Informace pro potencionální zájemce

  1. Nalezení hostitelské organizace je Vaší vlastní iniciativou. Stipendium lze poskytnout na pracovní stáž nalezenou jakýmkoliv způsobem. Pracovní stáž musí probíhat v oblasti navazující na Vámi vystudovaný obor na ČVUT.
  2. Můžete využít vlastní kontakty, internet, níže uvedenou nabídku pracovních příležitostí, databázi hostitelských organizací, sociální sítě, kontakty na hostitelské organizace ze závěrečných zpráv Vašich kolegů atd.
  3. Připravte si dokumenty potřebné pro vyhledání vhodné hostitelské organizace, tj. životopis, motivační dopis, portfolio, vše v angličtině, popř. v jazyce dané země, o kterou máte zájem.
  4. Pokud budete reagovat na námi zveřejněnou nabídku, zašlete výše uvedené dokumenty na kontaktní adresu v zahraničí. Z důvodu zachování kontaktů jsou v nabídce ponechány i nabídky se starším datem.
  5. Uvědomte si, že je potřeba značné trpělivosti, snahy a času, takže začněte hledat hostitelskou organizaci se značným předstihem a nenechte se odradit počátečním neúspěchem.
  6. Po nalezení hostitelské organizace jí zašlete k potvrzení formulář Ex-ante, který je nedílnou součástí přihlášky.

Databáze hostitelských organizací, ve kterých již byly v minulosti uskutečněny pracovní stáže (včetně kontaktů). Jednotlivé zprávy pak naleznete v záložce „Zprávy ze stáží“.

Nabídka pracovních příležitostí:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 30.04.2021