ATHENS – březen 2019

Finanční příspěvek se skládá z příspěvku na krytí cca 60% pobytových nákladů a příspěvku na dopravu. Náklady na dopravu budou propláceny do výše 100% ceny jízdenky/letenky, ne však více než je uvedeno v přiložené tabulce.

Město Příspěvek na pobytové náklady (Kč)  Max. jízdné (Kč)
Budapešť 3 900    900
Bukurešť 2 400 4 300
Delft 4 600 3 000
Istanbul 4 600 6 000
Leuven 4 400 2 800
Lisabon 4 000 6 000
Madrid 4 600 5 100
Milano 6 000 2 900
Mnichov 4 600 1 000
Nice 6 000 4 000
Paříž 6 000 2 900
Soluň 3 000 7 000
Trondheim 5 500 7 000
Tunis 4 000 7 000
Varšava 4 300 2 000
Vídeň 4 600    700

 

Příspěvek na pobytové náklady bude vyplacen na základě podepsané finanční dohody, cestovní náklady po předložení dokladu o úhradě cesty.

Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 11.01.2019