Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých široce vymezených oborech klasifikace ISCED-F podle typu studia a formy studia, včetně rozlišení formy doktorského studia). Uveďte počty zahraničních studentů (bez studentů přijetých na krátkodobý studijní pobyt) a počty žen v rámci daného typu studia a formy studia na jednotlivých fakultách. Vykazují se počty studií, nikoliv fyzické osoby. Zahrnuta jsou aktivní studia k 31. 12.

Schéma ke stažení ve formátu JSON* zde.

Schéma struktury:

Název atributu Typ Popis
rok číslo Rok, ke kterému se uvedená data vztahují.
fakulta text Název fakulty, ke které se uvedená data vztahují
kategorie text Skupina studentů, ke které se uvedená data vztahují. Může se jednat o ženy či cizince, a pokud není kategorie uvedená, jedná se o všechny studenty dohromady.
kod_isced text Široce vymezený obor ISCED-F, ke kterému se uvedená data vztahují.
BP číslo Počet aktivních studií v bakalářských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
BKD číslo Počet aktivních studií v bakalářských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.
MP číslo Počet aktivních studií v magisterských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
MKD číslo Počet aktivních studií v magisterských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.
NP číslo Počet aktivních studií v navazujících magisterských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
NKD číslo Počet aktivních studií v navazujících magisterských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.
DP číslo Počet aktivních studií v doktorských studijních programech v prezenční formě ke 31. 12.
DKD číslo Počet aktivních studií v doktorských studijních programech v kombinované nebo dálkové formě ke 31. 12.

Data jsou přístupná: všem.

*(formát JSON je možné otevřít v Notepadu nebo Wordu)

Data za poslední 3 roky (rok 2020-2022)

  • Bakalářské studium

 

  • Navazující magisterské studium

 

  • Doktorské studium


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024