KANADA UW FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – LS UW 2
KANADA UW FS Biomechanika a lékařské přístroje 2017/18 – LS UW 03
MEXIKO ITESM FSV Konstrukce a dopravní stavby 2017/18 – ZS ITESM 1
MEXIKO ITESM FSV Konstrukce a dopravní stavby 2017/18 – ZS ITESM 2
MEXIKO ITESM FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS ITESM 3
MEXIKO ITESM FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZS ITESM 4
MEXIKO ITESM FSV Inženýrství životního prostředí 2017/18 – LS ITESM 5
MEXIKO UNAM FSV Příprava, provoz a realizace staveb 2017/18 – LS UNAM 1
MEXIKO UNAM FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS UNAM 2
MEXIKO UNAM FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS UNAM 3
PERU PUCP FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – LS PUCP 1
PERU PUCP FSV Vodohospodářství a vodní stavby 2017/18 – LS PUCP 2
RUSKO BMSTU FS Teoretický základ strojního inženýrství 2017/18 – LS BMSTU 1
RUSKO SIBFU FSV Budovy a prostředí 2017/18 – ZS SIBFU 1
RUSKO SPSTU FSV Příprava, realizace a provoz staveb 2017/18 – ZS SPSTU 1
RUSKO SPSTU FIT Znalostní inženýrství 2017/18 – ZS SPSTU 2
RUSKO TPU FBMI Biomedicínský inženýr 2017/18 – ZS TPU 1
SINGAPUR NTU FIT Webové a softwarové inženýrství, 2017/18 – ZS NTU 1
SINGAPUR NTU FIT Teoretická informatika 2017/18 – ZS NTU 2
SINGAPUR NTU FS Teoretický základ strojního inženýrství 2017/18 – ZS NTU 3
SINGAPUR NTU FSV Stavební management 2017/18 – LS NTU 4
SINGAPUR NUS FA Architektura 2017/18 – ZS NUS 1
SINGAPUR NUS FA Architektura a Urbanismus 2017/18 – ZS NUS 2
TAIWAN CHU FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – LS CHU 1
TAIWAN CHU FIT Softwarové Inženýrství 2017/18 – LS CHU 2
TAIWAN CHU FEL Rádiová a optická technika 2017/18 – LS CHU 3
TAIWAN CHU FA Architektura a Urbanismus 2017/18 – LS CHU 4
TAIWAN CHU FEL EK 2017/18 – LS CHU 5
TAIWAN CHU FEL EK 2017/18 – LS CHU 6
TAIWAN NCKU FSV Geomatika 2017/18 – ZS NCKU 1
TAIWAN NCKU FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZS NCKU 2
TAIWAN NCKU FSV Geomatika 2017/18 – ZS NCKU 3
TAIWAN NCKU FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZS NCKU 4
TAIWAN NCKU FSV Vodní hospodářství a vodní stavby 2017/18 – ZS NCKU 5
TAIWAN NCKU FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – LS NCKU 6
TAIWAN NSYSU FS Výrobní a materiálové inženýrství 2017/18 – ZS NSYSU 1
TAIWAN NSYSU MÚVS Projektové řízení inovací v podniku 2017/18 – ZS NSYSU 2
TAIWAN NSYSU FIT Znalostní inženýrství 2017/18 – ZL NSYSU 3
TAIWAN NSYSU MÚVS Management Inovací 2017/18 – LS NSYSU 4
TAIWAN NSYSU MÚVS Projektové řízení inovací v podniku 2017/18 – LS NSYSU 5
TAIWAN NSYSU MÚVS Řízení inovačních projektů 2017/18 – LS NSYSU 6
TAIWAN NSYSU MÚVS Projektové řízení inovací v podniku 2017/18 – LS NSYSU 7
TAIWAN NTHU FSV Projektový management a inženýring 2017/18 – ZS NTHU 1
TAIWAN NTHU MÚVS Ekonomika a management 2017/18 – LS NTHU 2
TAIWAN NTUT FIT Webové a softwarové inženýrství 2017/18 – ZS NTUT 1
TAIWAN NTUT FEL SIT 2017/18 – ZS NTUT 2
TAIWAN NTUT FS Mechatronika 2017/18 – ZS NTUT 3
TAIWAN NTUT FSV Příprava, provoz a realizace staveb ‐ L 2017/18 – ZS NTUT 4
TAIWAN NTUT FIT Znalostní inženýrství 2017/18 – LS NTUT 5
TAIWAN NTUT FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – ZL NTUT 6
TAIWAN NTUT FEL Kybernetika a Robotika 2017/18 – ZL NTUT 7
TAIWAN NTUT FA Architektura a Urbanismus 2017/18 – LS NTUT 8
TAIWAN NTUT FA Architektura a Urbanismus 2017/18 – ZL NTUT 9
TAIWAN NTUST FSV Management a ekonomie ve stavebnictví 2017/18 – ZS NTUST 1
TAIWAN NTUST FSV KD Konstrukce a dopravní stavby 2017/18 – ZS NTUST 2
TAIWAN NTUST FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS NTUST 3
TAIWAN NTUST FEL Softwarové inženýrství a technologie 2017/18 – LS NTUST 4
USA BAYLOR FEL počítačové inženýrství 2017/18 – ZL BAYLOR 1
USA KSU FSV Geodézie, kartografie a geoinformatika 2016/17 – ZL KSU
USA KSU FEL Otevřená informatika 2017/18 – ZS KSU 1
USA KSU FIT Teoretická informatika 2017/18 – ZS KSU 2
USA KSU FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – ZS KSU 3
USA KSU FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – ZS KSU 4
USA KSU FSV Geomatika 2017/18 – ZS KSU 5
USA KSU FIT Počítačová bezpečnost 2017/18 – ZL KSU 6
USA KSU FIT Počítačová bezpečnost 2017/18 – ZL KSU 7
USA KSU FEL Otevřená informatika 2017/18 – ZL KSU 8
USA KSU FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – ZL KSU 9
USA KSU FIT Znalostní inženýrství 2017/18 – ZL KSU 10
USA KSU FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – ZL KSU 11
USA KSU FEL Ekonomika a řízení energetiky 2017/18 – LS KSU 12
USA KSU FEL Elektronika 2017/18 – ZL KSU 13
USA KSU FIT Teoretická informatika 2017/18 – ZL KSU 14
USA KSU MÚVS Projektové řízení inovací 2017/18 – LS KSU 15
USA KSU FEL Elektroenergetika 2017/18 – LS KSU 17
USA NCSU FA Architektura, Urbanismus 2017/18 – ZS NCSU 1
USA NCSU FSV Architektura a stavitelství 2017/18 – LS NCSU 2
USA MSOE FIT Bezpečnost a informační technologie 2017/18 – ZL MSOE 1
USA MSOE EL Softwarové inženýrství a technologie 2017/18 – ZL MSOE 2
USA TTU FSV Stavební Management 2017/18 – ZS TTU 1
USA UML FD Logistika a řízení dopravních procesů 2017/18 – ZS UML 1
USA UTEP FEL Systémové programování 2017/18 – ZS UTEP 1
USA UTEP FIT Softwarové inženýrství 2017/18 – ZS UTEP 2

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 13.04.2023