Akreditované studijní programy (pouze programy, nikoliv studijní obory) v cizím jazyce (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují.
kod_isced text Široce vymezený obor ISCED-F, ke kterému se uvedená data vztahují.
BP číslo Počet akreditovaných bakalářských studijních programů v cizím jazyce v prezenční formě.
BKD číslo Počet akreditovaných bakalářských studijních programů v cizím jazyce v kombinované nebo dálkové formě.
MP číslo Počet akreditovaných magisterských studijních programů v cizím jazyce v prezenční formě.
MKD číslo Počet akreditovaných magisterských studijních programů v cizím jazyce v kombinované nebo dálkové formě.
NP číslo Počet akreditovaných navazujících magisterských studijních programů v cizím jazyce v prezenční formě.
NKD číslo Počet akreditovaných navazujících magisterských studijních programů v cizím jazyce v kombinované nebo dálkové formě.
DP číslo Počet akreditovaných doktorských studijních programů v cizím jazyce v prezenční formě.
DKP číslo Počet akreditovaných doktorských programů v cizím jazyce v kombinované nebo dálkové formě.
celkem číslo Součet všech akreditovaných studijních programů v cizím jazyce v obou formách. Hodnota součtu pro celou školu není součtem čísel tabulky po jednotlivých fakultách, ale je to součet unikátních externích kódů napříč celou ČVUT.

Schéma ke stažení zde.

Data jsou přístupná: všem.

Data za poslední 3 roky (rok 2020-2022)

  • Bakalářské studium

 

  • Navazující magisterské studium

 

  • Doktorské studium


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024