Termín pro odevzdání přihlášek k výběrovému řízení na akademický rok 2017/2018 je 20.10.2016 – 20.11.2016.

KANADA

Université Laval

 

STUDIUM:

  1. v angličtině – spolupráce na projektech, dipl. pracích apod. s externím školitelem
  2. ve francouzštině – studium předmětů ekvivalentních k předmětům na ČVUT
  3. ve francouzštině – spolupráce na projektech, dipl. pracích apod. s externím školitelem

 

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20.11.2016

(pro ČVUT školní rok 2017/18)

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA:

  1. studijní výsledky
  2. znalost angličtiny – test
  3. znalost angličtiny – pohovor. Nebo potvrzení o znalosti francouzštiny
  4. mimoškolní aktivity (dobrovolnictví, členství v neziskových nebo studentských organizacích, …) a úspěchy

 

  JAK ŽÁDAT

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

studenti Bc – ne dříve než ve svém předposledním roce studia

Studenti Mgr i PhD programů

KROMĚ 1. ročníku Bc studia a studentů MÚVS

 

 

MOŽNÁ DÉLKA POBYTU: 1 semestr

 

VOLNÝCH MÍST: 5 semestrů

 

 

FINANČNÍ PODMÍNKY:

  1. Školné se neplatí.
  2. Vše ostatní (strava, ubytování, pojištění, letenka) si studenti hradí sami.
  3. Student může získat stipendium ve výši 10 000Kč/měsíc, pokud bude dostatek disponibilních prostředků v akademickém roce 2017/2018.

AKADEMICKÝ KALENDÁŘ

 

WWW STRÁNKY ZAHR. UNIVERZITY

 

JAK POSTUPOVAT OD PŘIHLÁŠKY, PŘES SAMOTNÝ VÝJEZD A NÁVRAT NA ČVUT

 

 

Důležité dokumenty pro studijní stáž v rámci Mimoevropských Bilaterálních Dohod (MBD)

 

 

Máte dotazy?Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017