Chcete studovat na jedné z evropských univerzit? Jste tu správně!

ČVUT má podepsané smlouvy s partnerskými univerzitami skoro po celé Evropě, takže je z čeho vybírat.

OBECNÉ INFORMACE

Vyjet na Erasmus lze na jeden semestr (min. 2 měsíce) nebo až na celý akademický rok (max. 12 měsíců), dle finančních možností daných rozpočtem na studijní výjezdy v aktuálním projektovém období programu Erasmus+.

Na Erasmus je možné se přihlašovat ve výběrovém řízení konaném minimálně dvakrát ročně:

 • Přihlašování do výběrového řízení výjezd v ZS i LS se koná na podzim předchozího akademického roku.
 • Vždy je otevřeno nejdříve první (podzimní) kolo a pokud nejsou v tomto kole všechna místa na výjezdy obsazena, pak bývají obvykle později otevírána i další kola – doplňková:
  • na výjezd v ZS i LS na jaře předchozího akademického roku
  • na výjezd v LS se pak obvykle konají i v létě akademického předchozího roku (popř. v září)

Výběrové řízení probíhá dle podmínek  stanovených jednotlivými fakultami. Student na výjezd obdrží stipendium, které je určeno na částečné pokrytí pobytových nákladů studenta a rovněž pojištění.

Přihlašování probíhá prostřednictvím aplikace Mobility ČVUT.

AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI A PODMÍNKY VÝJEZDU, POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA  STUDUJ VE SVĚTĚ

 


ERASMUS 19/20: COVID – 19

 • Studenti, kteří pokračují ve studiu v zahraničí ať už z ČR nebo ze zahraničí – těmto studentům náleží stipendium v plné výši, ale musí splnit smluvní podmínky:
  • Dny uzavřené ve smlouvě musí sedět se dny podepsanými v Confirmation of Study Period
  • Learning Agreement  (LA) musí sedět s Transcript of Records – pokud nebudou sedět všechny předměty, musí student doložit, že je nemohl splnit z důvodu vyšší moci, tedy tamější univerzita mu je splnit neumožnila – např. prezenční zkouška, zrušení předmětu atd.
  • Minimální počet kreditů 20 – opět, pokud student nesplní, musí mít doklad o tom, že je nemohl splnit z důvodu vyšší moci, tedy tamější univerzita mu je splnit neumožnila – např. prezenční zkouška, zrušení předmětu
  • Při nesplnění počtu kreditů a neprokázání nemožnosti kredity splnit se stipendium krátí dle smlouvy
  • Vyplnění závěrečné zprávy NAEP a EU Survey
  • Test OLS po návratu
 • Studenti, kteří výjezd předčasně ukončili


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017