Podle účastnické smlouvy uzavřené se studentem před odjezdem na studijní pobyt do Švýcarska účastník mobility se zavazuje předložit vysílající instituci = Odboru zahraničních vztahů R ČVUT následující dokumenty:

  • doklad_o_počátku_pobytu (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku studijního pobytu): do 7 dnů od zahájení pobytu;
  • Potvrzení o délce studijního pobytu  (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení studijního pobytu): do 14 dnů po ukončení pobytu;
  • Přehled dosažených výsledků (tzv. Transcript of Records): do 10 dnů po jeho vydání přijímající institucí;
  • Doklad o uznání studia v zahraničí: do 14 dnů od obdržení Transcriptu of Records
  • Závěrečnou zprávu (formulář na https://www.mobility.cvut.cz): do 14 dnů  po ukončení pobytu.

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 18.06.2019