AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNCE – http://studujvesvete.cvut.cz/

 

Chcete studovat na jedné z evropských univerzit? Jste tu správně!

ČVUT má podepsané smlouvy s partnerskými univerzitami skoro po celé Evropě, takže je z čeho vybírat.

OBECNÉ INFORMACE

Vyjet na Erasmus lze buď na jeden semestr nebo na celý akademický rok, dle volby studenta.

Na Erasmus je možné se přihlašovat ve výběrovém řízení konaném minimálně dvakrát ročně:

 • Přihlašování do výběrového řízení výjezd v ZS i LS se koná na podzim předchozího akademického roku.
 • Vždy je otevřeno nejdříve první (podzimní) kolo a pokud nejsou v tomto kole všechna místa na výjezdy obsazena, pak bývají obvykle později otevírána i další kola – doplňková:
  • na výjezd v ZS i LS na jaře předchozího akademického roku
  • na výjezd v LS se pak obvykle konají i v létě akademického předchozího roku (popř. v září)

Výběrové řízení probíhá dle podmínek níže (Všeobecné podmínky výjezdu). Přihlašování probíhá prostřednictvím aplikace Mobility ČVUT. Podrobnější postup jak se přihlásit naleznete zde.

Student na výjezdu obdrží stipendium, které je určeno na částečné pokrytí cestovních a pobytových nákladů studenta a rovněž pojištění.
Výše stipendia zde. Zkušenosti studentů s využitím stipendia naleznete v databázi NAEP a statistiky ČVUT zde.

KAM MŮŽETE VYJET 

Interinstitucionální smlouvy s partnerskými institucemi jsou ze strany ČVUT v Praze uzavírány na různých úrovních:

 • na centrální úrovni – na rektorátu, institucionálním koordinátorem programu
 • na úrovni fakult – fakultním koordinátorem programu

SEZNAM INFORMACÍ O UNIVERZITÁCH naleznete ZDE  a v systému Mobility ČVUT.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY od studentů, kteří na danou univerzitu vycestovali, naleznete v Databázi NAEP a systému Mobility ČVUT.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VÝJEZDU

 • Vyplnění přihlášky
  • v systému  Mobility ČVUT – více o tom, jak vyplnit přihlášku v sekci „Jak se přihlásit do výběrového řízení
  • TŘETÍ KOLO přihlášek na Erasmus+ v termínu od – srpen- září 2020 – na výběr budou univerzity, které nebyly zaplněny v prvním a druhém kole 
  • Studenti doktorského studia se mohou přihlašovat v průběhu celého roku.
 • Souhlas fakulty, že můžete vyjet
  • Jednotlivé fakulty mohou mít své vlastní podmínky (např. studijní průměr), informujte se na fakultních webových stránkách a u svých fakultních koordinátorů
  • Proděkan potvrzuje v systému Mobility ČVUT
  • Podrobněji zde
 • Znalost jazyka
  • POZOR – DRUHÉ KOLO 2020 – jazykové zkoušky neprobíhají, jazyková znalost se dokládá certifikátem
  • Jazyk, ve kterém budete studovat, min úroveň B2
  • Budete přezkoušeni – přihlašování na jazykový test v aplikaci Mobility ČVUT 
  • Pokud jste již v minulých letech absolvovali test z jazyka ve výběrovém řízení na ERASMUS +, přihlašte se do příslušné kolonky. Nemusíte test znovu opakovat, pokud byl Váš výsledek nejméně B2 a pokud Vám daný výsledek stačí jako vstupní kritérium pro Vámi vybranou univerzitu (některým stačí B2, ale výběrové požadují nejméně C1).
  • Další možností je, že vlastníte mezinárodně uznávaný certifikát, pak jsou kritéria zde – CTU ENGLISH TEST.  Z němčiny je třeba certifikát úrovně B2. Pak se prosím přihlašte do kolonky studentů majících certifikát z jazyka.
 • Min. 20 ECTS kreditů, které Vám fakulta uzná, je nutné mít na zahraniční univerzitě zapsáno před odjezdem a následně i úspěšně zakončit
 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy kombinovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Aktuální informace k výběrovému řízení pro akademický rok 2020/21

Krátká prezentace z Festivalu Studuj ve světě: Prezentace Erasmus +


ERASMUS 19/20: COVID – 19

 • Studenti, kteří pokračují ve studiu v zahraničí ať už z ČR nebo ze zahraničí – těmto studentům náleží stipendium v plné výši, ale musí splnit smluvní podmínky:
  • Dny uzavřené ve smlouvě musí sedět se dny podepsanými v Confirmation of Study Period
  • Learning Agreement  (LA) musí sedět s Transcript of Records – pokud nebudou sedět všechny předměty, musí student doložit, že je nemohl splnit z důvodu vyšší moci, tedy tamější univerzita mu je splnit neumožnila – např. prezenční zkouška, zrušení předmětu atd.
  • Minimální počet kreditů 20 – opět, pokud student nesplní, musí mít doklad o tom, že je nemohl splnit z důvodu vyšší moci, tedy tamější univerzita mu je splnit neumožnila – např. prezenční zkouška, zrušení předmětu
  • Při nesplnění počtu kreditů a neprokázání nemožnosti kredity splnit se stipendium krátí dle smlouvy
  • Vyplnění závěrečné zprávy NAEP a EU Survey
  • Test OLS po návratu
 • Studenti, kteří výjezd předčasně ukončili

Další v Erasmus+ studium:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017