SEMP

Na webové stránce univerzity na kterou jste byli nominováni si ověřte, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni…). Na školách které našim studentům zajišťují ubytování je třeba pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře.

Pro odeslání na partnerskou školu připravte sadu následujících dokumentů:

  • a) Student Application Form (přihláška dle požadavků partnerské školy – v papírové nebo elektronické formě) – 2 originály + 2 kopie
  • b) LearningAgreement 2018/19 (studijní plán, LA) – 2 originály + 2 kopie
    Student musí připravit a nechat si potvrdit formulář Learning Agreementu pro program SEMP– ze stránek partnerské školy nebo námi připravený formulář.

Při přípravě svého studijního plánu (LA) postupujte podle tohoto metodického pokynu. Při výběru předmětů Vám pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány.

Studijní plán je třeba dát podepsat na Vaší fakultě proděkanovi pro pedagogickou činnost a institucionálnímu koordinátorovi ČVUT na rektorátu. S fakultním proděkanem pro pedagogickou činnost také ihned prodiskutujete, jakým způsobem Vám bude po návratu studium uznáno a jak vám budou za studované předměty přiznány kredity. Na základě této dohody připravte srovnávací arch (viz níže).
V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce. Uveďte zde také jméno a příjmení vedoucího práce, katedru a kontakt na vedoucího.

  • c)Transcript of Records (přehled studijních výsledků) -1 originál, který získáte na studijním oddělení vaší fakulty v angličtině.

Kompletní dokumentaci dle pokynů partnerské školy odešlete na zahraniční univerzitu.

Upozorňujeme, že podle Metodického pokynu pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí  je student  povinen připravit tzv. srovnávací arch, z něhož bude patrné, za které předměty jeho učebního  plánu na ČVUT a s jakým kreditovým ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány. Po schválení  studijním proděkanem student  musí předat srovnávací arch do odboru zahraničních vztahů ČVUT-R spolu s  ostatními dokumenty, které  se posílají na partnerskou školu.

Dokumenty pro rok 2019/2020:

1920-Learning Agreement pro SEMP

1920-LA opravný pro SEMP

1920-srovnávací arch pro SEMPVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017