BYROKRACIE SE NEBOJTE, JSME TADY PRO VÁS, ABYCHOM VÁM POMOHLI.

 

1. Před výběrovým řízením… Co zvážit?

Nabídku kurzů na zahraniční univerzitě, příp. vyučující těchto kurzů, se kterými byste mohli spolupracovat na diplomové práci.

Kdy vyjet a na jak dlouho – jestli chcete vyjet v bakalářském nebo magisterském programu a zústat na zahraniční univerzitě 1 nebo 2 semestry.

Kolik peněz to bude stát – čerpejte ze zkušeností studentů, kteří vyjeli v minulosti.

 

2. Postup výběrového řízení…

Je nutné vyplnit  a odeslat online přihlášku a dokázat, že jste schopni studovat v jazyce dané země nebo v angličtině.

Více informací na tomto odkazu.

Výběrová kritéria naleznete zde.

 

3. Co dělat, když Vás vybereme…

Potvrzení Vašeho výběru – OZS vám krátce po uzávěrce termínu pro podání přihlášky zašle na vaši e-mailovou adresu vyrozumění, že jste byl/a vybrán/a a současně budete požádáni tento výběr do určitého termínu potvrdit.

Dokumenty pro zahraniční univerzitu – informace ke konkrétní univerzitě budou zaslány vybraným studentům emailem.

Vízum – Na základě včas dodaných dokumentů vám zahraniční univerzita vystaví a pošle pozvání. Toto pozvání budete potřebovat k žádosti o vízum. O vízum žádáte na velvyslanectví dané země v ČR.

Letenka – Doporučujeme s koupí letenky počkat až na potvrzení ze zahraniční univerzity, že jste byli přijati k výměnnému programu.

 

4. Před odjezdem do zahraničí

Je nutné podepsat Finanční dohodu na stipendium MŠMT 10 000Kč/měsíc – pro podpis s vedoucím OZS potřebujete:

Studijní plán – podepsaný studijním proděkanem Vaší fakulty (pro doktorandy – proděkan pro vědu a výzkum).

Pojištění před odjezdem odevzdáte kopii pojištění na celou dobu pobytu.

Potvrzení o zápisu do dalšího semestru – buď potvrzení o studiu nebo printscreen z KOSu, na kterém je vidět, že jste zapsaní.

Finanční dohodu vyplňuje student sám v mobility.cvut.cz. K vyplnění budete potřebovat vědět:

Číslo účtu

Přesná data začátku a konce vašeho studijního pobytu – pokud se na konci Vašeho pobytu bodou data lišit – tzn. vrátíte se dříve nebo později, než jak jste uvedli ve finanční dohodě – a vy budete buď žádat o dofinancování nebo Vás požádáme o vrácení části stipendia, bude se postupovat podle následujího časového rozdělení:

Zkrácení/prodloužení pobytu o 1 – 10 dní – nedostanete ani nevracíte nic

Zkrácení/prodloužení pobytu o 11 – 20 dní – požádáme Vás o/pošleme Vám 1/2 měsíčního stipendia

Zkrácení/prodloužení pobytu o 21  a více dní – požádáme Vás o/pošleme Vám celou částku měsíčního stipendia

 

5. Před odjezdem ze zahraniční univerzity

V zahraničí si necháte uznat Confirmation of study period a domluvíte se, zda-li vám bude transcipt of records předán osobně, nebo zaslán na adresu OZS ČVUT.

 

6. Po návratu ze zahraničí

Podpisem finanční dohody se zavazujete ke těchto splnění podmínek:

a) studovat po dobu uvedenou ve smlouvě => odevzdání Confirmation of study period

b) odevzdat transcript of records – platí pro Bc. a Mgr. (pokud přijde na OZS, budeme vás informovat emailem)

c) PhD studenti – dodat potvrzení od externího školitele – příklad zde

d) odevzdat srovnávací arch do 14 dnů od získání transcriptu. Měli byste odstudovat 20 na fakultě ČVUT uznaných kreditů za semestr – platí pro Bc. a Mgr. (nižší počet kreditů lze uznat pouze na základě souhlasu studijního proděkana)

e) zapsat vaše zkušenosti z pobytu na vybrané univerzitě na http://reports.cvut.cz

 

 NEPŘEHLÉDNĚTE

 Pokud nedodáte některý z výše jmenovaných dokumentů, či nesplníte ve finanční dohodě (FD) potvrzenou dobu pobytu, příp. počet schválených kreditů, budete muset, ve smyslu FD, vrátit část nebo celé poskytnuté stipendium.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 11.10.2017