Popis činnosti týmu a jeho členové

Oddělení kvality a informačního systému má 4 hlavní činnosti, které mají jedno společné a to zvedat kvalitu univerzity v různých úrovních/sektorech.

První činností týmu je agenda spojena se systémem zabezpečování a hodnocení kvality rozšířena o institucionální akreditaci. Do této agendy spadá sledování a koordinace systému hodnocení kvality ve všech oblastech činností ČVUT, zajištění funkčnosti systému řízení kvality, informovanost o problematice kvality na všech úrovních řízení, činnosti na základě požadavků rektora, prorektora a Rady pro vnitřní hodnocení. V neposlední řadě vedení centrální evidence akreditovaných studijních programů a zajišťování s tím spojených činností.

Druhou činností je rozvoj informačního systému, infomačních a komunikačních technologií podle schválené strategie a koncepce, nastavení systému řízení IS, systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a uplatnění programového a projektového řízení rozvoje informačního systému, obsahu a náplně spolupráce mezi fakultami, VIC a dalšími součástmi univerzity při zajišťování rozvoje a využívání IS a další. V této činnosti je i propojení na předchozí činnost, návrhy úprav z hlediska kvality všech částí IS, zejména z hlediska úspor lidských a finančních zdrojů.

Dále se tým zabývá datovým skladem, kde se nastavují zdrojová data, které se následně využívají na návrhy témat z oblasti řízení kvality do strategických dokumentů, příprava zpracování “Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT” a každoročních dodatků k této zprávě.

V neposlední řadě tým zajišťuje tvorbu a řízení procesů v oblasti kybernetické bezpečnosti (ohledně utajovaných informací v součinnosti s bezpečnostním ředitelem).

 

 

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 01.12.2022