Základní krytí Evropského průkazu zdravotního pojištění obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka studijního pobytu i během jeho pobytu v jiné zemi EU.

Po dobu studia v zahraničí zůstává účastník studentem ČVUT a v případě věku do 26 let za něj veřejné zdravotní pojištění jako za studenta nadále platí stát. Základní krytí obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC. To však zaručuje pouze právo na takové podmínky zdravotní péče, které platí pro občany daného státu (tj. Včetně případné úhrady ošetření pacientem) a výše krytí nemusí být dostatečná, zvláště v případě repatriace či specifikace lékařského výkonu. Proto se doporučuje na dobu pobytu v zahraničí uzavřít i komerční cestovní pojištění (některé zahraniční školy mohou vyžadovat zvláštní druh či výši pojištění).

Pojištění lze sjednat u kterékoliv pojišťovny. Při volbě pojišťovny si všimněte rozsahu plnění pojišťovny, abyste se nedostali do finančních problémů.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 25.11.2019