Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část a široce vymezených oborů klasifikace ISCED-F, počty uchazečů (tzn. počet fyzických osob), počet přijetí a počet zápisů ke studiu). Vykazují se údaje o přijímacím řízení vč. zahraničních uchazečů. V případě počtu „přijetí“ a „zápisů“ se nejedná o počty fyzických osob, tzn. jedna osoba přijatá/zapsaná na více studií vstupuje do tabulky právě tolikrát, kolikrát byla přijata/zapsána. V případě počtu uchazečů se vykazují fyzické osoby takovým způsobem, že v rámci jedné fakulty může být osoba uvedena více než jednou (pokud si podala přihlášku do více skupin studijních programů), avšak v celkovém údaji za fakultu bude uvedena pouze jedenkrát. Celkový údaj za fakultu tak není součtem údajů ze skupin studijních programů na této fakultě. Totéž platí i pro fakulty a celkový údaj za VŠ, kdy jeden uchazeč může být vykázán za více fakult či součástí VŠ. Údaje za VŠ celkem nejsou součtem údajů z fakult, ale odráží reálný stav zájmu o danou VŠ! Rozhodným obdobím je kalendářní rok zápisu do studia (2022), tj. přihlášky ke studiu a přijatí/zapsaní studenti vztahující se k zápisům ke studiu proběhlým v roce 2022.

Schéma ke stažení ve formátu JSON* zde.

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se uvedená data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují.
kod_isced text Široce vymezený obor ISCED-F, ke kterému se uvedená data vztahují.
B_pocet_uchazecu číslo Počet uchazečů (fyzických osob) o studium v bakalářských studijních programech.
B_pocet_prihlasek číslo Počet podaných přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech.
B_pocet_prijeti číslo Počet studentů přijatých ke studiu v bakalářských studijních programech.
B_pocet_zapisu číslo Počet zápisů do studia v bakalářských studijních programech.
M_pocet_uchazecu číslo Počet uchazečů (fyzických osob) o studium v magisterských studijních programech.
M_pocet_prihlasek číslo Počet podaných přihlášek ke studiu v magisterských studijních programech.
M_pocet_prijeti číslo Počet studentů přijatých ke studiu v magisterských studijních programech.
M_pocet_zapisu číslo Počet zápisů do studia v magisterských studijních programech.
N_pocet_uchazecu číslo Počet uchazečů (fyzických osob) o studium v navazujících magisterských studijních programech.
N_pocet_prihlasek číslo Počet podaných přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech.
N_pocet_prijeti číslo Počet studentů přijatých ke studiu v navazujících magisterských studijních programech.
N_pocet_zapisu číslo Počet zápisů do studia v navazujících magisterských studijních programech.
D_pocet_uchazecu číslo Počet uchazečů (fyzických osob) o studium v doktorských studijních programech.
D_pocet_prihlasek číslo Počet podaných přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech.
D_pocet_prijeti číslo Počet studentů přijatých ke studiu v doktorských studijních programech.
D_pocet_zapisu číslo Počet zápisů do studia v doktorských studijních programech.

Data jsou přístupná: všem.

 

*(formát JSON je možné otevřít v Notepadu nebo Wordu)Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024