Podíl neúspěšných studií v prvním roce studia. Řazeno dle fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. Ukazatel vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce n=2021 (X) a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářním roce n=2021 a kalendářním roce n+1=2022 (Y). Výpočet je tedy následujícím zlomkem: „Míra studijní neúspěšnosti=Y/X“. Vykazuje se podíl předčasně ukončených studií, nikoliv fyzických osob (jedna fyzická osoba mohla předčasně ukončit více studií). Za předčasně ukončená studia se považují studia ukončená pro nesplnění požadavků nebo vyloučením ze studia (dle číselníku SIMS kódy 2, 3, 6 a 7). Studia ukončená přestupem na jiný studijní program nejsou považována za neúspěšně ukončená studia (tzn. vstupují do parametru X, ale nevstupují do parametru Y).

Schéma ke stažení ve formátu JSON* zde.

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se uvedená data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují
BP číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku bakalářských studijních programů v prezenční formě [%].
BKD číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku bakalářských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě [%].
BC číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku bakalářských studijních programů celkem [%].
NP číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě [%].
NKD číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku navazujících magisterských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě [%].
NC číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku navazujících magisterských studijních programů celkem [%].
DP číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku doktorských studijních programů v prezenční formě [%].
DKD číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku doktorských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě [%].
DC číslo Studijní neúspěšnost prvního ročníku doktorských studijních programů celkem [%].
celkem číslo Studijní neúspěšnost prvních ročníků všech studijních programů celkem [%].

Data jsou přístupná: všem.

*(formát JSON je možné otevřít v Notepadu nebo Wordu)

Data za poslední 3 roky (rok 2020-2022)

  • Bakalářské studium

 

  • Navazující magisterské studium

 

  • Doktorské studium


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024