Akreditované studijní programy (pouze programy, nikoliv studijní obory) v cizím jazyce (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023