Tabulka zobrazuje akreditované studijní programy (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. Do sloupce celkem se zahrnují počty studijních programů (pouze programů, nikoliv studijních oborů) za každý typ a formu studia zvlášť.

Schéma ke stažení ve formátu JSON* zde .

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují.
kod_isced text Široce vymezený obor ISCED-F, ke kterému se uvedená data vztahují.
BP číslo Počet akreditovaných bakalářských studijních programů v prezenční formě.
BKD číslo Počet akreditovaných bakalářských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.
MP číslo Počet akreditovaných magisterských studijních programů v prezenční formě.
MKD číslo Počet akreditovaných magisterských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.
NP číslo Počet akreditovaných navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě.
NKD číslo Počet akreditovaných navazujících magisterských studijních programů v kombinované nebo dálkové formě.
DP číslo Počet akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční formě.
DKP číslo Počet akreditovaných doktorských programů v kombinované nebo dálkové formě.
celkem číslo Součet všech akreditovaných studijních programů v obou formách. Hodnota součtu pro celou školu není součtem čísel tabulky po jednotlivých fakultách, ale je to součet unikátních externích kódů napříč celou ČVUT.

Data jsou přístupná: pro všechny.

*(formát JSON je možné otevřít v Notepadu nebo Wordu)

Data za poslední 3 roky (rok 2020-2022)

  • Bakalářské studium

 

  • Navazující magisterské studium

 

  • Doktorské studium


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024