Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část a široce vymezených oborů klasifikace ISCED-F, počty uchazečů (tzn. počet fyzických osob), počet přijetí a počet zápisů ke studiu). Vykazují se údaje o přijímacím řízení vč. zahraničních uchazečů. V případě počtu „přijetí“ a „zápisů“ se nejedná o počty fyzických osob, tzn. jedna osoba přijatá/zapsaná na více studií vstupuje do tabulky právě tolikrát, kolikrát byla přijata/zapsána. V případě počtu uchazečů se vykazují fyzické osoby takovým způsobem, že v rámci jedné fakulty může být osoba uvedena více než jednou (pokud si podala přihlášku do více skupin studijních programů), avšak v celkovém údaji za fakultu bude uvedena pouze jedenkrát. Celkový údaj za fakultu tak není součtem údajů ze skupin studijních programů na této fakultě. Totéž platí i pro fakulty a celkový údaj za VŠ, kdy jeden uchazeč může být vykázán za více fakult či součástí VŠ. Údaje za VŠ celkem nejsou součtem údajů z fakult, ale odráží reálný stav zájmu o danou VŠ! Rozhodným obdobím je kalendářní rok zápisu do studia (2022), tj. přihlášky ke studiu a přijatí/zapsaní studenti vztahující se k zápisům ke studiu proběhlým v roce 2022.

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023