Termín pro odevzdání přihlášek k výběrovému řízení na akademický rok 2017/2018 je 20.10.2016 – 20.11.2016.

USA

University of Wisconsin

 

STUDIUM:

  1. v angličtině – studium předmětů ekvivalentních k předmětům na ČVUT

(at least 50% of your courses must be from those listed in the College of Engineering and can be from any Engr department. The other 50% can be from non-Engineering departments (like Computer Science)) 

 

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  20.11.2016

(pro ČVUT školní rok 2017/18)

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA:

  1. studijní výsledky
  2. znalost angličtiny – test – min 15 bodů
    pokud získáte méně než 15 bodů, postupujete k ústním pohovorům, ale budete si muset vybrat jinou školu než UWM
  3. znalost angličtiny – pohovor
  4. mimoškolní aktivity (dobrovolnictví, členství v neziskových nebo studentských organizacích, …) a úspěchy

 

 JAK ŽÁDAT

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

studenti Bc a Mgr programů, KROMĚ 1. ročníku Bc studia

 

 

MOŽNÁ DÉLKA POBYTU: 1 – 2 semestry

 

VOLNÝCH MÍST: 3 (podle počtu zájemců)

 

 

FINANČNÍ PODMÍNKY:

  1. Školné se neplatí.
  2. Vše ostatní (strava, ubytování, pojištění, letenka, …) si studenti hradí sami.
  3. Student může získat stipendium ve výši 10 000Kč/měsíc pokud bude dostatek disponibilních prostředků v akademickém roce 2017/2018.

 

AKADEMICKÝ KALENDÁŘ

 

WWW STRÁNKY ZAHR. UNIVERZITY

ZPRÁVY Z POBYTU


FACT SHEET

SPECIFIKA PROGRAMU Studenti si musí koupit pojištění poskytované zahraniční univerzitou . cca 550 USD/semestr. Cestovní pojištění zakoupená v ČR univerzita neuznává.
Požadavky na AJ – TOEFL nebo IELTS

 

Jak postupovat od přihlášky, přes samotný výjezd a návrat na ČVUT

 

 

Důležité dokumenty pro studijní stáž v rámci Mimoevropských Bilaterálních Dohod (MBD)

 

 

Máte dotazy?Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 21.04.2017