Akademickým rokem 2014/15 byl zahájen nový vzdělávací program EU pod názvem Erasmus+, který nabízí možnost výjezdů na pracovní stáže:

 • pro studenty a doktorandy, kteří mají po celou dobu stáže status studenta ČVUT,
 • pro budoucí absolventy ČVUT (v omezeném rozsahu).

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci – již ukončen….).

Základní informace o programu Erasmus+ – pracovní stáže 2015-2020:

 • finanční podpora bude poskytována výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci, přičemž se musí jednat o práci na plný úvazek a pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci. Pro budoucí absolventy podmínka uznatelnosti neplatí.
 • program je určen především pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia bez ohledu na formu studia
 • v závislosti na čerpání finančních prostředků je program v omezeném rozsahu určen i pro budoucí absolventy. Zájemci se musí přihlásit a být schváleni příslušným pedagogickým proděkanem fakulty ještě před ukončením studia!!!
 • program Erasmus+ – pracovní stáže není určen pro financování aktivit souvisejících s diplomovými a disertačními pracemi (v těchto případech volte Erasmus+ – studijní pobyt)
 • hostitelskou organizaci si potencionální zájemce vyhledává sám v návaznosti na studovaný obor
 • cílové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • minimální délka stáže 2 měsíce (měsíc = 30 dní, např. 2.9. – 1.11.2019), začátky podzimních stáží plánujte tak, aby konec stáže byl nejpozději do 20.12.2019. Nelze např. 1.11.2019-31.12.2019 (z grantu nelze hradit dovolenou v době Vánoc). V tomto případě je nutné stáž nastavit o minimálně 14 dní v lednu 2020, které nebudou univerzitou hrazeny. Prioritou při výběrovém řízení však bude délka stáže minimálně 3 měsíce.
 • maximální délka stáže 12 měsíců
 • u delších stáží než tříměsíčních bude finanční příspěvek poskytován pouze na první 3 měsíce!!!, u těchto stáží se předpokládá finanční příspěvek přijímající organizace, doporučujeme tedy tyto stáže předem konzultovat s Ing. Janou Dudkovou.
 • pokud bude čistý příspěvek přijímající organizace vyšší než 600 EUR měsíčně, může být stážista do programu zařazen, ale finanční příspěvek ze zdrojů ČVUT mu již nebude poskytován, případně bude krácen. Doporučujeme předem konzultovat s Ing. Janou Dudkovou.
 • stáž je třeba ukončit do konce příslušného akademického roku, tedy např. do 30.9.2019 (tzn. poslední možný výjezd v tomto případě je 01.8.-30.9.2019)
 • absolventi musí ukončit stáž maximálně do roku po ukončení studia (tzn. ukončení studia např. 9.2.2019, stáž musí být ukončena do 8.2.2020)
 • do programu budou zájemci zařazováni do vyčerpání finančních prostředků
 • výše stipendia pro ak. rok 2018/2019 a 2019/2020
 • výplata stipendia – 80 % před zahájením stáže, pokud jsou splněny všechny náležitosti, 20 % po ukončení stáže a předání veškerých závěrečných dokumentů
 • Důležité: pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců lze absolvovat jednou v každé etapě studia (tzn. v bakalářské, magisterské, doktorské), ale součet měsíců za studijní pobyt Erasmus a pracovní stáž Erasmus nesmí překročit v součtu maximum 12 měsíců za příslušnou etapu studia (platí i pro budoucí absolventy).
 • Např.: bakalářská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 3 měsíce pracovní stáž, magisterská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 6 měsíců pracovní stáž, doktorská etapa – 12 měsíců pracovní stáž, budoucí absolventi – 6 měsíců studijní pobyt v rámci magisterského studia + 3 měsíce pracovní stáž po ukončení studia …

V rámci výběrového řízení budou mít prioritu:

 • uchazeči bez předchozích mezinárodních zkušeností
 • pracovní stáže v délce 3 měsíců a více
 • studenti prezenčního magisterského studia
 • pracovní stáže konané v podnicích, firmách, ateliérech …, tzn. pracovní stáže probíhající na univerzitách budou mít prioritu nejnižší

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu Dudkovou

 

Všeobecné informace o programu:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017