Swiss-European Mobility Programme (SEMP)

Aktuálně:

Přihlášky do programu SEMP (studijní pobyty ve Švýcarsku) v akademickém roce 2021/2022  budou otevřeny společně s přihláškami na studijní pobyty Erasmus+, tj. v období říjen/listopad.

Spolu s přihláškou je nutné se přihlásit také na jazykový test v jazyce studia, tj. na angličtinu nebo němčinu.
Pro studium v jiném jazyce musíte dodat na Odbor zahraničních vztahů doklad o Vaší znalosti daného jazyka – do 20.1.2021. O vystavení dokladu požádejte svou jazykovou katedru nebo zahraniční oddělení.. Doklad musí být napsán v daném jazyce a určovat Vaši jazykovou úroveň podle Evropského jazykového rámce.Výsledky z písemných testů jsou zveřejněny spolu s výsledky pro studijní pobyty Erasmus+ ve Vaší přihlášce.

Nominovaní studenti, kteří odeslali svou přihlášku a studijní plán  (Learning agreement) na partnerskou školu a obdrží z partnerské školy dopis o přijetí a potvrzený studijní plán  musí před odjezdem na partnerskou školu podepsat na rektorátu – Odboru zahraničních vztahů – účastnickou smlouvu pro svůj studijní pobyt na partnerské univerzitě !!!

 

PODMÍNKY

Od akademického roku 2014/15 Švýcarsko není programovou zemí v rámci programu Erasmus+, tj. není oprávněnou zemí pro přijímání ani vysílání studentů a zaměstnanců v rámci tohoto programu.

Výměny studentů s našimi partnerskými univerzitami pokračují v rámci nového programu Swiss-European Mobility Programme, který umožňuje výměny na základě bilaterálních dohod.

Finanční podporu přijíždějícím studentům poskytuje švýcarská i česká strana.

Příspěvek ČVUT je 9 000Kč./měsíc, student jej obdrží před odjezdem na zahraniční školu.

Příspěvek pro přijíždějící studenty z České republiky – 440 CHF/měsíc – obdrží student po příjezdu na školu.

 

KAM MOHU VYJET?

ČVUT v Praze má pro roky 2019/2020, 2020/2021 uzavřeny tyto bilaterální dohody pro studijní pobyty studentů:

na úrovni rektorátu (tj. celouniverzitní):

1) ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Engineering, http://www.zhaw.ch,

obor 071 Engineering and Engineering Trades, úroveň: Ba, Ma, studium v němčině a angličtině

2) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), http://www.epfl.ch,

obor 071 Engineering and Engineering Trades, úroveň: Ba, Ma, Ba- studium ve francouzštině, Ma- ve francouzštině a angličtině

pro FIT:

1) Universitá della Svizzera Italiana, Lugano, http://www.reling.usi.ch

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba, Ma, D, studium v angličtině

2) HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Genéve,

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba

pro FBMI:

FHO Fachhochschule Ostschweiz, NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs, https://www.ntb.ch/

obor: 053 Physical Sciences and 071 Engineering and engineering trades, úroveň: Ba, Ma

jazykové požadavky: Ba – němčina alespoň B2, Ma – němčina, angličtina na úrovni C1.

pro FSv:

Hochschule Luzern/Lucerne University of Applied Sciences and Arts, www.hslu.ch/technik-architektur

obor: 073 Architecture and Construction, úroveň: Ba, Ma

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pro zájemce o studijní pobyty na těchto školách probíhá samostatné výběrové řízení (rektorát, FSv, FIT, FBMI). Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím aplikace https://mobility.cvut.cz/.

Termín otevření přihlášek: bude zveřejněn

2. kolo přihlášek: pro FSv, FBMI, FIT: přihlášky budou otevřeny

Pokyny pro výběrové řízení:

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budete mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. angličtinu pro mimoevropské bilaterální dohody), budeme výsledek automaticky uznávat i pro Švýcarsko.

Pokud se budete hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budete potřebovat napsat zvlášť, kontaktujte naši kancelář, domluvíme termín a místo testu.

Zájemci o studium ve francouzštině musí do naší kanceláře, Odbor zahraničních vztahů ČVUT-rektorát, do 20.1.2021 dodat doklad z jazykové katedry o své úrovni francouzštiny – psaný ve francouzském jazyce, udávající úroveň dle evropského jazykového rámce.

Pro místa fakultní proběhne výběrové řízení na FIT a FBMI, pro místa rektorátní výběrové řízení na rektorátu, jehož součástí je ústní pohovor.

KONTAKTY

S dotazy a dokumenty se obracejte na Evropskou kancelář OZS RČVUT:

Po, St, Čt: 9:00 – 11:00
Út: 13:00 – 15:00

V případě potřeby dle indivuduální dohody.

Kontaktní osoby:


Další v sekci Studijní pobyty ve Švýcarsku:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 09.10.2020