Studentské organizace jsou nedílnou součástí vysokoškolského studentského života a zájem o ně se mezi studenty rok od roku zvyšuje. Aktivity studentských organizací jsou velmi rozmanité, od kulturních a sportovních, přes odborné až po mezinárodní. Členové studentských organizací a klubů vykonávají mnohdy vysoce kvalifikované činnosti spojené s jejich provozem či s jejich vlastní náplní a to zpravidla bez nároků na honorář.

Studentská unie ČVUT
Studentská unie ČVUT je největší studentskou organizací v České republice. Umožňuje všem realizovat své sny, pořádat akce, bavit se, cestovat, tvořit, odpočívat, vzdělávat se, sportovat a dělat spoustu dalších věcí. Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Každý člen se může aktivně či pasivně zapojit do dění a prožít tak svůj studentský život naplno.

Kluby studentské unie – kolejní, kulturní, sportovní, zahraniční – organizují nespočet pravidelných a ještě více nepravidelných aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, promítání po nejrůznější kurzy pro studenty a veřejnost.

Studentská unie ČVUT nebo její kluby jsou členem řady mezinárodních organizací. International Student Club pracuje s mezinárodní organizací Erasmus Student Network. IAESTE je mezinárodní studentskou organizací, která působí na technických vysokých školách, tzn. i na ČVUT. Board of European Students of Technology apod.


Nejznámější aktivity pořádé studenty
:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 19.02.2017