Studenti – samoplátci (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia, nově včetně rozlišení formy doktorského studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. O samoplátce se jedná v případě, kdy je studium plně hrazeno studentem(kou) z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§ 58, odst. 4). Vysoká škola je nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. Vykazují se počty studií, nikoliv fyzické osoby (jedna fyzická osoba může mít více studií). Zahrnuta jsou aktivní studia k 31. 12.

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023