Podíl neúspěšných studií v prvním roce studia. Řazeno dle fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. Ukazatel vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce n=2021 (X) a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářním roce n=2021 a kalendářním roce n+1=2022 (Y). Výpočet je tedy následujícím zlomkem: „Míra studijní neúspěšnosti=Y/X“. Vykazuje se podíl předčasně ukončených studií, nikoliv fyzických osob (jedna fyzická osoba mohla předčasně ukončit více studií). Za předčasně ukončená studia se považují studia ukončená pro nesplnění požadavků nebo vyloučením ze studia (dle číselníku SIMS kódy 2, 3, 6 a 7). Studia ukončená přestupem na jiný studijní program nejsou považována za neúspěšně ukončená studia (tzn. vstupují do parametru X, ale nevstupují do parametru Y).

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023