Erasmus

Od 1. 5. 2004 mají čeští občané nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72. Rozsah nároku se liší podle toho, jestli budou v zahraničí bydlet a pracovat nebo tam budou jako turisté. V každém případě však musíte počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Od 1.6.2004 platí novela zmíněných nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění. Od 1.7.2004 musí být navíc v celé EU zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se student může s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením) obrátit přímo na lékaře, bez zprostředkování zahraniční pojišťovnou. Nadále je však třeba se obracet na zdravotnická zařízení, která jsou napojena do místního systému veřejného zdravotního pojištění.

Základní krytí tedy obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka studijního pobytu i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění. Výše krytí Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromého pojištění však nemusí být dostatečná, zvláště v případě hospitalizace, repatriace, specifického lékařského výkonu, zubního ošetření… Proto je student vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ povinen si zajistit před odjezdem do zahraničí pojištění veškerých léčebných výdajů platné pro cílovou zemi. V účastnické smlouvě programu Erasmus+ se student zavazuje, že si pro realizaci studijního pobytu zajistí pojištění léčebných výloh, případně pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění, zejména pokud tato pojištění jsou vyžadována nebo doporučena přijímající institucí.

Pojištění lze sjednat u kterékoliv pojišťovny. Při volbě pojišťovny si všimněte rozsahu plnění pojišťovny, abyste se nedostali do finančních problémů.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017