Frequently Asked Questions – Mimoevropské bilaterální dohody (MBD)

 

Mohu současně podat přihlášky do výběrových řízení na MBD i na CREPUQ?

ANO

 

Mohu podat více přihlášek do výběrových řízení na MBD?

ANO, výběrová řízení na MBD mají 3 kola, s různými termíny. Na každý z těchto termínů si můžete podat 1 přihlášku se třemi univrezitami, klidně z různých zemí.

 

Mohu podat více přihlášek do různých kol, a pokud budu vybrán, vyjet na 2 semestry na 2 různé zahraniční instituce?

ANO – kombinovat ale můžete jen univerzity z různých kol. V rámci jednoho kola tedy můžete získat místo jen na 1 univerzitě.

 

Potřebuji TOEFL zkoušku či jiný jazykový certifikát?

Záleží, na kterou univerzitu se hlásíte. Informace o jazykových požadavcích je uvedena na jednotlivých stránkách univerzit. Pokud by Vás zajímal program CREPUQ, tak tam to záleží na požadavcích jednotlivých institucí.  Body se vám nebudou přesouvat automaticky z 1 kola do druhého. Napiště na katerina.boskova@cvut.cz a požádejte o uznání bodů. Je nutné upřesnit, kdy jste test psal/a a pro jaký program.

 

Mohu na studijní stáž v rámci MBD vyjet vícekrát?

ANO, pokud s tím souhlasí Vaše fakulta, nebudete kvůli této stáži prodlužovat studium a uspějete ve výběrovém řízení.

 

Mohu použít výsledky z písemného testu z angličtiny z minulých výběrových řízení na Erasmus, resp. MBD?

ANO, potřebujeme od Vás potvrzení této skutečnosti.

 

Jaký obor mohu kde studovat?

Předpokladem pro Vaši přihlášku je, že na instituci, na kterou se hlásíte, budete mít co studovat. Hledejte tedy kurzy, které by byly ekvivalentní k ČVUT předmětům, které Vám zbývají odstudovat a podle nich si vybírejte zahraniční instituci. Nehledejte shodný obor, či fakultu, ale vybírejte jednotlivé kurzy/předměty.

 

Jaké máte úřední hodiny?

Po- Pá: 9:00 – 11:00

Po, St: 13:00 – 15:00

Pokud Vám čas nevyhovuje, napište mi na katerina.boskova@cvut.cz nebo zavolejte na 224 353 466 a domluvíme se na schůzce.

 

Mohu vyjet na studijní stáž, pokud mi zbývá napsat pouze diplomová práce?

Z naší strany (rektorát) problém není. Váš ČVUT školitel a fakulta s tím musí samozřejmě souhlasit. Podmínkou Vaší stáže je nalezení externího školitele na zahraniční instituci, který Vás bude mít na starosti a Vaši tamní práci povede. Po návratu musíte předložit potvrzení od externího školitele (PŘÍKLAD) a doklad o uznání studia v zahraničí s min. 20 uznanými kredity/semestr (závěrečný projekt, diplomní seminář, …). Externího školitele si hledáte sami, v krajních případech Vám může pomoci i OZS.

 

Jaká je pravděpodobnost, že uspěji ve výběrovém řízení a na studijní stáž vyjedu?

Na akademický rok 2017/2018 se do výběrového řízení přihlásilo cca 300 studentů a cca 190 jich do zahraničí vyjelo.

 

Kdy si mohu koupit letenku?

Až Vám zahraniční instituce pošle zvací dopis, kterým potvrdí Vaše přijetí v rámci exchange programu. Pravděpodobnost, že Vás zahraniční instituce po naší nominaci přijme je 99%.

 

V kterém ročníku se mohu hlásit do výběrového řízení?

V prvním ročníku se můžete hlásit až jakmile budete mít studijní výsledky za 1. semestr. Časově to vychází na 3. kolo.

V dalších ročnících Vás limituje pouze výběr vhodných kurzů a pravidla jednotlivých fakult – př. FA vysílá studenty jen v magisterských programech.

V tabulce nabízených univerzit pro jednotlivá kola je u každé univerzity uvedeno, v jakém ročníku se můžete hlásit.

 

Studuji v posledním ročníku bakalářského programu, vyjet na stáž bych chtěl v magisterském programu jiné fakulty. Co pro to mohu udělat?

Přihlášku do výběrového řízení Vám podepíše Vaše „bakalářská“ fakulta, ovšem předběžný souhlas musíte získat i od své „magisterské“ fakulty přes kterou se Váš výjezd uskuteční.

 

Platí pro MÚVS stejné podmínky jako pro ostatní fakulty?

ANO. Přihlášku do výběrového řízení Vám schvaluje doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. .

 

Jaká je oblíbenost jednotlivých zemí při výběrovém řízení?

1. Kanada

2. Austrálie

3. Singapur

4. USA

5. Japonsko

6. Taiwan

7. Korea

8. Čína

9. Mexiko

10. Rusko

11. Peru

12. Kostarika

13. Argentina

14. Brazílie

 

Jsou k dispozici anotace předmětů na zahraničních institucích?

Pokud takovýto seznam nenaleznete na webových stránkách jednotlivých institucí, tak mne kontaktujte a já napíši příslušné koordinátorce.

 

Mohu si svou studijní stáž na zahraniční instituci prodloužit?

Podmínky takovéhoto kroku jsou:

A, souhlas fakulty (nová přihláška s podpisem studijního proděkana)

B, souhlas OZS, rektorát

C, souhlas zahraniční instituce, na které momentálně studujete

 

Na koho se obrátit, pokud nastane změna ve studijním plánu?

Veškeré takovéto změny řešte s fakultou. Pro rektorát je důležitý studijní plán před tím než odjedete, a poté až transcript a srovnávací arch po absolvování vaší studijní stáže.

 

Vysvětlivky k přihlášce

 

Rozhoduje pořadí zahraničních institucí, které vyplním do přihlášky?

ANO, seznam studentů, kteří se zúčastnili výběrového řízení je seřazen podle celkového počtu bodů a lépe umístěným studentům je nabízena jejich první volba. Po zaplnění míst na zahraniční instituce je dalším studentům nabízena jejich druhá, resp. třetí volba.

 

Jak si mám vybrat semestr, příp. celý akademický rok, na studijní stáž?

OZS preferuje, aby na studijní stáž vyjelo co nejvíce studentů. Primárně jsou tedy nabízeny semestry, pouze v případě malého zájmu o danou instituci se zájemcům nabízí celý ak. rok (některé zahraniční instituce přijímají studenty pouze na celý akademický rok). Volba, zda-li to bude ZS nebo LS, je na Vás a Vaší fakultě. Podívejte se na akademický kalendář zahraničních univerzit a zkontrolujte, jestli  se začátek/konec vámi vybraného semestru nekryje  se začátkem/koncem semestru na ČVUT.

 

Musím mít pro výjezd na studijní stáž v rámci MBD české občanství?

NE. Hlásit se může každý student ČVUT. However, if you receive a scholarship to study at CTU, you had better check whether it will be paid  while you are studying abroad. Scholarships paid by Czech goverement agencies are normally payable only for studies inside the Czech Republic.

 

Mohu se do výběrového řízení přihlásit i jako student dálkového studia?

ANO. Hlásit se může každý student ČVUT, ale na zahraniční instituci musíte být studentem prezenčního studia.

 

Existují další možnosti financování mé studijní stáže?

Pečlivě si pročtěte všechny odkazy pod tímto linkem.

 

Není mi jasné, jak funguje dar pro zahraničního studenta?

Studijní stáže mimo Evropu fungují na výměnách studentů mezi ČVUT a zahraniční institucí. Ideálně by se mělo jednat o výměnu 1 student za 1 studenta na stejně dlouhou dobu (1 či 2 semestry). Všechny bilaterální dohody jsou nastaveny tak, že studenti platí školné na svých domovských institucích a na zahr. instituci ne (na ČVUT studenti studující v češtině školné neplatí). Některé bilaterální dohody jsou sepsány i pro úhradu ubytování, resp. stravy. To znamená, že student opět uhradí ubytování a stravu na své domovské instituci a v zahraničí užívá stejných výhod. Úhrada ubytování a stravy je provedena formou daru na účet ČVUT. A to samostatnou darovací smlouvou (možnost odečtení ze základu daně) a následným obdržením celého stipendia na mobilitu.

 Co když zkrátím nebo prodloužím délku pobytu oproti datům, která jsem uvedl/a ve finační dohodě?

Pokud se na konci Vašeho pobytu bodou data lišit – tzn. vrátíte se dříve nebo později, než jak jste uvedli ve finanční dohodě – a vy budete buď žádat o dofinancování nebo Vás požádáme o vrácení části stipendia, bude se postupovat podle následujícího časového rozdělení:

Zkrácení/prodloužení pobytu o 1 – 10 dní – nedostanete ani nevracíte nic

Zkrácení/prodloužení pobytu o 11 – 20 dní – požádáme Vás o/pošleme Vám 1/2 měsíčního stipendia

Zkrácení/prodloužení pobytu o 21  a více dní – požádáme Vás o/pošleme Vám celou částku měsíčního stipendia
Jaké pojištění si mám do zahraničí zařídit?

Pojištění Vám musí krýt léčebné výlohy a repatriaci. Klidně si můžete zřídit pojištění k platební kartě a na zbytek se dopojistit u klasických pojišťoven. Pozor, některé zahraniční instituce požadují po přijíždějících studentech jejich vlastní univerzitní pojištění. V takovém případě se pojistěte také na dobu, než Vám toto pojištění po opuštění ČR začne platit.

 

Can I retake the English language test?

No. You can take one test for each round.

What CTU International Office English grades are considered equivalent to B2 and C1?

All students who will study in English language as Erasmus students or as Exchange students are required to provide evidence of at least B2 level English skills. The CTU International Office provides a testing service free-of-charge. This test is a written test. For a place as an Erasmus/Exchange student awarded by the rectorate, a spoken English test is also required. Each faculty has its own requirements and procedures when selecting candidates for the places that it awards.

A grade between 0 and 20 is awarded in the CTU International Office English test. A grade of 11 or more is equivalent to a pass at B2 level. A grade of 16 or more is equivalent to a pass at C1 level. A certificate will be made for a student on request, on the basis of the written test and a spoken test. Most CTU partner universities recognize the CTU International Office certificate.

 

Why is an English test required for outgoing Erasmus and Exchange students?

The English test is administered:

1. To ensure that outgoing students have adequate language skills to study successfully and present a good image of the university,

2. To comply with the requirements of the Erasmus programme and of our partner universities, and

3. Because the English grades form part of the basis for selecting candidates (when there are more candidates than places available).

 

What if I have a Cambridge, TOEFL or IELTS certificate?

If a student has been awarded a certificate on the basis of a test administered by a widely-recognized institution, her/his grades can be converted into a grade out of 20 for equivalence with the CTU International Office test. For example, a C grade for FCE is 11; a B grade for FCE is 14; an A grade for FCE is 16; a C grade for CAE is 16; a B grade for CAE is 18; and an A grade for FCE is 20. The conversion is done on a case-by-case basis, when the student presents her/his certificate. A student with a certificate from a widely-recognized institution can take the CTU International Office test to try to achieve a higher grade, with a guarantee that she/he has the option of retaining her/his equivalent grade mentioned above.

Please note that the CTU International Office test is not a lottery, and the fact that it is offered free-of-charge should not be abused. Reasonable requests can be considered, but time-wasting is not appreciated.

S dotazy týkající se uznávání předmětů, se obracejte na Vaši fakultu.

Pokud máte nějaké další dotazy, které si myslíte, že by zde neměly chybět, napište mi.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 11.03.2019