Tabulka zobrazuje akreditované studijní programy (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část. Do sloupce celkem se zahrnují počty studijních programů (pouze programů, nikoliv studijních oborů) za každý typ a formu studia zvlášť.

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023