Podle účastnické smlouvy uzavřené se studentem před odjezdem na studijní pobyt do Švýcarska účastník mobility se zavazuje předložit vysílající instituci = Odboru zahraničních vztahů R ČVUT následující dokumenty:
Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 16.06.2020