Termín pro odevzdání přihlášek k výběrovému řízení na akademický rok 2017/2018 je 20.10.2016 – 20.11.2016.

ČVUT v Praze uzavřelo dvoustranné dohody s těmito americkými univerzitami:

Finanční podmínky:

Student ČVUT uhradí formou daru pro amerického studenta ubytování na Masarykově koleji, stravování v menze a dalších stravovacích zařízeních po dobu svého pobytu v USA (45 000Kč/semestr). Během svého pobytu v USA je vyjíždějící student zajištěn obdobným způsobem.

Studijní pobyt na University of Wisconsin, na UML, na TTU a na NCSU si studenti hradí sami (kromě školného).

Student může získat stipendium ve výši 10 000Kč/měsíc,pokud bude dostatek disponibilních prostředků v akademickém roce 2017/2018.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.10.2017