• Odbor vnějších vztahů ČVUT zprostředkovává pro studenty ČVUT studijní pobyty v Kanadě – provincie Québec.
  • Výměny probíhají na univerzitách, které jsou součástí BCI (CREPUQ) – Bureau de Coopération Interuniversitaire.
  • Studenti ČVUT si na kanadské univerzitě neplatí školné.
  • Studenti mají možnost zažádat na OZS RČVUT o finanční příspěvek MŠMT.

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017