Zájem o studium – Počet přijetí

Bakalářské studium

Zájem o studium - počet přijetí - Bakalářské studium - celkem

Počet přijetí 2020 2021 2022
Fakulta stavební 1145 1452 1403
Fakulta strojní 589 635 465
Fakulta elektrotechnická 896 870 976
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 444 438 628
Fakulta architektury 508 395 462
Fakulta dopravní 458 396 429
Fakulta biomedicínského inženýrství 581 718 589
Fakulta informačních technologií 934 1029 1230
Masarykův ústav vyšších studií 265 338 521
celkem 5820 6271 6703

Tabulka počet přijetí bakaláři
Graf bakaláři počet přijetí

Navazující magisterské studium

Zájem o studium - počet přijetí- Navazující magisterské studium - celkem

Počet přijetí 2020 2021 2022
Fakulta stavební 478 425 411
Fakulta strojní 324 404 242
Fakulta elektrotechnická 534 509 469
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 99 88 91
Fakulta architektury 222 214 226
Fakulta dopravní 185 150 152
Fakulta biomedicínského inženýrství 253 329 247
Fakulta informačních technologií 225 271 260
Masarykův ústav vyšších studií 167 205 185
celkem 2487 2595 2283

Tabulka navazující magisterské studium počet přijetí
Graf navazující magisterské studium počet přijetí

Doktorské studium

Zájem o studium - počet přijetí- Doktorské studium - celkem

Počet přijetí 2020 2021 2022
Fakulta stavební 75 85 72
Fakulta strojní 55 56 52
Fakulta elektrotechnická 75 102 64
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 27 80 52
Fakulta architektury 39 29 30
Fakulta dopravní 13 30 39
Fakulta biomedicínského inženýrství 44 44 28
Fakulta informačních technologií 16 12 14
celkem 344 438 354

Tabulka doktorské studium počet přijetí
Graf doktorské studium počet přijetíVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 15.01.2024