USA

Kansas State University

 

pokud získáte méně než 12 bodů z písemného testu, postupujete k ústním pohovorům, ale budete si muset vybrat jinou školu než KSU

Pojištění:

KSU požaduje, aby studentem zakoupené pojištění mělo určitě plnění – viz. KSU požadavky na plnění

Pokud dané podmínky vámi vybrané pojištění nesplňuje, budete muset zaplatit pojištění, které nabízí KSU – viz. Informace o pojištění

Cena pojištění pro rok 2017/18 – 610 USD / semestr

Toto pojištění bohužel nekryje období prázdnin, proto doporučujeme, aby se studenti raději ještě připojistili v ČR.

Podmínky ubytování a stravování:

Housing Update for Room and Board Exchanges

Pokud se budete chtít ubytovat na jiné koleji nebo budete chtít změnit formu stravování, budete muset rozdíl doplatit.
 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 03.05.2018