Zájem o studium – Počet přihlášek

Bakalářské studium

Zájem o studium - Počet přihlášek - Bakalářské studium - celkem

Počet přihlášek 2020 2021 2022
Fakulta stavební 1673 2281 2170
Fakulta strojní 1071 1012 790
Fakulta elektrotechnická 2114 2102 2146
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 643 831 1059
Fakulta architektury 930 966 1055
Fakulta dopravní 692 614 710
Fakulta biomedicínského inženýrství 1149 1441 1394
Fakulta informačních technologií 2460 3082 3376
Masarykův ústav vyšších studií 443 463 689
celkem 11175 12792 13389

Tabulka přihlášky bakaláři
Graf bakaláři přihlášky

Navazující magisterské studium

Zájem o studium - Počet přihlášek- Navazující magisterské studium - celkem

Počet přihlášek 2020 2021 2022
Fakulta stavební 587 501 502
Fakulta strojní 510 502 355
Fakulta elektrotechnická 688 672 636
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 122 123 131
Fakulta architektury 280 293 328
Fakulta dopravní 258 263 290
Fakulta biomedicínského inženýrství 420 578 531
Fakulta informačních technologií 367 450 439
Masarykův ústav vyšších studií 248 236 236
celkem 3480 3618 3448

Tabulka navazující magisterské studium přihlášky
Graf navazující magisterské studium přihlášky

Doktorské studium

Zájem o studium - Počet přihlášek- Doktorské studium - celkem

Počet přihlášek 2020 2021 2022
Fakulta stavební 75 85 73
Fakulta strojní 62 64 64
Fakulta elektrotechnická 82 115 80
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 27 80 56
Fakulta architektury 48 42 38
Fakulta dopravní 15 30 39
Fakulta biomedicínského inženýrství 47 51 29
Fakulta informačních technologií 21 16 16
celkem 377 483 398

Tabulka doktorské studium přihlášky
Graf doktorské studium přihláškyVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 15.01.2024