Absolventi akreditovaných studijních programů, podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia). Vykazují se počty absolvovaných studií, nikoliv fyzické osoby. Zahrnuti jsou občané ČR + cizinci; studium v akreditovaném studijním programu ukončené úspěšným vykonáním státní zkoušky (§ 55); včetně samoplátců, včetně absolvovaných studií studentů vyjetých na krátkodobém studijním pobytu, bez absolvovaných krátkodobých studijních pobytů zahraničními studenty, bez CŽV a mezinárodně uznávaných kurzů. Zahrnuta jsou studia úspěšně absolvovaná v období 1. 1. – 31. 12.

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023