Zájem o studium –  Počet uchazečů (fyzické osoby) – data za poslední 3 roky (2020-2022)

Bakalářské studium

Zájem o studium - Počet uchazečů - Bakalářské studium - celkem

Počet uchazečů (fyzické osoby) 2020 2021 2022
Fakulta stavební 1601 1893 1731
Fakulta strojní 1174 998 781
Fakulta elektrotechnická 1 838 1 674 1 761
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 793 781 1 045
Fakulta architektury 901 826 933
Fakulta dopravní 749 573 654
Fakulta biomedicínského inženýrství 1057 1268 1196
Fakulta informačních technologií 2576 2837 3148
Masarykův ústav vyšších studií 460 459 679
celkem 9407 9229 10226


Graf bakaláři zájem o studium

Navazující magisterské studium

Zájem o studium - Počet uchazečů - Navazující magisterské studium - celkem

728 583 545

Počet uchazečů (fyzické osoby) 2020 2021 2022
Fakulta stavební 583 435 460
Fakulta strojní 499 471 335
Fakulta elektrotechnická 728 583 545
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 138 120 129
Fakulta architektury 337 269 317
Fakulta dopravní 272 232 226
Fakulta biomedicínského inženýrství 426 513 453
Fakulta informačních technologií 417 442 436
Masarykův ústav vyšších studií 281 234 229
celkem 3501 3143 3039

Tabulka navazující magisterské studium zájem o studium
Graf navazující magisterské studium zájem o studium

Doktorské studium

Zájem o studium - Počet uchazečů - Doktorské studium - celkem

Počet uchazečů (fyzické osoby) 2020 2021 2022
Fakulta stavební 75 85 73
Fakulta strojní 63 64 64
Fakulta elektrotechnická 81 114 80
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 27 80 56
Fakulta architektury 48 42 38
Fakulta dopravní 14 30 38
Fakulta biomedicínského inženýrství 47 51 29
Fakulta informačních technologií 21 16 16
celkem 375 482 397

Tabulka doktorské studium zájem o studium
Graf doktorské studium zájem o studiumVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 14.01.2024