ATHENS – březen 2020

Jednorázové stipendium bude vyplaceno v hotovosti na základě vyplnění, podepsání a předložení finanční dohody (podrobné informace najdete v sekci Harmonogram a přihláška).

Město Stipendium  (Kč)
Budapešť   4 800
Bukurešť   7 800
Delft   7 600
Istanbul 10 600
Leuven   8 000
Lisabon 10 600
Madrid   9 700
Milano   8 600
Mnichov   5 400
Nice 10 000
Paříž/Palaiseau/Saint-Étienne   8 900
Soluň   9 500
Trondheim 12 000
Tunis   9 000
Varšava   5 800
Vídeň   5 300

 

Výše uvedené stipendium pokryje cca 60% pobytových nákladů, dopravu do místa stáže a zpět.

Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.02.2020