Akademický rok 2020/2021

Termíny přihlášek pro pracovní stáže:

  • PRO STUDENTY – 2. kolo –  do 20.11.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 11.01.2021 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021).
  • PRO STUDENTY – 1. kolo – prodlouženo do 31.08.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 12.10. – 09.11.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021).

 

  • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 3. kolo –  do 12.01.2021 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 01.03.2021 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v lednu-únoru 2021. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!
  • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 2. kolo – do 23.08.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve 05.10.2020 a koncem stáže nejpozději 31.08.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v září 2020. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!
  • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY –  1. kolo –  do 31.05.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.09. – 30.10.2020 a koncem stáže nejpozději 31.05.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v červnu-srpnu 2020. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

V případě nevyčerpání finančních prostředků bude přidán další termín.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 12.10.2020