Program Erasmus+, studijní pobyty studentů

Erasmus+ na ČVUT

Přihlášky do programu na studijní pobyt v akademickém roce 2017/18 byly otevřeny 7.11.-5.12. 2016. Písemné testy z angličtiny a němčiny proběhly ve dnech 16.1., 18.1., 23.1.2017.

výsledky z písemných testů – angličtina

výsledky z písemných testů – němčina

Na základě výsledků písemných testů naši zkoušející stanovili odpovídající úrovně jazyka dle Evropského jazykového rámce (CEFR). V případě němčiny u studentů s vyšším počtem bodů lze uvažovat o stanovení vyšší úrovně jazyka než B2, pokud daný student kontaktuje zkoušející, Mgr. Kommovou, Fakulta strojní,  a domluví se s ní na ústním přezkoušení. Pokud partnerská škola bude vyžadovat od vysílající školy doložení úrovně jazyka v angličtině, obraťte se na pana Robina Healey, rektorát, OZV.

Přihlášky na studijní pobyty v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, 2. kolo výběrového řízení, byly otevřeny od 14.3.  do 26.3.2017.

výsledky písemných testů – angličtina a němčina

vysledky testu na web



Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017