Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia, včetně rozlišení formy doktorského studia). Uveďte počty zahraničních studentů (bez studentů přijetých na krátkodobý studijní pobyt) a počty žen v rámci daného typu studia a formy studia na jednotlivých fakultách. Vykazují se počty studií, nikoliv fyzické osoby. Zahrnuta jsou aktivní studia k 31. 12.

Schéma struktury

Název atributu Popis Typ

Schéma ke stažení

Data jsou přístupná:.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 18.09.2023