Pro vyjíždějící studenty:
Odbor zahraničních styků organizuje v každém semestru setkání se zájemci o studium nebo získání pracovní zkušenosti v zahraničí, kde informuje o všech možnostech nabízených na ČVUT. Více informací naleznete pod heslem Mezinárodní programy.

Pro přijíždějící studenty:
Mezinárodní studentský klub ISC vydává publikaci Jak přežít v Praze, Národní agentura Socrates/Erasmus vydala brožuru ERASMUS GUIDE – Studium v České republice.

Užitečné odkazy:

 

Practical information for incoming and outgoing students

For outgoing students:
The Department of International Relations organises a meeting each semester with students interested in studying or gaining work experience abroad, where it informs them about all the opportunities offered at CTU. More information can be found under International Programmes.

For incoming students:
The International Student Club ISC issues the publication How to Survive in Prague, the National Socrates/Erasmus Agency has published the brochure ERASMUS GUIDE – Study in the Czech Republic.

Useful links:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022