Českému vysokému učení technickému v Praze byla Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělena dne 16.6.2022 institucionální akreditace pro 9 oblastí vzdělávání, institucionální akreditace pro tyto oblasti vzdělávání je platná do 16.7.2032. Institucionální akreditace je udělena pro následující oblasti vzdělávání:

a) Architektura a urbanismus (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

b) Doprava (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

c) Elektrotechnika (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

d) Energetika (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

e) Informatika (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

f) Kybernetika (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

g) Stavebnictví (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

h) Strojírenství, technologie a materiály (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů),

i) Zdravotnické obory (bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů).

 

Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o žádosti o udělení institucionální akreditace

Zápis z jednání a stanovisko hodnoticí komise k žádosti vysoké školy o institucionální akreditaci

 

Zápisy z jednání a stanoviska dílčích komisí k žádosti vysoké školy o institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání („Zápis z jednání“), Zprávy zpravodajů Rady NAÚ pro institucionální akreditace („Zpráva zpravodaje“)

Institucionální prostředí Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Architektura a urbanismus Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Doprava Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Elektrotechnika Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Energetika Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Informatika Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Kybernetika Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Stavebnictví Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály Zápis z jednání Zpráva zpravodaje
Oblast vzdělávání Zdravotnické obory Zápis z jednání Zpráva zpravodaje

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 24.01.2024