Termín pro odevzdání přihlášek k výběrovému řízení na akademický rok 2017/2018 je 20.10.2016 – 20.11.2016.

ČVUT v Praze uzavřelo dvoustranné dohody s těmito singapurskými univerzitami:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017