Absolventi akreditovaných studijních programů, podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia). Vykazují se počty absolvovaných studií, nikoliv fyzické osoby. Zahrnuti jsou občané ČR + cizinci; studium v akreditovaném studijním programu ukončené úspěšným vykonáním státní zkoušky (§ 55); včetně samoplátců, včetně absolvovaných studií studentů vyjetých na krátkodobém studijním pobytu, bez absolvovaných krátkodobých studijních pobytů zahraničními studenty, bez CŽV a mezinárodně uznávaných kurzů. Zahrnuta jsou studia úspěšně absolvovaná v období 1. 1. – 31. 12.

Schéma ke stažení ve formátu JSON* zde.

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se uvedená data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují
kategorie text Skupina studentů, ke které se uvedená data vztahují. Může se jednat o ženy či cizince, a pokud není kategorie uvedená, jedná se o všechny studenty dohromady.
kod_isced text Široce vymezený obor ISCED-F, ke kterému se uvedená data vztahují.
BP číslo Počet absolventů bakalářských studijních programů v prezenční formě.
BKD číslo Počet absolventů bakalářských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.
MP číslo Počet absolventů magisterských studijních programů v prezenční formě.
MKD číslo Počet absolventů magisterských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.
NP číslo Počet absolventů navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě.
NKD číslo Počet absolventů navazujících magisterských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.
DP číslo Počet absolventů doktorských studijních programů v prezenční formě.
DKD číslo Počet absolventů doktorských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.

Data jsou přístupná: všem.

*(formát JSON je možné otevřít v Notepadu nebo Wordu)

Data za poslední 3 roky (rok 2020-2022)

  • Bakalářské studium

 

  • Navazující magisterské studium

 

  • Doktorské studium


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024