Studenti – samoplátci (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia, nově včetně rozlišení formy doktorského studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. O samoplátce se jedná v případě, kdy je studium plně hrazeno studentem(kou) z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§ 58, odst. 4). Vysoká škola je nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. Vykazují se počty studií, nikoliv fyzické osoby (jedna fyzická osoba může mít více studií). Zahrnuta jsou aktivní studia k 31. 12.

Schéma ke stažení ve formátu JSON* zde.

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se uvedená data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují.
kod_isced text Široce vymezený obor ISCED-F, ke kterému se uvedená data vztahují.
BP číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v bakalářských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
BKD číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v bakalářských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.
MP číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v magisterských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
MKD číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v magisterských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.
NP číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v navazujících magisterských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
NKD číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v navazujících magisterských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.
DP číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v doktorských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
DKD číslo Počet aktivních studií studentů-samoplátců v doktorských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.

Data jsou přístupná: všem.

*(formát JSON je možné otevřít v Notepadu nebo Wordu)

Data za poslední 3 roky (rok 2020-2022)

  • Bakalářské studium

 

  • Navazující magisterské studium

 

  • Doktorské studium


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024