Popis činnosti týmu a jeho členové

Oddělení kvality má hlavní činnosti, které mají jedno společné, a to zvedat kvalitu univerzity v různých úrovních/sektorech.

Primární činností týmu je agenda spojená se systémem zabezpečování a hodnocením kvality, rozšířená o institucionální akreditaci. Do této agendy spadá sledování a koordinace systému hodnocení kvality ve všech oblastech činností ČVUT, zajištění funkčnosti systému řízení kvality, informovanost o problematice kvality na všech úrovních řízení, činnosti na základě požadavků rektora, prorektora a Rady pro vnitřní hodnocení. Oddělení kvality zajišťuje vedení centrální evidence akreditovaných studijních programů a s tím spojené procesy akreditací studijních programů, hodnocení kvality studijních programů a procesy akreditací habilitačních a profesních řízení.

Dále se tým zabývá datovým skladem, kde se nastavují zdrojová data, které se následně využívají na návrhy témat z oblasti řízení kvality do strategických dokumentů, přípravou zpracování “Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT” a každoročních dodatků k této zprávě.

 

TÝM ZAMĚSTNANCŮ ODBORU 
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Prorektor pro řízení kvality
radek.holy@cvut.cz
+ 420 224 358 454
Mgr. Michaela Kučerová
Vedoucí odboru pro kvalitu 
michaela.kucerova@cvut.cz
akreditace@cvut.cz
hodnoceni@cvut.cz
+ 420 224 353 483
+ 420 728 783 151
Agenda:
Administrativní agenda vedoucího odboru pro kvalitu
Řídí a vede tým zaměstnanců odboru pro kvalitu, zodpovídá za personální záležitosti
Kontaktní osoba pro agendu akreditací SP
Kontaktní osoba pro agendu akreditací habilitačních a profesních řízení
Bc. Eva Antonie Šatníková
Koordinační projektový pracovník
eva.satnikova@cvut.cz
akreditace@cvut.cz
hodnoceni@cvut.cz
+ 420 224 353 688
+ 420 778 504 043
Agenda:
Administrace přidělených projektů
Spisová agenda odboru (příjem, evidence a elektronický oběh dokumentů, objednávky a faktury odboru)
Spolupráce na činnosti v rámci akreditací SP (příprava dokumentů, práce s akreditačními spisy)
Mgr. Renáta Matoušková
Koordinační a řídící pracovník vnitřního hodnocení kvality
renata.matouskova@cvut.cz
akreditace@cvut.cz
hodnoceni@cvut.cz
+ 420 224 353 684
+ 420 774 656 214
Agenda:
Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení (organizační a administrativní zabezpečení činnosti)
Tajemník Mezinárodní rady ČVUT (organizační a administrativní zabezpečení činnosti IAB)
Spolupráce na činnosti v rámci akreditací SP (příprava dokumentů, práce s akreditačními spisy)
Ing. Jan Buriánek
Projektový manažer
jan.burianek@cvut.cz
+ 420 224 353 699
+ 420 774 655 816
Agenda:
Koordinace mezifakultních a meziuniverzitních projektů / aktivit v oblasti IT
Procesní a systémové optimalizace (identifikace úzkých míst, návrhy opatření, spoluúčast na realizaci vybraných opatření, komunikace s dodavateli)
Ing. Jitka Davidová
Systémový analytik
jitka.davidova@cvut.cz
+ 420 224 353 698
Agenda:
Komplexní a metodický návrh agend týkajících se systému řízení kvality odboru
Analýza a návrh materiálů pro tvorbu interních metodik a směrnic
Testování navržených metodik v praxi
Ing. Kateřina Vrchotová
Datový analytik
katerina.vrchotova@cvut.cz
hodnoceni@cvut.cz
+ 420 224 353 685
+ 420 607 114 743
Agenda:
Kontaktní osoba pro agendu datového skladu
Kontaktní osoba pro agendu hodnocení kvality SP
Kontaktní osoba pro sběr dat do Výročí zprávy


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 20.03.2024