Zájem o studium – Počet zápisů ke studiu

Bakalářské studium

Zájem o studium - Počet zápisů- Bakalářské studium - celkem

Počet zápisů ke studiu 2020 2021 2022
Fakulta stavební 903 1106 971
Fakulta strojní 589 531 376
Fakulta elektrotechnická 757 682 745
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 366 371 547
Fakulta architektury 400 346 411
Fakulta dopravní 363 305 313
Fakulta biomedicínského inženýrství 535 613 442
Fakulta informačních technologií 858 939 1109
Masarykův ústav vyšších studií 159 214 355
celkem 4930 5107 5269

Tabulka zápisů bakaláři
Graf bakaláři zápisy

Navazující magisterské studium

Zájem o studium - Počet zápisů- Navazující magisterské studium - celkem

Počet zápisů ke studiu 2020 2021 2022
Fakulta stavební 413 362 360
Fakulta strojní 318 353 236
Fakulta elektrotechnická 404 390 359
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 93 87 88
Fakulta architektury 199 197 212
Fakulta dopravní 171 135 122
Fakulta biomedicínského inženýrství 216 273 212
Fakulta informačních technologií 209 249 242
Masarykův ústav vyšších studií 143 168 156
celkem 2166 2214 1987

Tabulka navazující magisterské studium počet zápisů
Graf navazující magisterské studium počet zápisů

Doktorské studium

Zájem o studium - Počet zápisů- Doktorské studium - celkem

Počet zápisů ke studiu 2020 2021 2022
Fakulta stavební 75 85 72
Fakulta strojní 48 48 48
Fakulta elektrotechnická 74 102 64
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 26 76 46
Fakulta architektury 37 28 29
Fakulta dopravní 13 30 38
Fakulta biomedicínského inženýrství 41 42 28
Fakulta informačních technologií 16 12 13
celkem 330 423 341

Tabulka doktorské studium počet zápisů
Graf doktorské studium počet zápisůVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 15.01.2024